VerbVerbNetPropBankAditza
abandon51.2abandon.01, abandon.02alde egin
abandon51.2abandon.01, abandon.02joan
abate45.4abate.01arindu
abate45.4abate.01eztitu
abate45.4abate.01gozatu
abate45.4abate.01baretu
abate45.4abate.01jabaldu
abate45.4abate.01baketu
abound47.5.1-2abound.01ugari izan
absolve10.6absolve.01barkatu
absolve10.6absolve.01askatu
abuse33abuse.01-z oker baliatu
abuse33abuse.01gaizki erabili
accelerate45.4accelerate.01bizkortu
accelerate45.4accelerate.01azkartu
accelerate45.4accelerate.01lasterragotu
accelerate45.4accelerate.01azeleratu
accept13.5.2accept.01onartu
accept13.5.2accept.01ontzat hartu
accept13.5.2accept.01utzi
accept29.2accept.01ontzat hartu
acclaim33acclaim.01aldarrika hartu
acclaim33acclaim.01aho batez onartu (?)
accompany51.7-i lagundu
accumulate13.5.2accumulate.01metatu
accumulate13.5.2accumulate.01pilatu
accumulate13.5.2accumulate.01bildu
accumulate47.5.2accumulate.01metatu
accumulate47.5.2accumulate.01pilatu
accumulate47.5.2accumulate.01bildu
acidify45.4acidify.01garraztu (?)
acquire13.5.2-1acquire.01eskuratu
acquire13.5.2-1acquire.01lortu
acquire13.5.2-1acquire.01atzeman
acquire13.5.2-1acquire.01erdietsi
acquire14acquire.01lortu
acquire14acquire.01eskuratu
acquire14acquire.01erdietsi
acquire14acquire.01atzeman
acquit10.6acquit.01errugabetu
act29.6act.01portatu
act29.6act.01jokatu
act29.6act.01ari
act29.6act.01jardun
add22.1-2add.02gehitu
add22.1-2add.02gaineratu
add22.1-2add.02batu (mat.)
address25.3address.01(eskutitz
address25.3address.01...-etan) helbidea jarri
address29.2address.02-tan helbidea jarri (?)
adhere22.5adhere.01erantsi
adhere22.5adhere.01eratxeki
adhere22.5adhere.01atxiki
admire31.2admire.01miretsi
admire31.2admire.01ederretsi
admit29.5admit.01utzi
admonish37.9admonish.01ohartarazi
admonish37.9admonish.01aholku eman
adopt29.1adopt.01seme-alabatzako hartu
adorn25.3adorn.01edertu
adorn25.3adorn.01dotoretu
adorn25.3adorn.01apaindu
adorn9.8adorn.01dotoretu
adorn9.8adorn.01edertu
adorn9.8adorn.01apaindu
advance45.4advance.01aurrera egin
advance45.4advance.01aitzina jo
advance45.4advance.01aurreratu
advance45.4advance.01aitzinatu
advertise35.2advertise.01langileak iragarkien bidez bilatu
advise37.9-1advise.01aholkua eman
affect31.1affect.01hunkitu
affiliate22.2affiliate.01EQUAL
afflict31.1afflict.01nahigabetu
afflict31.1afflict.01atsekabetu
age45.4age.01zahartu (?)
aggravate31.1aggravate.01haserrerazi
aggravate31.1aggravate.01sutan jarri
agitate31.1agitate.01aztoratu
agitate31.1agitate.01asaldatu
agitate31.1agitate.01urduritu
agitate31.1agitate.01larritu
agonize31.3nahigabetu
agonize31.3atsekabetu
agonize31.3intziri egin
agonize31.3lantua jo
air45.4air.01'airear'
air45.4air.01'ventilar'
alarm31.1alarm.01kezkatu
alarm31.1alarm.01artegatu
alert37.9alert.01ohartarazi
alienate31.1alienate.01alienatu
allocate13.3allocate.01eman
allocate13.3allocate.01egokitu
allocate13.3allocate.01esleitu
allow29.5allow.01utzi
allow29.5allow.01onartu
alter26.6alter.01aldatu
alter45.4alter.01aldatu
alter45.4alter.01egokitu
alternate22.2alternate.01txandakatu
amalgamate22.2amalgamate.01bateratu
amalgamate22.2amalgamate.01elkarretaratu
amass47.5.2amass.01metatu
amass47.5.2amass.01pilatu
amaze31.1amaze.01harritu
amaze31.1amaze.01txunditu
amble51.3.2amble.01(zaldiak) 'amblar'
amble51.3.2amble.01(pertsonak) 'andar a paso lento'
americanize45.4americanize.01amerikartu
americanize45.4americanize.01amerikar bihurtu
amuse31.1amuse.01entretenitu
amuse31.1amuse.01ongi pasarazi
anger31.1anger.01haserretu
announce37.7announce.01jakinarazi
announce37.7announce.01aditzera eman
announce37.7announce.01iragarri
announce37.7announce.01(albisteak) eman
annoy31.1annoy.01gogait eragin
annoy31.1annoy.01zirikatu
antagonize31.1antagonize.01haserretuarazi
appall31.1appall.01izutu
appall31.1appall.01ikaratu
appall31.1appall.01higuindu
appeal31.4appeal.03liluratu
appeal31.4appeal.03zerbaiti interesa hartu
appease31.1appease.01lasaitu
appease31.1appease.01lasai utzi
append22.3-2append.01gehitu
append22.3-2append.01erantsi
applaud33applaud.01txaloka hartu
appoint29.1appoint.01(abs) izendatu
appraise54.4appraise.01baloratu (?)
