Skip to main content

PROEBI: Estudi dels sistemes d'ensenyament de les llengües indígenes a Perú i dels seus recursos didàctics

Start year
1999
End year
2002
Project status
Finalitzat

PROEBI: Estudi dels sistemes d´ensenyament de les llengües indígenes a Perú i dels seus recursos didàctics. Funded by: Fundación Bosch y Gimpera.

Duration
1999-2002