Projectes

Projectes vigents

FairTransNLP-Language: Analysing toxicity and stereotypes in language for unbiased, fair and transparent systems (PID2021-124361OB-C33) subprojecte del projecte FairTransNLP-Language: Fairness and Transparency for equitable NLP applications in social media (PID2021-124361OB-C31) coordinat per Paolo Rosso (Universitat Politècnica de València). Finançat per: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, programa de I+D de Generación de Conocimiento (MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER,UE). Participants: Universitat Politècnica de València, Universitat de Barcelona i Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Resum: L'objectiu del projecte FairTransNLP és desenvolupar eines i tècniques per abordar dues qüestions crítiques en el disseny i l'ús d'aplicacions de processament del llenguatge natural (PNL): l’equitat i transparència. FairTransNLP-LANGUAGE se centra en: (1) modelar el llenguatge tòxic i els estereotips per tal de mitigar els efectes indesitjables de les dades esbiaixades i (2) la creació de corpus no esbiaixats i justos d'alta qualitat seguint el nou paradigma de learning with disagreements.

IP: Mariona Taulé

Co-IP: Maria Salamó

Durada: 01/09/2022-2025  

 

 

 

XAI-DisInfodemics: IA explicable para desinformación y detección de conspiración durante infodemias (PLEC2021-007681)Finançat per: MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y per la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”. Participants: Universitat Politècnica de València (coordinator); Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Granada; Universitat de Barcelona; Instituto de tecnologías Físicas y de Información "Leonardo Torres Quevedo" (ITEFI); SYMANTO Spain, SLU.

Resum: The aim of this project is to build a holistic socio-technical strategy to fight infodemics. We adopt a human-in-the-loop approach to increase false information detection accuracy, while also improving users’ digital literacy. To address the challenges of disinformation, we need interdisciplinary collaboration, and the development of tools that private and public entities can use. EXplainable Artificial Intelligence (XAI) could provide these tools addressing the problem of disinformation detection from a multimodal perspective going beyond the analysis of textual information. We aim to counter disinformation and conspiracy theories on the basis of fact checking of scientific information. Moreover, we aim to be able to explain not only the AI models in their decision-making but also the persuasion and psychographics techniques that are employed to trigger emotions in the readers and make disinformation and conspiracy theories believable and propagate among the social network users.

IP: Paolo Rosso

IP (UB): Mariona Taulé

Durada: 01/12/2021-30/11/2024

 

 

STERHEOTYPES: STudying European Racial Hoaxes and sterEOTYPES (S129542), projecte internacional coordinat per Francesca d’Errico (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', Itàlia). Convocatòria: Challenge for Europe. Finançament: Compangia di San Paolo.  Participants: Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', Universitat de Barcelona (Espanya), Università Telematica Internazionale Uninettunno (Itàlia), Università degli Studi di Torino (Itàlia) and Universite Toulouse III- Paul Sabatier (França). Descripció: El projecte té per objectiu reduir el (e)racisme mitjançant un estudi 'cross-lingual' i interdisciplinar (psicològic i lingüístic) entre països mediterranis a partir de l'estudi de com els 'rumors' de tipus racial sobre la immigració poden reforçar els estereotips en els natius digitals. Es dissenyaran experiments en escoles, es desenvoluparan eines computacionals, es comunicaran els resultats científics a professors amb la creació d'un curs E-learning.

IP: Mariona Taulé

Durada: 2020-2024

 

CLiC - Centre de Llenguatge i Computació (2017SGR341). Finançament: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya (AGAUR).

IP: Mariona Taulé. 

Durada: 2017-2021

  

 

PLN.NET (RED2018-102418-T) es una xarxa d'excel·lència. Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Convocatòria 2018 de Acciones de Dinamización "REDES DE EXCELENCIA", del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i.

IP: M. Teresa Martín Valdivia. Responsable UB: Mariona Taulé

Durada: 2019-2022

 

MiMus: locutor seu mimus. Performing Music and Poetry in medieval Iberia (ERC-CoG-2017-772762). IP: Anna Alberni de la Universitat de Barcelona. Finançament: European Research Council. Participants: Universitat de Barcelona.

