Descàrregues

 

Corpus per descarregar
Nom dels corpus Idioma Frases Aparellaments/grups Fenòmens de paràfrasi
MSRP-A en 7489 3900 22105
P4P en 1712 856 11420
WRPA-person en   3  
WRPA-person-2 en   12  
WRPA-authorship es   81101  
WRPA-authorship-A es 411 1000 1329

 

Descarregar P4P*

Descarregar P4P*, MSRP-A i WRPA-authorship-A

Descarregar WRPA-person, WRPA-person-2 i WRPA-authorship

[*El corpus P4P presenta formats diferents en funció del paquet (veure README corresponent).]


TIN2009-13391

TIN2009-14715-C04-04