appreciate31.2appreciate.02aintzakotzat hartu (?)
appreciate31.2appreciate.02ederretsi
approve31.3approve.01onartu
approve31.3approve.01onetsi
approve31.3approve.01ontzat hartu
arch40.3.2arch.01gakotu
arch40.3.2arch.01makotu
arch40.3.2arch.01okertu
arch40.3.2arch.01makurtu
argue36.1argue.02eztabaidatu
argue36.1argue.02eztabaidan aritu
argue37.6argue.01eztabaidatu
argue37.6argue.01eztabaidan aritu
arise48.1.1arise.01gertatu
arise48.1.1arise.01jaiki
arise48.1.1arise.01altxatu
arouse31.1arouse.01berotu
arouse31.1arouse.01harrotu
arrive51.1-2arrive.01heldu
arrive51.1-2arrive.01ailegatu
arrive51.1-2arrive.01iritsi
articulate37.7articulate.01argi eta garbi mintzo izan/adierazi
ascend51.1-1ascend.01igo
ascend51.1-1ascend.01 gainditu
ask37.1-1ask.01, ask.02galdetu
ask37.1-1ask.01, ask.02galde egin
ask37.1-1ask.01, ask.02itaundu
assemble26.1assemble.01bildu
assemble26.1assemble.01bilarazi
assemble26.1assemble.01(makinak...) montatu
assemble47.5.2assemble.02bildu
assemble47.5.2assemble.02bilarazi
assemble47.5.2assemble.02eratu
assemble47.5.2assemble.02(makinak) muntatu
assert29.5assert.02, assert.03baietsi
assert29.5assert.02, assert.03adierazi
assert29.5assert.02, assert.03jakinarazi
assert48.1.2assert.01baietsi
assert48.1.2assert.01adierazi
assert48.1.2assert.01jakinarazi
assert48.1.2assert.01defendatu
assert48.1.2assert.01aldarrikatu
assert48.1.2assert.01frogatu
assert48.1.2assert.01agerian utzi
assess34assess.01neurtu
assess34assess.01baloratu
assess54.4assess.01-i balioa eman
assign13.3assign.01egokitu
assign13.3assign.01esleitu
assign13.3assign.01eman
assign13.3assign.01-en esku jarri
assign13.3assign.01izendatu
assign13.3assign.01hautatu
assign13.3assign.01zeha
associate22.2associate.01elkartu
assuage31.1assuage.01lasaitu
assuage31.1assuage.01asetu
assume29.4assume.02uste izan
astound31.1astound.01txunditu
astound31.1astound.01harri eta zor utzi
astound31.1astound.01ahoa bete hortz utzi
attach22.3-2attach.01lotu
attach22.3-2attach.01erantsi
audit34audit.01errebisatu
audit34audit.01birpasatu (?)
avoid52avoid.01-etik aldendu
avoid52avoid.01-i ihes egin
bail10.4.1bail.02ura xukatu
balk40.5balk.01ezetz esan
balk40.5balk.01uko egin
band22.3-2band.01elkartu
band22.3-2band.01bat egin
band22.4band.01taldea osatu
band22.4band.01elkartu
band22.4band.01bat egin
bang18.1bang.02zerbait jo buruaz/ukabilez
bang18.4-1bang.02zerbait jo buruarekin
bang18.4-1bang.02ukalondoarekin
bang43.2bang.01kolpeak eman
bang43.2bang.01kolpatu
banish10.2banish.01erbesteratu
banish10.2banish.01herritik bidali
banish10.2banish.01deserritu
bank9.10bank.01-n uste ona izan
bank9.10bank.01-z fidatu
bargain36.1bargain.01negoziatu
bargain36.1bargain.01tratuan aritu
barge11.5-1barge.01ustekabean sartu
barge11.5-1barge.01baimenik gabe sartu
bark37.3bark.01zaunka egin
barter13.6barter.01EQUAL
bat40.3.2bat.01zirkinik egin (?)