Participació de CliC: Desenvolupament de tota la infraestructura informàtica.

Responsables: M. Antònia Martí i Mariona Taulé.

Durada: 2018-2023.

 

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Unitat d'Informàtica Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona (des de 9 de febrer de 2018). Participació CLiC: Cooperació que es materialitza en la participació de seminaris, altres activitats docents, assessorament en l'aplicació de PLN en la documentació mèdica i col·laboració en projectes de recerca i innovació.

Coordinadora responsable de CLiC: M. Antònia Martí Antonín

Durada: 2018-

Projectes finalitzats

MISMIS-Language: MISinfirmation and MIScommunication in Social Media: Analysing Language (PGC2018-096212-B-C33) subprojecte del projecte  MISinfirmation and MIScommunication in Social Media: aggregating information and analysing language (PGC2018-096212-B) coordinat per Paolo Rosso (Universitat Politècnica de València). Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, programa de I+D de Generación de Conocimiento. Participants: Universitat Politècnica de València, Universitat de Barcelona i Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

IP: Mariona Taulé.

Co-IP: Maria Salamó.

Durada: 2019-2021.  

 

SOMEMBED-SLANG: Comprensión del Lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua-Lengua no estándar. Subprojecte del projecte coordinat SOMEMBED: Comprensión del Lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua (TIN2015-71147) coordinat per Paolo Rosso, de la Universitat Politècnica de València. Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D (TIN2015-71147-C2-2). Participants: Universitat Politècnica de València i Universitat de Barcelona. Descripció: El projecte SomEMBED té com a objectiu general l'exploració i producció de mètodes i tècniques com són l'ús de representacions contínues de text (embeddings), entre d'altres, per a l'extracció de patrons sintàctico-semàntics que ajudin en tasques com el perfilat d'autors, la detecció d'opinions enganyoses i fraudulentes i la identificació del llenguatge figurat en els mitjans de comunicació social. És objectiu també del projecte la creació d'una infraestructura bàsica de recursos lingüístics orientats a l'anàlisi de la llengua no estàndard, que seran l'objecte de processament dels diferents mètodes desenvolupats.

IP: Mariona Taulé Durada: 2016-2018.  

 

PLN.NET (TIN2016-81739-REDT) es una xarxa d'excel·lència. Finançament: Convocatòria 2016 d'Acciones de Dinamización "REDES DE EXCELENCIA", del Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento.

Responsable UB: Mariona Taulé      

                              

Colaboraciones virtuales robustas (TIN2012-38876-C02-02). Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D. 

IP: Maite López Sánchez. Durada: 2013-2016.

 

CLiC - Centre de Llenguatge i Computació (2014SGR623). Finançament: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2014-2016.

 

DIANA-Construcciones: Buscando el conocimiento oculto en los textos. Subprojecte del projecte DIANA: DIscourse ANAlysis for knowledge understanding (TIN2012-38603) coordinat per Paolo Rosso, de la Universitat Politècnica de València. Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D (TIN2012-38603-C02-02). Participants: Universitat Politècnica de València i Universitat de Barcelona. Descripció: L'objectiu general és desenvolupar eines de processament del llenguatge i recursos lingüístics d'acord amb el model teòric i adequades per tractar aspectes complexes del PLN com la coreferència d'entitats i events, els arguments implícits i la paràfrasi i el tractament del llenguatge subjectiu tal com es produeix en els mitjans de comunicació social.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2013-2015.     

 

Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat. Finançament:Vicerectorat de Política Docent, Universitat de Barcelona (2014PID‐UB/030). Participants: Universitat de Barcelona. Per descarregar el recurs docent: GradeForeseer.

IP: Maria Salamo Llorente. Durada: 2014.

 

Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeoFinançament:Vicerectorat de Política Docent, Universitat de Barcelona (2014PID-UB/016). Participants: Universitat de Barcelona. 

IP: Miguel Angel Centelles Velilla. Durada: 2014.

 

La redacció acadèmica com a eina d’aprenentatge: escriure per aprendre EPA. Finançament: Institutat de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona (REDICE-1306). Participants: Universitat de Barcelona.

