Paràfrasi

Els corpus de paràfrasis són col•leccions de paràfrasis, que consisteixen en expressions lingüístiques diferents en la forma però amb (aproximadament) el mateix significat.

  • P4P
  • MSRP-A
  • WRPA
  • ETPC


TIN2009-13391

TIN2009-14715-C04-04