Vés al contingut

Participació a Infoday sobre IA y tecnologías del lenguaje aplicado a datos clínicos: CARMEN-I recursos, sistemas y aplicaciones

A la jornada Infoday sobre IA y tecnologías del lenguaje aplicado a datos clínicos: CARMEN-I recursos, sistemas y aplicaciones, els col·laboradors del projecte i representants de sectors com hospitals i empreses del sector, han explicat el procés d'elaboració del corpus CARMEN-I i el procés d'extracció automàtica d'informació clínica. Des del CLiC s'ha col·laborat en la creació i anotació d'aquest corpus a diversos nivells.

La professora M. Antònia Martí ha moderat la primera sessió de la jornada, dedicada a l'anonimització de dades en el camp de la salut. Martin Krallinger i Salvador Lima, del Barcelona Supercomputing Center, i Xavier Pastor, de l'Hospital Clínic de Barcelona, han detallat les estratègies d'anonimització de textos clínics, els aspectes clínics de rellevància per a la creació de dades anonimitzades i la creació del corpus CARMEN-I a través de l'estructura d'informació, el protocol i les guies de processos d'anotació i anonimització.