IP: Liliana Tolchinsky. Durada: 2014.

 

El treball col·laboratiu i les TIC en la redacció del treball de grau. Finançament:Vicerectorat de Política Docent i Científica, Universitat de Barcelona (2012PID‐UB/112). Participants: Universitat de Barcelona.

IP: Mariona Taulé Delor. Durada: 2013

 

Iarg-AnCora: Anotación de los corpus AnCora con argumentos implícitos. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria (FFI2011-13737-E. Subprograma FILO). Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València. Descripció: IARG-AnCora tiene como objetivo enriquecer los corpus AnCora del español y catalán con la anotación de los argumentos implícitos de las nominalizaciones deverbales con papeles temáticos. Actualmente sólo se han anotado los argumentos explícitos de estos nombres.

IP: Mariona Taulé Delor. Durada: 2012.

 

Text-Knowledge 2.0: El modelado de conocimiento ante los nuevos retos de la comunicación digital. Subprojecte del projecte TEXT-MESS 2.0 coordinat per Patricio Martínez, de la Universitat d’Alacant. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, programa de I+D (TIN2009-13391-C04-04). Participants: Universitat d’Alacant, Universitat Politècnica de València, Universitat de Barcelona i Universidad de Jaén. Descripció: desenvolupament i adaptació de recursos, eines  i mètodes de TLH per a la modelització, anàlisi i tractament d'informació tant explícita como no explícita necessària per afrontar el processament del llenguatge natural en els seus diferents registres i modalitats  en el marc de la web 2.0.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2010-2012.

 

Araknion: Inducción de modelos lingüísticos Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria (FFI2010-114774-E. Subprograma FILO). Participants: Universitat de Barcelona, Universidad de Alicante, Universitat Politècnica de Catalunya. Descripció: Araknion té com a objectiu general dotar a l'español i català d'una infraestructura bàsica de recursos lingüístics per al processament semàntic de corpus en el marc de la Web 2.0. Són dos els objetius concrets: (1) Creació d'Araknion-Lex, una xarxa de relacions lèxiques obtingudes a partir de corpus aplicant la hipòtesi de similitud contextual. (2) La construcció d'Araknion-Arg, una infraestructura tecnològica per a l'anotació automàtica de corpus de llengua espontània amb papers temàtics i la creació d'Araknion-ES, un corpus anotat parcialment amb aquesta informació.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2011.

 

La coreferència entesa com un contínuum: Validació interlingüística i marc computacional Finançament: Generalitat de Catalunya, Projecte Batista i Roca (2010 PBR 00039). Participants: Universitat de Barcelona, University of Wolverhampton. Descripció: L’objectiu del projecte és avançar en el coneixement sobre la coreferència, en concret, validar el model lingüístico-cognitiu de ‘quasi-identitat’ basat en els espais mentals de Fauconnier proposat en treballs anteriors (Recasens, 2010) mitjançant: (i) verificació experimental de l’adequació cognitiva del marc teòric de la quasi-identitat; (ii) comprovació de la seva validesa en diferents llengües (català i anglès); (iii) difusió de la proposta teòrica; i (iv) reorientar l’enfocament computacional del problema.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2011.

 

TiMM: Red Temática: Tratamiento de Información Multimodal y multilingüe. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, programa de Acciones Complementarias (TIN2005-25825-E, TIN2006-28218-, TSI2007-30967-E, TSI2007-30977-E, TIN2009-06135-E). Participants: Xarxa temàtica en la qual hi participen 29 grups de recerca d'Universitats diferents. Descripció: Fomentar la recerca en Tecnologies del Tractament d'Informació Multilingüe i Multimodal i la coordinació de les seves activitats amb la finalitat d'establir una infrasestructura comú de recerca.

IP: Alfonso Ureña López. Durada: 2009-2011.

 

ANCORA-NET: Integración multilingüe de recursos lingüísticos semánticos. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria (FFI2009-06497-E/FILO). Participants: Universitat de Barcelona (CLiC-Centre de llenguatge i Computació). Descripció: Integració dels lèxics verbals AnCora-Verb, del català i de l'espanyol, i EPEC-ADI de l'euskera, en l'Unified Verb Index de l'anglès, per donar lloc a un lèxic multilingüe. Aquesta integració permetrà enriquir els lèxics esmentats amb informació semàntica de VerbNet, WordNet, OntoNotes i FrameNet.

