Vés al contingut

AncoraNet

AnCora-Net és un lèxic multilingüe català, espanyol i anglès en el qual es combina informació sintàctico-semàntica i conceptual procedent de les diferents fonts integrades: dels lèxics AnCora-Verb-ES de l’espanyol i AnCora-Verb-CA del català, i de la informació de l’Unified Verb Index (UVI). Aquest índex inclou diferents fonts de coneixement de l’anglès: VerbNet, PropBank, FrameNet, WordNet 3.0 i OntoNotes.

Cada sentit verbal dels lèxics AnCora-Verb té associada la següent informació:

  • La classe semàntica, l’estructura lèxico-semàntica, els esquemes sintàctics, els papers temàtics i les restriccions selectives de VerbNet.
  • L’esquema conceptual de FrameNet.
  • El sentit verbal de PropBank, amb els arguments i papers temàtics corresponents.
  • Els sentits verbals de WordNet 3.0.
  • Els sentits verbals de l’ontologia OntoNotes, on l’agrupació de sentit és més fina que a WordNet.

A més de la informació sintàctico-semàntica obtinguda de les diferents fonts angleses que integren l’UVI, s’ha realizat també la connexió entre els lèxics català i espanyol.

logo_ministerio_ciencia_innovacion

FFI2009-06497-E/FILO

pastilla_plan_nacional_idi
logotextmess

TIN2009-13391