batter18.1batter.01zerbait kolpeka bota
batter18.1batter.01jipoitu
batter18.1batter.01kolpatu
battle36.3battle.01borrokatu
beam40.2beam.02poz-pozik irribarre egin
beat18.1beat.01kolpatu
beat18.1beat.01jo eta jo ari
beep43.2beep.01seinalea egin (?)
beget27beget.01'engendrar'
beget27beget.01sortu
beget27beget.01sortarazi (?)
begin55.1begin.01hasi
believe29.4believe.01sinetsi
bend26.5bend.01makurtu
bend26.5bend.01okertu
bend45.2bend.01okertu
bend45.2bend.01makurtu
bend47.6bend.01okertu
bend47.6bend.01makurtu
bend50bend.01(besoa
bend50bend.01hanka...) makurtu/okertu
bequeath13.3bequeath.01-i oinordetzan utzi
bet54.5bet.01apostu egin
bewitch31.1bewitch.01sorgindu
bike51.4.1bike.01bizikletaz ibili/joan/eraman
bill29.2bill.02EQUAL
bill54.5bill.01fakturatu
bill54.5bill.01faktura bidali
bind22.3-2bind.01lotu
bind9.8bind.01(zauria) bendatu
bite18.2bite.01kosk egin
bite40.8.3-2bite.01kosk egin
blab37.7blab.01'parlotear'
blab37.7blab.01berriketan aritu (?)
blacken45.4blacken.01bleztu
blanket9.8blanket.01bildu
blanket9.8blanket.01estali
blare43.2blare.01durrunda egin
blaze43.1blaze.01sugarretan erre
bleed10.6bleed.02odola kendu
bleed10.6bleed.02sosik gabe utzi
bleed31.3bleed.03odoletan egon
bleed40.1.2bleed.01odola atera/erion
bleed40.1.2bleed.01odoletan egon
bleed43.4bleed.01odola atera/erion
blend22.1-1blend.01nahastu
blend22.1-1blend.01nahasi
bless33bless.01bedeinkatu
blindfold9.9blindfold.01-i begiak bendatu
blink40.3.1-1blink.01kliskatu
block16block.01eragotzi
block16block.01hertsi
block16block.01oztopatu
block9.8block.01eragotzi
block9.8block.01oztopatu
bloom45.5bloom.01loratu
bloom47.2bloom.01loratu
blow23.2blow.01, blow.07putz egin
blow23.2blow.01, blow.07haizatu
blow23.2blow.01, blow.07haize eman
blow40.3.2blow.03zintz egin
blow47.2blow.04putz egin
blow47.2blow.04haizatu
blow47.2blow.04haizea ibili/jo
blow26.1haizea ibili
blow26.1haizeak jo
blow (bubbles, glass)26.1burbuilak egin
bludgeon18.3bludgeon.01EQUAL
blunt45.4blunt.01kamustu
blur45.4blur.01lausotu
blur45.4blur.01zirriborratu
blurt37.7blurt.01modu zakarrean esan
boast37.8boast.01harro egon
boat51.4.1boat.01txalupaz ibili/joan/eraman
boil26.3-2boil.01egosi
boil26.3-2boil.01irekinetan izan
boil45.3boil.01irakin
bolt22.4bolt.02krisketaz itxi
bolt51.3.2bolt.01lasterka alde egin
bolt51.3.2bolt.01(zaldia) erotu
bolt51.3.2bolt.01zoratu
bombard9.8bombard.01bonbardatu
bond22.3bond.01lotu
bone10.7bone.01hezurgabetu
bone10.7bone.01-i hezurra kendu
boom43.2boom.01(kainoiak) dunba/danba egin
border47.8border.01-ekin mugakide izan
bore21.2-2bore.01zulatu
bore21.2-2bore.01zulo egin
bore21.2-2bore.01aspertu
bore21.2-2bore.01gogaitarazi
borrow13.5.2borrow.01maileguz hartu/eskatu
borrow13.5.2borrow.01bereganatu
borrow13.5.2borrow.01bere egin
bother31.1bother.01kezkatu
bother31.1bother.01kezkarazi
bother31.1bother.01aspertu
bother31.1bother.01gogaitarazi
bottle9.10bottle.01botilaratu
bounce11.2-1bounce.01pilotak botea eman
bounce11.2-1bounce.01botatu (?)
bounce51.3.1bounce.01(pilotak) botea eman
bounce51.3.2bounce.01botea eman
bound47.8bound.02mugakide izan
bound51.3.2bound.01jauzi egin
bound51.3.2bound.01salto egin
bow40.3.3bow.01, bow.04(-en aurrean) makurtu
bow47.3bow.02makurtu (norbaiten aurrean)
bow47.6bow.02makurtu (norbaiten aurrean)
bow50bow.02makurtu
bowl51.3.2bowl.01(pelota) jaurtiki (cricket-ean)
bowl51.3.2bowl.01bola-jokoan aritu
brag37.8brag.01harrokeriaz hitz egin
brag37.8brag.01harrokeriatan ibili
brand25.3brand.01(ganadoari) burdin-marka jarri
brand29.3brand.01-en izena lohitu/belztu
break23.2break.01, break.08hautsi
break40.8.3-1break.01puskatu
break45.1break.01, break.03, break.04, break.05, break.07hautsi
break45.1break.01, break.03, break.04, break.05, break.07puskatu
break45.1break.01, break.03, break.04, break.05, break.07apurtu
break48.1.1break.06hautsi
break48.1.1break.06puskatu
break48.1.1break.06apurtu
breathe47.2breathe.01arnaska hartu
breathe47.2breathe.01arnas egin
bring11.3bring.01, bring.04ekarri
broaden45.4broaden.01zabaldu
broaden45.4broaden.01zabalagotu
bruise21.2-1bruise.01ubeldu
bruise40.8.3bruise.01ubeldu
brush10.4.2brush.01eskuilatu
brush10.4.2brush.01igurtzi arin bat eman
buck49buck.01iraulkatu
buck49buck.01(zaldiak) irauli
buckle22.4buckle.01belarriz lotu (gerrikoa)
build26.1-1build.01eraiki
build26.1-1build.01egin
bulge47.2bulge.01konkortu
bulge47.2bulge.01barrutik handitu
bulge47.2bulge.01hanpatu
bully29.8bully.01beldur eman
bump18.1bump.01-en kontra talka egin
bump18.1bump.01buruarekin jo eta kaskarrekoa hartu
bundle22.3-2bundle.01lotu
bundle22.3-2bundle.01bildu
burble37.3burble.01'farfullar
burble37.3burble.01mascullar'
burden13.4.2zamatu
burden13.4.2aspertu
burst45.4burst.02lehertu
burst48.1.1burst.01lehertu
burst48.1.1burst.01eztanda egin
burst48.1.1burst.01zulatu
burst48.1.1burst.01hautsi
buy13.5.1buy.01, buy.02, buy.03erosi
buzz38buzz.01, buzz.03burrunba egin
buzz38buzz.01, buzz.03burrunbatu
buzz38buzz.01, buzz.03durundatu
buzz43.2buzz.01, buzz.03burrunba egin
buzz43.2buzz.01, buzz.03burrunbatu
buzz43.2buzz.01, buzz.03durundatu
cadge10.5cadge.01besteen lepora/bizkar bizi
call13.5.1call.02, call.08, call.04eskatu (?)
call29.3call.01-tzat hartu/eduki
call29.3call.01deitu
calm31.1calm.01lasaitu
calm31.1calm.01eztitu
calm31.1calm.01baretu
camouflage29.6camouflage.01kamuflatu
can9.10can.01latatan sartu
can9.10can.01lataratu
cap9.9cap.01bukatu
cap9.9cap.01amaiera eman
cap9.9cap.01gainditu
cap9.9cap.01maila batetik harantz joan
captivate31.1captivate.01gatibatu
captivate31.1captivate.01liluratu
captivate31.1captivate.01zoratu
capture10.5capture.01harrapatu
care31.3care.01arduratu
care31.3care.01maitasunaz arduratu (?)
caress20caress.01laztandu
caress20caress.01ferekatu
caress20caress.01balakatu
caress20caress.01txera egin
caress20caress.01laztan egin
carpet9.9carpet.01tapizatu
carpet9.9carpet.01moketatu
carpet9.9carpet.01tapiza jarri
carry11.4carry.01eraman
carry11.4carry.01eroan
carry11.4carry.01garraiatu
carry11.4carry.01irabazi
carry11.4carry.01irabaztea lortu
carry54.2carry.01eraman
carry54.3carry.01eraman
carve21.2-2carve.01xerratan moztu
carve21.2-2carve.01zizelatu
carve21.2-2carve.01ziztatu
carve26.1-1carve.02(zura/harria) zizelatu
cascade47.2cascade.01zaparradakabota/erori (?)