IP: Mariona Taulé Delor. Durada: 2010.  

 

ClINT: Codificación y transcripción ortográfica y fonética de un corpus oral de entrevistas médico-paciente Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria (FFI2009-06252-E/FILO). Participants: Universitat de Barcelona (CLiC-Centre de llenguatge i Computació) i Universitat Autònoma de Barcelona. Descripció: Codificar i transcriure ortogràficament i fonètica el corpus ClINT (Clinical Interviews), obtingut a partir de la gravació digital de 40 entrevistes metge-pacient.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2010. 

 

ESPAL: Una macro-base de 300 millones de palabras en español con índices semánticos, ortográficos, y fonológicos. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa nacional: Ciencias sociales, Económicas y Jurídicas (HUM2007-30271-E/FILO). Participants: Universitat de Barcelona i Fundación IBERBASKE. Descripció: Creació d'una macro base de dades de paraules en espanyol amb una interfaície via web que inclou índexos ortogràfics, fonològics i semàntics. El corpus és de 300 millons deparaules.

PI: Manuel Carreiras Valiña. Durada: 2008-2010.

 

Lang2World:Descubriendo el conocimiento del mundo codificado en la lengua. Subprojecte del projecte TEXT-MESS coordinat per Patricio Martínez, de la Universitat d'Alacant. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa de I+D (TIN2006-15265-C06-06). Participants: Universitat d'Alacant, Universidad Politécnica de Valencia, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad de Jaén, Universidad Nacinal de Educación a Distancia. Descripció: Combinació de tècniques estadístiques i coneixement lngüístic per al tractament sintàctic i semàntic del llenguatge.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2006-2009.

 

ANCORA-NOM: Anotación semántica del SN en los corpus AnCora. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria (FFI2008-02691-E/FILO). Participants: Universitat de Barcelona (CLiC-Centre de llenguatge i Computació). Descripció: Extensió dels corpus AnCora amb l'anotació de l'estructura argumental dels noms.

IP: Mariona Taulé Delor. Durada: 2009.

 

CEsCa-III: El coneixement ortogràfic al llarg de l'escolaritat obligatòria: tipologia d'errors i relacions amb altres nivells lingüístics. Finançament: Generalitat de Catalunya, AGAUR, programa ARIE-DGR (2008ARIE-00053). Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Professors d'Ensenyament primari i secundari. Descripció: Processament lingüístic del corpus del català escolar escrit, CEsCA

IP: Liliana Tolchinsky Brenmann. Durada: 2009.

 

DigitalCor-UB. Finançament: Universitat de Barcelona, Convocatòria d'ajuts per a iniciatives de recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials. Participants: CLiC, GRERLI, Unitat d'Estudis Biogràfics i Graecia Capta (grups de recerca consolidats de la Universitat de Barcelona). Descripció: Creació d'un espai web dins de la Universitat de Barcelona on s'aplegaran els corpus desenvolupats pels equips de recerca que així ho desitgin.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2009.

 

REDAL-2: Recursos didàctics per a l'aprenentage de llengües estrangeresFinançament: AGAUR(Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca), Generalitat de Catalunya, 2009PID-UB88. Participants: Universitat de Barcelona.

IP: Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate. Durada: 2009-2010.

 

CesCa-II: Corpus Escrit del Català escolar. Finançament: Generalitat de Catalunya, AGAUR, programa ARIE (2007ARIE-00005). Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Professors d'Ensenyament primari i secundari. Descripció: Processament lingüístic del corpus del català escolar escrit, CEsCA.

IP: Liliana Tolchinsky Brenmann. Durada: 2008. 

 

Plataforma de suport a l'ensenyament i banc de recursos per l'aprenentatge de les llengües eslavesFinançament: AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca), Generalitat de Catalunya, 2008MQD 00075. Participants: Universitat de Barcelona.

