Vés al contingut

Publicacions

1998

Castellón, I., A. Fernández y M.A. Martí (1998) 'Extracción de información de corpus diccionariables'. Novática(Revista de la Asociación de Técnicos de Informática), Mayo-Junio, n. 133, pp. 4-10, Madrid.

Castellón, I., A. Fernández, M.A. Martí, R. Morante y G. Vázquez (1998) 'An interlingua representation based on the lexico-semantic information'. Proceedings of the Second Workshop on Interlingua, pp. 1-12, Langhorne, Pensilvania.

Castellón, I., B. Dorr y M.A. Martí (1998) 'Evaluation of EuroWordnet and LCS-Based Lexical Resources for Machine Translation'. Congreso del ELRA, Granada, pp. 393-399.

Fernández, A. y M.A. Martí (1998) 'Diátesis y clasificación de los verbos sicológicos'. Perspectivas pragmáticas en lingüística aplicada I. Vázquez Orta e I. Guillén Galve (eds.), Anubar Ediciones, Zaragoza.

Martí, M.A. (1998) Diccionario Barcanova de Lingüística (entradas correspondientes a Lingüística Computacional), ed. Barcanova.

Martí, M.A. y R. Morante (1998) 'Learning Spanish and Catalan Verbs through EuroWordNet'. Proceedings of the Natural Language Processing and Industrial Applications Conference , NLP+IA, pp. 24-30, Moncton, Canadá.

Morante, R., G. Vázquez, A. Fernández, I. Castellón y M.A. Martí (1998) 'Model d'entrada lèxica verbal i implementació en una base de coneixement'. Butlletí de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, n. 13, pp. 254-263, Tarragona.

Vossen, P., L. Bloksma, C. Peters, A. Alonge, A. Roventini, E. Marinai, I. Castellon, M.A. Martí y G. Rigau (1998) 'Compatibility in Interpretation of Relations in EuroWordNet'. EuroWordNet, a multilingual Database with Lexical-Semantic Networks, P. Vossen (ed.), pp. 81-112, Kluwer Academic Publisher: Printed in the Netherlands.

Vossen, P., L. Bloksma, S. Climent, M.A. Martí, M. Taulé, J. Gonzalo, I. Chugur, F. Verdejo, G. Escudero, G. Rigau, H. Rodríguez, A. Alonge, F. Bertagna, R. Marianelli, A. Roventini y L. Tarasi (1998) 'EuroWordNet Subset2 for Dutch, Spanish and Italian'. EuroWordNet Deliverables LE-4003 D027 y D028, University of Amsterdam.

Vossen, P., S. Climent, M.A. Martí, M. Taulé, J. Gonzalo, I. Chugur, F. Verdejo, G. Escudero, G. Rigau, H. Rodríguez, A. Alonge, F. Bertagna, R. Marianelli, A. Roventini y L. Tarasi (1998) 'Comparison of the Final WordNets Dutch, Spanish and Italian'. EuroWordNet Deliverables LE-4003 D029 y D030, University of Amsterdam.

1997

Castellón, I., A. Fernández, M.A. Martí, R. Morante y G. Vázquez (1997) 'Propuesta de una clasificación semántica verbal'. Revista de la Sociedad Española de Lingüística, p. 173, Mallorca.

Castellón, I., M.A. Martí, R. Morante y G. Vázquez (1997) 'Definición y formalización de papeles temáticos en el marco del proyecto Pirápides'. Memorias del V Simposio Internacional de Comunicación Social, pp. 78-86, Santiago de Cuba.

Castellón, I., M.A. Martí, R. Morante y G. Vázquez (1997) 'Tipología de diátesis para el español y el catalán'Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), n. 21, pp. 31-48.

Martí, M.A., R. Morante, J. Tió y G. Vázquez (1997) 'Anàlisi del comportament verbal en el marc de la teoria dels esquemes semàntics'. Butlletí de l'Associació Catalana d'Intel. Artificial, 12, pp. 7-14.

1996

Martí, M.A. (coordinadora) (1996) Diccionario General de la Lengua Española, ed. Larousse Planeta, ISBN 84-8016-265-1, M. 35.600-1996.

