AnCoraPipe

  • AnCoraPipe és un entorn per a la creació, edició i anàlisi de corpus i lèxics, que s’ha utilitzat en el desenvolupament de diferents recursos lingüístics: els corpus AnCora, CesCa, ClInt, Amazighe, i els lèxics verbals AnCora-Verb i AnCora-Net i el lèxic nominal AnCora-Nom.
  • A AnCoraPipe s’ha prioritzat l’eficiència i la simplicitat de les eines que incorpora.
  • AnCoraPipe s’ha implementat com un plugin en la plataforma de desenvolupament Eclipse, que integra les seves pròpies eines i aquelles disponibles a la plataforma.

A AnCoraPipe: A new tool for corpora annotation [versió 2010] es descriuen les funcionalitats d’AnCoraPipe, la manera en què les dades i les metadades s’estructuren, així com alguns detalls d’implementació.

Vegeu:

AnCoraPipe: A new tool for corpora annotation [version 2008] presentada a la SEPLN-2008 (Madrid).

 

Adjunts: