Skip to main content

El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny

M. Farrús. Sobirania tecnològica, també. A M. C. Junyent (coord.). El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny. Viena Edicions, març 2021. ISBN: 978-84-17998-80-6.

Year
2021