Skip to main content

La redacció acadèmica com a eina d’aprenentatge: escriure per aprendre EPA

Project Reference
REDICE-1306
Start year
2014
End year
2014
Project status
Closed

La redacció acadèmica com a eina d’aprenentatge: escriure per aprendre EPA. Funded by: Institutat de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona (REDICE-1306). Participants: Universitat de Barcelona.

PI
Liliana Tolchinsky
Duration
2014