cascade47.7cascade.01'caer a torrentes'
cash13.5.1cash.01dirutan ordaindu/kobratu/trukatu
cast29.2cast.02-en papera eman
castigate33castigate.01zigortu
catch13.5.1catch.01hartu
catch13.5.1catch.01harrapatu
catch13.5.1catch.01arreta bereganatu
catch13.5.1catch.01lortu
catch13.5.1catch.01aditu
catch13.5.1catch.01ulertu
cause27cause.01ekarri
cause27cause.01sortu
cause27cause.01-i bide eman
cause27cause.01sortarazi
cause27cause.01eragin
cause27cause.01-arazi
caution37.9-1caution.01ohar egin
caution37.9-1caution.01ohartarazi
cease55.1cease.01utzi
cede13.3cede.01jabetza eman/utzi
celebrate33celebrate.01ospatu
celebrate33celebrate.01goretsi
celebrate33celebrate.01goraipatu
certify29.2certify.01egiaztatu
certify29.2certify.01ziurtatu
chain22.4chain.01kateatu
champion29.8champion.01defendatu
change13.6change.02trukatu
change13.6change.02trukean eman
change26.6change.01aldatu
change45.4change.01aldatu
char45.4char.01kiskali
characterize29.2characterize.01karakterizatu
characterize29.2characterize.01deskribatuaurkeztu
charge54.5charge.01, charge.04, charge.07kobratu
chase51.6chase.01-en atzetik joan
chasten33chasten.01zentzatu
chasten33chasten.01eskarmentua eman
chastise33chastise.01zigortu
cheapen45.4cheapen.01merkatu
cheapen45.4cheapen.01beheratu
cheat10.6cheat.01-i iruzur egin
cheat10.6cheat.01trikimailuz hostu
check35.2check.01ikuskatu
check35.2check.01miatu
cheer31.1cheer.01, cheer.03alaitu
cheer31.1cheer.01, cheer.03adoretu
cheer33alaitu
cherish31.2cherish.01maitatu
cherish31.2cherish.01ederretsi
cherish31.2cherish.01ondo zaindu
chide33chide.01errita egin
chill45.4chill.01hoztu
chime43.2chime.01jo (ordua)
chip21.1chip.01ezpladu
chip40.8.3-1chip.01ezpaldu
chip45.1chip.01ezpaldu
chip21.2-1chip.01ezpaldu
chip21.2-1chip.01txikitu
chisel26.1-1chisel.01zizelaz landu
chisel26.1-1chisel.01zizelatu
choke40.7choke.01(animalia) ito
choke9.8choke.02eragotzi
choke9.8choke.02oztopatu
choose29.2choose.01-etarako aukeratu
chop21.2-2chop.01aizkoraz moztu
chop21.2-2chop.01txikitu
chop21.2-2chop.01xehatu
chortle40.2chortle.01gustura barre egin
chug43.2chug.01tuku-tuku/taka-taka aurrera egin
churn26.1churn.01(esnea)jo/irabiatu
cite29.2cite.01aipatu
cite37.1cite.01aipatu
claim37.7claim.01eskatu
claim37.7claim.01erreklamatu
claim37.7claim.01alegatu
clamber51.3.2clamber.01(paretan gora) igo
clamber51.3.2clamber.01eskalatu
clamp22.4clamp.01besarkaderaz/fridaz finkatu
clang43.2clang.01danga jo
clank43.2clank.01kiliski-kalaska egin
clash36.1clash.01liskarrean/elkarren aurka aritu
class29.2class.01-tzat hartu
classify29.2classify.01sailkatu
clean10.3-1clean.01garbitu
clean10.3-1clean.01ikuzi
clean26.3-2clean.01garbitu
clean26.3-2clean.01ikuzi
clean45.4clean.01argitu
clear10.3-1clear.01, clear.04gauzak argi utzi
clear26.3-1clear.01-i bikorrak kendu (azala)
clear45.4clear.01, clear.02garbitu
click40.3.2click.01taloi-hotsa atera
climb51.1-1climb.01igo
climb51.1-1climb.01gainditu
climb51.3.2climb.01igo
climb51.3.2climb.01gainditu
climb45.6climb.02igo
climb45.6climb.02gainditu
climb47.7climb.02igo
climb47.7climb.02gainditu
climb47.7climb.02igo
climb47.7climb.02gainditu
climb51.3.2climb.01igo
cling22.5cling.01erantsi
cling22.5cling.01itsatsi
cling22.5cling.01atxiki
cling22.5cling.01elkar besarkatu
clip21.1clip.01, clip.02(ilea) moztu
clip21.1clip.01, clip.02(adarra) moztu
clip21.1clip.01, clip.02kimatu
