Vés al contingut

SFU Review-NEG

 

Aquest corpus és una ampliació del SFU Spanish Review Corpus (Brooke et al., 2009) amb anotacions sobre la negació i el seu àmbit. Es tracta d'una col·lecció de 400 comentaris de cotxes, hotels, rentadores, llibres, telèfons mòbils, música, ordinadors i pel·lícules de la web Ciao.es. Cada domini conté 25 comentaris positius i 25 comentaris negatius. Cada comentari s'ha anotat a nivell de token amb el lema i la categoria gramatical (PoS), i a nivell d'oració amb partícul·les negatives, el seu àmbit lingüístic, l'event i com la polaritat de l'oració es veu afectada per la negació (si hi ha un canvi en la polaritat o un incremento o reducció del seu valor), tenint en compte també intensificadors i atenuants.

Com citar-lo:

Martí, M. A., Martín-Valdivia, M. T., Taulé, M., Jiménez-Zafra, S. M., Nofre, M., & Marsó, L. (2016). La negación en español: análisis y tipología de patrones de negación. Procesamiento del Lenguaje Natural, 57, 41-48.

Documentació:

Guzzi, E., Taulé, M., Martí, M. A. (2018). Criterios para la detección del foco de la negación en español (en premsa).

Arxius del recurs:

Versión 1.0.0: SFU_Review_SP_Neg.zip