NewsCom-NEG

El corpus NewsCom consta de 2955 comentaris publicats en resposta a 18 notícies procedents de mitjans de comunicació en línia des d'agost de 2017 fins a maig de 2019. Les notícies tracten de nou temes (dues notícies per tema): immigració, política, tecnologia, terrorisme, economia, societat, religió, refugiats i immobiliària. El corpus conté 2965 estructures negatives anotades amb el marcador de negació, l'abast i el focus. Es tracta d'un recurs que pot utilitzar-se tant per a l'entrenament i avaluació de sistemes de detecció automàtica de l'abast i el focus de la negació com per a l'anàlisi lingüística de la negació a partir de dades reals.

 

El corpus está subjecte als termes de la Llícència Internacional d'Atribució CC-BY 4.0

Per accedir al corpus, si us plau ompliu aquest qüestionari.

 

Referència bibliogràfica: Taulé, M., Nofre, M., González, M., & Martí, M. (2021). Focus of negation: Its identification in Spanish. Natural Language Engineering, 27(2), 131-152. doi:10.1017/S1351324920000388