cloak9.8cloak.01estali
cloak9.8cloak.01ezkutatu
cloak9.8cloak.01isilik eduki
cloak9.9cloak.01estali
cloak9.9cloak.01ezkutatu
clobber18.3clobber.01esnemamitan bizi
clog45.4clog.02, clog.03trabatu
clog45.4clog.02, clog.03itsutu
clog45.4clog.02, clog.03ataskatu
clog51.5clog.01
clog9.8clog.02, clog.03trabatu
clog9.8clog.02, clog.03ataskatu
close40.3.2close.01-ekin ez ikusia egin
close40.3.2close.01ez ikusiarena egin
close45.4close.01, close.03, close.04itxi
close45.4close.01, close.03, close.04hertsi
close45.4close.01, close.03, close.04amaitu
close45.4close.01, close.03, close.04bukatu
club18.3club.01makilatu
cluster22.3-2cluster.01(jendea) multzokatu/taldekatu/bildu
cluster47.5.2cluster.01multzokatu
cluster47.5.2cluster.01taldekatu
cluster47.5.2cluster.01bildu
cluster47.5.2cluster.01(bot.) mordokatu
clutch15.1clutch.01-i eutsi
clutch15.1clutch.01-i atxiki
clutch15.1clutch.01-i heldu
clutter9.8clutter.01nahaspilatu
clutter9.8clutter.01lardaskatu
coach29.8coach.01-en entrenatzailea izan
coach29.8coach.01entrenatu
coat9.8coat.01-z busti
coat9.8coat.01-i gainekoa ipini
coddle45.3coddle.01'escaldar'
coddle45.3coddle.01kixkali
coin26.4coin.01(metala) txanpona bihurtu
coincide22.2coincide.01bat etorri
coincide22.2coincide.01bat egin
coincide22.2coincide.01batera gertatu
collaborate36.1collaborate.01elkarlanean jardun
collect13.5.2collect.01bildu
collect13.5.2collect.01jaso
collect22.3-2collect.01bildu
collect22.3-2collect.01jaso
collect45.4collect.01bildu
collect45.4collect.01bilduma egin
color24color.01koloreztatu
color24color.01tindatu
comb35.2comb.01ongi miatu
comb41.2.2comb.02orraztu
combat36.1combat.01borrokatu
combine22.1-1combine.01batu
combine22.1-1combine.01bateratu
combine22.1-1combine.01elkartu
come48.1.1come.03, come.04, come.06, come.09etorri
come51.1-2come.01etorri
come51.1-2come.01heldu
come51.1-2come.01ailegatu
commence55.1commence.01hasi
commence55.1commence.01abiarazi
commend33commend.01goraipatu
commend33commend.01goretsi
commend33commend.01laudatu
communicate36.1communicate.01komunikatu
communicate36.1communicate.01elkarren kontra egon
compare22.2compare.01alderatu
compare22.2compare.01konparatu
compare22.2compare.01erkatu
compensate33compensate.01kalte-ordainak eman
compete36.1compete.01lehiatu
compete36.1compete.01norgehiagoka ari izan
compile26.1compile.01bildumaratu
complain37.8complain.01kexatu
complete55.2complete.01burutu
compliment33compliment.01-i zorionak eman
compose26.4compose.02osatu
compose26.7-2compose.02egin
compose26.7-2compose.02idatzi
compose26.7-2compose.02konposatu
compose26.7-2compose.02landu
compose26.7-2compose.02ondu
compress26.5compress.01hertsatu
compress26.5compress.01konprimitu
compress26.5compress.01tinkatu
compress26.5compress.01estutu
compress26.5compress.01trinkotu
compute26.4compute.01kalkulatu
conceal16conceal.01ostendu
conceal16conceal.01ezkutatu
conceal16conceal.01estali
conceal16conceal.01gorde
conceal16conceal.01isilik eduki/gorde
concede13.3concede.01aitortu
concede13.3concede.01onartu
concede13.3concede.01burujabetza aitortu
concede13.3concede.01eskubidea eman
concern31.1concern.01kezkatu
concoct26.4concoct.01prestatu
concoct26.4concoct.01maneatu
concoct26.4concoct.01(edaria...) nahasiaz egin
concur36.1concur.01bat etorri
concur36.1concur.01uztartu
condemn33condemn.01gaitzetsi