IP: Joan Castellví Vives. Durada: 2008-2010.

 

Praxem, etiquetado semántico y pragmático del corpus CESS-ECE. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa nacional de humanidades (HUM2006-27378-E). Participants: Universitat de Barcelona (CLiC-Centre de llenguatge i Computació), Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat del País Basc, Universitat d'Alacant. Descripció: Anotació de corpora amb informació semàntica i pragmàtica.

IP: Mariona Taulé Delor. Durada: 2007-2008. 

 

CesCa: Corpus Escrit del Català escolar. Finançament: Generalitat de Catalunya, AGAUR, programa ARIE (2006ARIE-10058). Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Professors d'Ensenyament primari i secundari. Descripció: Recopilaciió i digitalització d'un corpus del català escrit per escolars de 5 a 17 anys de Catalunya. I

P: Liliana Tolchinsky Brenmann. Durada: 2007.

 

Arabic WordNet. Finançament: Govern dels Estats Units. Participants: Universitat de Princeton (USA), Universitat de Manchester (UK), Universitat Politècnica de Catalunya. La Universitat de Barcelona col·labora amb la UPC. Descripció: Desenvolupament del WordNet de la llengua àrab, seguint el procés de desenvolupament de  WordNet i de EuroWordNet.

IP: Chriatiane Fellbaum (USA). Durada: 2006-2007.

 

Dialcat: Analizador morfosintáctico de corpus dialectales del catalán. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa nacional de humanidades (HUM2005-24445-E) Participants: Universitat de Barcelona (Departament de Lingüística i Departament de Filologia Catalana). Descripció: Desenvolupament d’un analitzador morfològic de textos dialectals del català.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2006-2007.

 

Histocat: Analizador morfosintáctico de textos históricos del catalán. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa nacional de humanidades (HUM2005-24438-E). Participants: Universitat de Barcelona (Departament de Lingüística i Departament de Filologia Catalana). Descripció: Desenvolupament d’un analitzador morfològic de textos històrics del català.

IP: Pilar Perea. Durada: 2006-2007.

 

CESS-ECE: Corpus Etiquetado Sintáctica y Semánticamente del Euskera, Catalán y Español. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa nacional de humanidades (HUM2004-21127-E). Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat del País Basc, Universitat d’Alacant. Descripció: Banc de dades sintàctic anotat amb constituents i funcions de 500.000 paraules per al català, castellà i euskara.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2005-2007.

 

Ceres: Cerca de respostes. Finançament: Projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya. Participants: Universitat de Barcelona (CLiC i Serveis Lingüístics), Thera SL i VilaWEB. Descripció: Desenvolupament d’un sistema de cerca de respostes en un portal WEB de notícies.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2005-2006.

 

SisCoTTerm: un sistema de correcció de textos i tractament de terminologia.  Finançament: Ajuts a la Recerca. Direcció General d'Universitats. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Participants: Universitat de Barcelona (CLiC i Serveis Lingüístics). Descripció:

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2005-2006.

 

Trujiman: Identificación, Traducción y Clasificación de contenidos en Árabe. Finançament: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Programa Profit (FIT-330100-2006-198); Generalitat de Catalunya (RDISTCON06-1-0020). Participants: THERA-Centre de Llenguatge i Computació SL, Translendium SL, Verbia SL, Universitat de Barcelona (CLiC). Descripció: Tractament semàntic de la informació.

IP: THERA SL. Durada: 2006.

 

Gamilen: Generació automàtica de documentació mèdica. Finançament: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Programa Profit (FIT-350300-2006-93). Participants: THERA-Centre de Llenguatge i Computació SL, UDIAT (Parc Taulí), Vico SL, Universitat de Barcelona (CLiC). Descripció: Generació automàtica multilingüe d’informes en llenguatge natural.

IP: THERA SL. Durada: 2006.

CODEX SEARCH: Aplicació de models lingüístics per a la implementació d'un cercador local especialitzat en el domini de la immigració i l'estrangeria. Finançament: Generalitat de Catalunya, programa AMIC (2005 AMIC 10006). Participants: Universitat de Barcelona. Descripció: Desenvolupament d’un cercador local en el domini d’immigració i d'estrangeria.

