Competicions

 

Competicions que han utilitzat els corpus AnCora:

 

AnCora

SemEval 2007

Semeval 2010

ConLL 2007

ConLL 2009