condemn33condemn.01kondenatu
confer33jardun
confer33hitz egin
confer33solas egin
confide37.7confide.01isilean/ezkutuan esan
confirm29.2confirm.01egaiztatu
confirm29.2confirm.01baieztatu
confirm29.2confirm.01onetsi
confiscate10.5confiscate.01bahitu
confiscate10.5confiscate.01legez kendu
conflict36.1conflict.01borrokan ari izan
conflict36.1conflict.01borrokatu
confuse22.2confuse.01nahastu
confuse22.2confuse.01okertzat hartu
confuse31.1confuse.01nahastu
confuse31.1confuse.01asaldatu
congratulate33congratulate.01zoriondu
congratulate33congratulate.01zorionak eman
connect22.1-2connect.01lotu
connect22.1-2connect.01elkartu
connect22.1-2connect.01konektatu
connect22.1-2connect.01-ekin jarri
consider29.1consider.01-tzat hartu/eduki
console31.1console.01poztu
console31.1console.01kontsolatu
consolidate22.2consolidate.01bateratu
consolidate22.2consolidate.01bat egin
consolidate22.2consolidate.01batu
consort36.1consort.01elkartu
construct26.4construct.01egin
construct26.4construct.01eraiki
consult36.3consult.01aholkua eskatu
consult36.3consult.01elkar kontsultatu
consult36.3consult.01elkarrekin mintzatu
consume39.4consume.01jan
consume39.4consume.01edan
contaminate9.8contaminate.01kutsatu
contaminate9.8contaminate.01zikindu
contaminate9.8contaminate.01lohitu
continue55.1continue.01jarraitu
continue55.1continue.01segitu
contract45.4contract.01uzkurtu
contract45.4contract.01blidu
contract45.4contract.01kontratatu
contract45.4contract.01laburtu
contract45.4contract.01laburbildu
contrast22.2contrast.01parekatu
contrast22.2contrast.01alderatu
contrast22.2contrast.01kontrastatu
contrast22.2contrast.01parean jarri
contribute13.2contribute.01eman
contribute13.2contribute.01besteekin batera eman
convert26.6convert.01bihurtu
convert26.6convert.01bilakatu
convey11.1convey.01(iritzia/sentimendua) adierazi
convey11.1convey.01(mezua/agindua) eman/jakinarazi
convey37.7convey.01(iritzia/sentimentua) jakinarazi
convey37.7convey.01(mezua/agindua) eman/jakinara
cook26.1cook.01sukaldatu (?)
cook26.1cook.01prestatu
cook26.3-1cook.01(haragia) prestatu/egin
cook45.3cook.01prestatu
cook45.3cook.01maneiatu
cook45.3cook.01sukaldean ari izan
cool45.4cool.01, cool.02, cool.03hoztu
cool45.4cool.01, cool.02, cool.03freskatu
cooperate36.1cooperate.01elkarlanean ibili
cooperate36.1cooperate.01lanean lagundu
copy25.2copy.01kopiatu
copy25.4copy.01kopiatu
correspond36.1correspond.01egokitu
correspond36.1correspond.01baliokide izan
correspond36.1correspond.01(ekutitzat/gutunak trukatu
correspond36.1correspond.01id
cost54.2cost.01balio
counsel37.9-1counsel.01aholkatu
counsel37.9-1counsel.01aholku eman
court36.2court.01gorteiatu
court36.2court.01limurtu
court36.2court.01lausengatu
cover9.8cover.01, cover.02estali
covet32.1covet.01gutiziatu
covet32.1covet.01irrikatu
cower40.5cower.01beldurrez kuzkurtu
cower40.6cower.01beldurrez kuzkurtu
crack43.2crack.01zart/karrask egin
crack43.2crack.01eztanda egin
crack43.2crack.01zapart egin
crack43.2crack.01lehertu
crack43.2crack.01klaska e
crack45.1crack.02zartatu
crackle43.2crackle.01txinpart egin
crackle43.2crackle.01taka-taka egin
crackle43.2crackle.01zalaparta egin (metrailetarekin)
cram14cram.02burubelarri ikasi
cram9.7-2cram.01gainezka bete
crash18.4-1crash.01-ekin jo
crash45.1crash.01-ekin/kontra jo
crave32.1crave.01tirriatu
crave32.1crave.01irrikatu
