Skip to main content

La Lingüística de corpus, què és i quina utilitat educativa té

Tolchinsky, Liliana, M. Antònia Martí (2013). 'La Lingüística de corpus, què és i quina utilitat educativa té',  L'explotació didàctica de corpus lingüístics, Liliana Tolchinsky, (coord.), Quaderns per a l'anàlisi 36: 7-22, Horsori.

Year
2013