Skip to main content

GRERLI

 

El corpus GRERLI es va recopilar l’any 1998 en el context del projecte internacional Developing literacy in different contexts and in different languages, Spencer Foundation, Chicago, United States of America, I.P.: Ruth Berman, Tel Aviv University. La finalitat d’aquest projecte és examinar el repertori lingüístic dels parlants de diferents llengües en situacions comunicatives diverses. Les llengües que formen part de l’estudi són l’anglès nordamericà, l’hebreu, l’holandès, el suec, l’islandès, el francès, el castellà i el català.

El corpus GRERLI conté dos subcorpus, un en castellà, el GRERLI-CAST1, produït per 80 parlants natius de castellà de Córdoba, Andalucía; i un en català, el GRERLI-CAT1, produït per 79 parlants bilingües català/castellà de Barcelona, Catalunya, que tenen el català com a llengua de casa (home language). Tots els corpora van ser obtinguts mitjançant el mateix procediment. Cadascun dels subjectes va veure un vídeo d’uns tres minuts de durada, sense text ni veu, que mostrava diferents situacions conflictives a l’àmbit escolar, i després va produir quatre textos sobre aquest tema: una exposició oral, una exposició escrita, una narració oral i una narració escrita; per tant, el corpus inclou quatre tipus de textos, segons el gènere discursiu i la modalitat de producció. Cada subcorpus conté produccions de quatre nivells d’edat/escolaritat: 4rt curs d’Educació Primària, 9 anys; 1er d’Educació Secundària Obligatòria, 12 anys; 1er de Batxillerat, 17 anys; i Adults, més de 20 anys.

El corpus GRERLI-CAST1 està format per 320 textos, 80 de cada nivell d’edat/escolaritat; mentre que el corpus GRERLI-CAT1 està format per 316 textos, 80 de cada nivell (excepte en el grup de Secundària, que té un subjecte menys, i, per tant, conté 76 textos). En aquest subcorpus, el grup d’Adults es va dividir entre Universitat, estudiants universitaris, de 21 a 24 anys; i Professors, professors de Llengua Catalana i Literatura de 37 a 54 anys d’edat.

IP: Ruth Berman, Tel Aviv University

Coordinadora a Espanya: Liliana Tolchinsky

 

Algunes publicacions

  • Berman, R. A.; Verhoeven, L. "Crosslinguistic perspectives on developing text pro-duction abilities in speech and writing", Written Languages and Literacy, Volume 5, 1-44
  • Berman, R. A., Ragnarsdóttir, H.; Strömqvist, S. "Discourse stance", Written Languages and Literacy, Volume 5, 2, 255-290.
  • Tolchinsky, L., Johansson, V., y Zamora, A. "Text openings and closings in writing and speech: Autonomy and differentiation", Written Language and Literacy, 5, 219-255
  • Tolchinsky, L.; Rosado, E. "The effect of literacy, text type, and modality on the use of grammatical means for agency alternation", Journal of Pragmatics, 27, 209-237