IP: M. Antònia Martí Antonín. Durada: 2005.

 

Ingeniería lingüística para el idioma gallego y problemas de traducción automática de lenguas próximas. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología (FIT-150500-2003-161). Participants: CLiC (UB) i Real Academia Galega

IP: Nieves Brisaboa Rodríguez (U. de Coruña). Durada: 2003.

 

3LB:Creación de una base de datos de árboles sintáctico-semánticos. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología, programa PROFIT (FIT-150500-2003-411) i (FIT-150500-2002-24).   Participants: Universitat d'Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat del País Basc, Universitat de València i Universitat Politècnica de Catalunya. Descripció: Creació d'un banc de dades d'arbres analitzats sintàcticamente amb constituents i funcions sintàctiques de 100.000 paraules per a cada llengua (català, castellà i euskera). Coordinador del projecte: Manuel Palomar (coordinador). Subprojecte UB (IP): M.Antònia Martí Antonín. Durada: 2002-2003.

 

X-TRACT2: Plataforma de recursos de Ingeniería Lingüística Finançament: Ministerio de Educación y Cultura. Programa Promoción General del Conocimiento (BFF2002-04226-C03-03). Participants: Universitat de Barcelona i Universitat A Coruña.

IP: M.Antònia Martí Antonín.  Durada: 2002-2005.

 

Adquisición de conocimiento léxico-gramatical a partir de corpora para el enriquecimiento de EuroWordNet con información colocacional. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología (HA2002-0089). Participants: Universitat de Barcelona i Universitat de Stuttgart. Descripció: Identificació de les relacions de coocurrència restringida (col·locacions) a partir de corpus i la seva inclusió i representació a EuroWordNet. I

P: M.Antònia Martí Antonín.  Durada: 2002.

 

PETRA: Interfaces orales para aplicaciones avanzadas de mensajería unificada. Finançament: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), programa Nacional de Promoción General del Conocimiento (TIC2000-1735-CO2). Participants: Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona.

IP: Francisco Javier Hernan Pericas. Durada: 2001-2003.

 

Locutor Virtual. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología, programa PROFIT (FIT-150500-2002-410). Coordinador: Escola Superior de Telecomunicacions de La Salle (Universitat Ramon Llull). Coordinador del projecte: Ignasi Iriondo. CLiC va participar-hi com a subcontractat. Durada: 2002.

 

IURISERVICE. Red Telemática de soporte a los jueces en su primer destino dependiente al consejo general de poder judicial. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología (FIT-150500-02-562). Coordinador del projecte: Universitat Autònoma de Barcelona. CLiC va participar-hi com a subcontractat. Durada. 2002.

 

Tematización, reorganización y actualización de la Base de datos léxico-semántica del español EuroWordNet. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología (PGC 2000-2658-E). Participants: Universitat de Barcelona.

IP: M.Antònia  Martí Antonín. Durada: 2000-2002.

 

X-TRACT. Integración de recursos lingüísticos para la extracción de información de corpus textuales y diccionarios. Finançament: Ministerio de Educación y Cultura. Programa sectorial de promoción general del conocimiento (PB98-1226). Participants: Universitat de Barcelona.

IP: M.Antònia Martí Antonín. Durada: 1999-2002.

 

ACIMET: Accés a la Informació Meteorològica per Telèfon. Finançament: DURSI (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació) i Departament de Medi Ambient.  Participants:TALP (Universitat Politècnica de Catalunya), Universitat Autònoma de Barcelona, Servei Meteorològic de Catalunya. CLiC va participar-hi com a subcontractada de la UPC. Durada: 2001.

 

VOLEM: Verbos: Organización Léxica Multilingüe. Finançament: Ministerio de Educación y Cultura (ABM7acs/XTI-CTP 2000-1). Participants: Universitat de Barcelona.

IP: M.Antònia Martí Antonín. Durada: 2000-2001.

 

PROEBI: Estudi dels sistemes d´ensenyament de les llengües indígenes a Perú i dels seus recursos didàctics. Finançament: Fundació Bosch i Gimpera.  Expert: M.Antònia Martí Antonín. Durada: 1999-2002.

