Vés al contingut

La Marta Vila rep el Premi Blecua del Consell Social de la UB

La guanyadora del Premi José Manuel Blecua al millor article publicat en una revista reconeguda en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials ha estat Marta Vila, pel seu article “Plagiarism meets paraphrasing: Insights for the next generation in automatic plagiarism detection“ publicat a la revista Computational Linguistics, sobre el fenomen lingüístic de la paràfrasi. Aquesta recerca, que té com a objectiu contribuir a un tractament computacional efectiu de les paràfrasis, uneix la lingüística i la informàtica per a una aplicació molt concreta: la detecció automàtica del plagi.

Marta Vila ha estudiat en la seva tesi doctoral la naturalesa i els tipus de paràfrasi, frases que tenen el mateix significat però que difereixen en la forma. La paràfrasi és un element clau per detectar els plagis, per això, a través d'un tractament computacional, Vila ha estudiat diferents models de paràfrasi amb l'objectiu de crear un sistema per detectar els plagis.

En concret, la seva recerca tenia com objectiu veure quins eren els mecanismes de paràfrasi més usats per plagiar i on es troben les mancances dels sistemes automàtics per detectar-los.