Skip to main content

SCRIPTUM. Desenvolupament d´un processador del llenguatge clínic

Start year
1998
End year
1999
Project status
Closed

SCRIPTUMDesarrollo de un procesador del lenguaje clínico. Funded by: CIDEM, Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

Colaboradores: M.A. Martí (UB).

PI
Eduard Spagnolo
Duration
1998-1999