Lexesp-III: Base de datos informatizada de la lengua española. Finançament: DGICYT, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (APC 99-0105).  Participants: Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia i Psicologia).

IP: Núria Sebastián. Durada: 1999-2000.

 

RILE: Servidor de recursos para el desarrollo de la ingeniería lingüística en Español. Finançament: MINER, Ministerio de Industria y Energía. Programa: Iniciativa ATYCA. Coordinador del projecte: SEMA GROUP, S.A. Participants: Universitat de Barcelona, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universitat Politècnica de Catalunya, OEIL.  Durada: 1999-2000.

 

WordNet del Català. Finançament: CREL (Centre de Referència d'Enginyeria Lingüística), Generalitat de Catalunya.

IP: Horacio Rodríguez (UPC) i M.A. Martí (UB). Durada: 1998-2000.

 

SCRIPTUM. Desenvolupament d´un processador del llenguatge clínic. Finançament: CIDEM, Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya. Col•laboradors: M.A. Martí (UB).

IP: Eduard Spagnolo.  Durada: 1998-1999.

 

ITEM. Recuperació de la informació textual multilingüe. Finançament: CICYT (TIC-96 1243-C03-02). Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universitat del País Basc.

IP: Horacio Rodríguez Hontoria. Durada: 1996.

 

Lexesp-II: Base de datos informatizada de la lengua española. Finançament: DGICYT (96-0125). Participants: Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia i Psicologia).

IP: Núria Sebastián. Durada: 1996.

 

Lexesp-I: Base de datos informatizada de la lengua española. Finançament: DGICYT (APC 93-0122). Participants: Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia i Psicologia).

IP: N. Sebastián (UB). Durada: 1993.

 

Recuperación de información textual multilingüe. Finançament: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Col•laboradors: M.Antònia Martí (UB).

IP: Felisa Verdejo Maíllo (UNED). Durada: 1996-1999.

 

Traducción automática asistida por ordenador. Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores (946 Fundació Bosch i Gimpera).Participants: Universitat de Barcelona.

IP: M.Antònia Martí Antonín. Durada. 1990-1995.

 

Un corrector ortogràfic per a la llengua espanyola. Finançament:  Comunitat Econòmica Europea (ESPRIT-TWB 2315), Siemens S.A. Participants: Siemens S.A. i Universitat de Barcelona.

IP: M.Antònia Martí Antonín. Durada: 1990-1991.

 

NAMIC. News Agencies Multilingue Information Categorization. Finançament: Unió Europea, Vº Programa Marc. (IST-1999-12392) Coordinador a Espanya: UPC, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. CLiC va participar-hi com a subcontractat. Durada: 2000-2002.

 

EuroWordNet. Finançament: Unió Europea, Programa: Linguistic Research Engineering, LRE. Participants: Universitat d'Amsterdam, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Istituto Computazionale di Pisa, University of Sheffield, Coordinador del projecte: Piek Vossen (Universitat d'Amsterdam). A Espanya coordinat per: Felisa Verdejo (UNED).  Durada: 1996-1999.

 

Interacción comunicativa y computación: Modelos para un análisis global del diálogo. Finançament: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento (PB91-0854). Participants: Universitat de Barcelona.

IP: Sebastià Serrano Farrera. Durada: 1992-1995.

 

Acquilex-II (Lexical Acquisition). Finançament: Comunitat Econòmica Europea, Programa: ESPRIT-7315. Coordinador del projecte: Edward Briscoe (Cambridge Computer Laboratory, UK). A Espanya: Felisa Verdejo Maíllo (UNED). Col·laboració: Universitat de Barcelona. Durada: 1992-1995.

 

Acquilex (Lexical Acquisition). Finançament: Comunitat Econòmica Europea, Programa: ESPRIT-3030. Coordinador del projecte: Antonio Zampolli (Istituto di Lingüistica Computazionale, Pisa) A Espanya coordinat per: Felisa Verdejo Maíllo (UPC). Col·laboració: Universitat de Barcelona. Durada: 1989-1992.