Vés al contingut

Projecte Araknion

 

El projecte Araknion té com a objectiu dotar l’espanyol i el català d’una infraestructura bàsica de recursos lingüístics per al processament semàntic de corpus en el marc de la Web 2.0:

  1. Araknion-Lex, una xarxa de relacions lèxiques obtingudes a partir de corpus tot aplicant la hipòtesi de semblança contextual. Aquesta anàlisi donarà com a resultado el graf de relacions de semblança i els lexicons de contextos sintagmàtics.
  2. Araknion-Arg, una eina per a l’anotació automàtica de corpus de llengua espontània amb papers temàtics
  3. Araknion-ES, un corpus de mida gran (100M de paraules/text) anotat parcialment amb informació de semàntica de l’oració.

 

Codi del projecte: FFI2010-11474-E

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

logotextmess