Vés al contingut

Corpus

 

El grup de recerca CLiC ha desenvolupat diferents tipus de corpus que podeu consultar en aquesta pàgina.

  • Corpus d'origen oral: ClInt i GRERLI
  • Corpus anotats amb informació morfosintàctica, semàntica i pragmàtica: AnCora
  • Corpus d'escolars catalans de 6 a 18 anys: CesCa
  • Corpus d'opinió sobre hotels. Hopinion
  • Corpus de diferents tipus de paràfrasi: Paràfrasi
  • Corpus processats amb mesures de proximitat semàntica: Araknion
  • Corpus diacrònics i dialectals del català: HistoCat i DialCat