Martí, M.A. y A. Fernández (1996) 'A classification of psychological verbs'Procesamiento del Lenguaje Natural, n. 20, pp. 45-61.

1995

Castellón, I., M.A. Martí y H. Rodríguez (1995) 'Formalismes lògics per al tractament del llenguatge natural'. Temes d'Intel·ligència Artificial, Departament de Llenguatge i Sistemes Informàtics, UPC: Barcelona, ISBN 84-7653-490-6.

Climent, S. y M.A. Martí (1995) 'Slices of meaning. A Study on Nouns and portions'. Acquilex-II Project, Working Paper 47, Cambridge Computer Lab.

Climent, S. y M.A. Martí (1995) 'Translation Links'. Acquilex-II Deliverables, ESPRIT BRA 7315, TL 2, Cambridge, UK.

1994

Castellón, I.; M.A. Martí; M. Taulé (1994) 'La lexicografia computacional: Representació i adquisició de coneixement lèxic'. Anuari de Filologia, XVII, n. 5, pp. 37-49, Barcelona.

Castellón, I.;  M.A. Martí (1994) 'Panorama actual de la Informàtica aplicada als estudis humanístics, amb especial atenció als estudis filològics i literaris'. Informe per a la Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Universitats, Barcelona.

M. Taulé; M.A. Martí; Castellón, I. (1994) 'Towards A VRQS' Representation'. Proceedings of the Euralex Conference, pp. 196-203. Amsterdam. ISBN 90-900-7537-2.

Martí, M.A. (1994) 'Lexicografía computacional'. Aplicaciones Lingüísticas de la informática, J. Gómez Guinovart (ed.), pp. 35-50, Vigo, ISBN 84-86728-84-3, CD-1645-93.

Martí, M.A. ; C. Soler (1994) 'Dealing with lexical mismatches'. Proceedings of the Euralex Conference, pp. 360-368, Amsterdam.

Taulé, M.; I. Castellón (1994) 'Generación de alternancias de subcategorización mediante reglas léxicas'. Procesamiento del lenguaje Natural, n. 14, pp. 335-351, B-2941-91, Santiago de Compostela.

1993

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, F. Ribas, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1993) 'Adquisición de conocimiento léxico'. Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), pp. 12-35, Barcelona.

Castellón, I., M.A. Martí y M. Taulé (1993) 'Subcategorization alternances via lexical rules'. Acquilex Working Paper 005, Cambridge Computer Lab.

1992

Alonge, A., E. Briscoe, A. Copestake, M.A. Martí, A. Sanfilippo y M. Taulé (1992) 'Translation equivalence and lexicalization in the Acquilex LKB'. Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation (TMI-92), Montréal, Canadá.

Martí, M.A. y C. Solé (1992) 'Dealing with lexical mismatches'. Acquilex Working Paper No 037, Cambridge Computer Lab.

1991

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, F. Ribas, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1991) 'Dos aproximaciones a la adquisición del conocimiento léxico y conceptual para sistemas de procesamiento del lenguaje natural'. LSI-UPC Report de Recerca LSI-91-45, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, F. Ribas, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1991) 'SEISD: User Manual'. Report de Recerca LSI-91-47, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1991) 'An environment for management and extracting taxonomies from MRDs'. ESPRIT BRA-3030 Acquilex Working Paper 020, Barcelona.

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1991) 'Loading MRD into LDB'. ESPRIT BRA-3030 Acquilex Working Paper 019, Barcelona.

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1991) 'The extraction of semantic information from on line dictionaries'. ESPRIT BRA-3030 Acquilex Working Paper 027, Barcelona.

Ageno, A., I. Castellón, M.A. Martí, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé y M.F. Verdejo (1991) 'Un entorno para la extracción de información semántica de diccionarios'. Report de Recerca LSI-91-32z, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Castellón, I. y M.A. Martí (1991) 'Gramática del diccionario Vox'. ESPRIT BRA-3030 Acquilex Working Paper 018, Barcelona.

1990

Castellón, I., M.A. Martí y M. Taulé (1990) 'Algunes puntualitzacions sobre lingüística computacional'. Límits, n. 8, Barcelona.