Vés al contingut

Què és el CLiC?

Què es Clic

 

CLiC-Centre de Llenguatge i Computació és un centre de recerca orientat al tractament informàtic del llenguatge amb diverses línies d'investigació.

Les principals àrees de recerca del CLiC inclouen:

  1. Desenvolupament de recursos de tecnologia lingüística: Aquesta àrea es dedica a la creació de recursos com corpus anotats, lexicons i analitzadors que serveixen de base per a les aplicacions de processament del llenguatge com l'extracció d'informació, cerca de respostes, recuperació d'informació, traducció automàtica i tecnologies de la parla.
  2. Fonamentació metodològica dels recursos: A més de crear els recursos, el CLiC posa a disposició de la comunitat investigadora la metodologia emprada per desenvolupar aquests recursos, la qual cosa afavoreix la transparència i la col·laboració en el camp de la lingüística computacional i la intel·ligència artificial.
  3. Construcció d'un model de l'actuació lingüística: L'objectiu d'aquesta línia de recerca és desenvolupar un model de l'actuació lingüística, tant escrita com parlada, mitjançant una aproximació bottom-up basada en dades. Això significa que utilitzen les dades com a base per a la construcció dels seus models.

Les línies de recerca inclouen la lingüística computacional, la intel·ligència artificial, l'adquisició de segones llengües, la bio-neurolingüística i la diversitat lingüística.

Finalment, és important destacar que el CLiC ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya a través de diversos programes de recerca en diversos anys (2021 SGR 00313, 2017 SGR 341, 2014 SGR 623, 2009 SGR 611, SGR-2005-00309). Aquest reconeixement és un indicador de la seva excel·lència i contribució significativa en el camp de la lingüística computacional i la intel·ligència artificial.