Vés al contingut

Què és el CLiC?

Què es Clic

 

CLiC-Centre de Llenguatge i Computació és un centre de recerca orientat al tractament informàtic del llenguatge amb diverses línies d'investigació, creat per M. Antonia Martí Antonín el 1998.

Les principals àrees de recerca del CLiC inclouen:

  1. Desenvolupament de recursos de tecnologia lingüística: Aquesta àrea es dedica a la creació de recursos com corpus anotats, lexicons i analitzadors que serveixen de base per a les aplicacions de processament del llenguatge com l'extracció d'informació, cerca de respostes, recuperació d'informació, traducció automàtica i tecnologies de la parla.
  2. Fonamentació metodològica dels recursos: A més de crear els recursos, el CLiC posa a disposició de la comunitat investigadora la metodologia emprada per desenvolupar aquests recursos, la qual cosa afavoreix la transparència i la col·laboració en el camp de la lingüística computacional i la intel·ligència artificial.
  3. Construcció d'un model de l'actuació lingüística: L'objectiu d'aquesta línia de recerca és desenvolupar un model de l'actuació lingüística, tant escrita com parlada, mitjançant una aproximació bottom-up basada en dades. Això significa que utilitzen les dades com a base per a la construcció dels seus models.

Les línies de recerca inclouen la lingüística computacional, la intel·ligència artificial, l'adquisició de segones llengües, la bio-neurolingüística i la diversitat lingüística.

Finalment, és important destacar que el CLiC ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya a través de diversos programes de recerca en diversos anys (2021 SGR 00313, 2017 SGR 341, 2014 SGR 623, 2009 SGR 611, SGR-2005-00309). Aquest reconeixement és un indicador de la seva excel·lència i contribució significativa en el camp de la lingüística computacional i la intel·ligència artificial.