crawl47.7crawl.01lau hankatan ibili
crawl47.7crawl.01arrastaka/errestan/narras ibili
crawl47.7crawl.01patxadan i
creak43.2creak.01kirriskatu
create26.4create.01sortu
create26.4create.01sortarazi
create27create.01sortu
create27create.01sortarazi
creep47.3creep.01lau hankatan ibili
creep47.3creep.01oso mantso ibili
creep47.5.1-1creep.01lau hankatan ibili
creep47.5.1-1creep.01arrastaka/narras/herrestan ibili
creep47.5.1-1creep.01patxadan
creep51.3.2creep.01lau hankatan ibili
creep51.3.2creep.01patxadan ibili
creep51.3.2creep.01(sugeak) herrestan/arrastak
criticize33criticize.01kritikatu
cross40.3.2cross.01gurutzatu
cross40.3.2cross.01uztartu
cross47.8cross.01zeharkatu
cross47.8cross.01igaro
cross47.8cross.01iragan
crouch50crouch.01uzkurtu
crouch50crouch.01kokorika/kukubilko/pikotxean jarri
crow37.3crow.01(oilarrek) kukurruku egin
crow37.3crow.01(haurtxoek) gugu egin
crow37.3crow.01gurguriatu
crow37.3crow.01g
crowd9.7-2crowd.01pilatu
crown29.1crown.01koroatu
crown29.3crown.01koroatu
cruise51.4.2cruise.01-etan ibili
cruise51.4.2cruise.01(oporrak) itsas-bidaian egin
crumble45.4crumble.01apurtu
crumble45.4crumble.01txikitu
crumble45.4crumble.01xehatu
crumple45.2crumple.01zimurtu
crumple45.2crumple.01estutu
crumple45.2crumple.01hertsatu
crush21.2-1crush.01estutu
crush21.2-1crush.01prentsatu
crush21.2-1crush.01xehatu
crush21.2-1crush.01birrindu
crush45.1crush.01hertsatu
crush45.1crush.01estutu
cry37.3cry.01, cry.03negar egin
cry37.3cry.01, cry.03oihu egin
cry40.1.2-1cry.02negar egin
cry40.2cry.02negar egin
cuff18.3cuff.01zaplastekoak eman
cultivate9.7-1cultivate.01soroa landu
cure10.6cure.01osatu
cure10.6cure.01sendatu
curl9.6curl.01papera biribildu
curry41.1.2curry.01(larrua) apaindu/zurratu
curry41.1.2curry.01zaldia orraztu
cut21.1cut.01, cut.02, cut.03, cut.04, cut.05moztu
cut21.1cut.01, cut.02, cut.03, cut.04, cut.05ebaki
cut23.2cut.01moztu
cut23.2cut.01ebaki
cut26.1-1cut.01(harria/diamantea) landu
cut40.8.3-2cut.01moztu
cut41.2.2cut.01moztu
cycle51.4.1cycle.01bizikletaz/txirringaz ibili/joan/eraman
dampen45.4dampen.01hezatu
dampen45.4dampen.01busti
dance26.7-1dance.01dantzatu
dance26.7-1dance.01dntza egin
dance47.3dance.02dantzatu
dance47.3dance.02dantza egin
dance51.5dance.01dantzatu
dangle47.6dangle.01zintzilik/dilinda eduki
dangle47.6dangle.01zintzilik egon
dangle9.2dangle.01zintzilikatu
dangle9.2dangle.01zintzilik jarri
darken45.4darken.01ilundu
dash18.1dash.01danbaka jo
dash18.1dash.01danbaka puskatu/apurtu
dash51.3.2dash.02lasterka ibili/joan
dash51.3.2dash.02-ra lasterka sartu
date25.3date.01(-etan) eguna/data jarri
date36.2date.02-ekin atera
daunt31.1daunt.01beldurtu
dawdle53.1dawdle.01alferkerain/nagikerian ibili
dawn48.1.1dawn.01, dawn.02argitu
dawn48.1.1dawn.01, dawn.02arturratu
dazzle31.1dazzle.01liluratu
decelerate45.4decelerate.01abiadura txikiagotu
decelerate45.4decelerate.01dezeleratu
decentralize45.4decentralize.01deszentralizatu
declare29.4declare.01aldarrikatu
declare29.4declare.01deklaratu
declare37.7declare.02(legea...) aldarrikatu/deklaratu
declare37.7declare.02(asmoa
declare37.7declare.02iritzia) jakinarazi/a
declare48.1.2declare.01aldarrikatu
declare48.1.2declare.01deklaratu
declare48.1.2declare.01jakinarazi
declare48.1.2declare.01aditzera eman
decline45.6uko egin
decline45.6ukatu
decline45.6behera egin
decorate25.3decorate.01-i domina eman
decorate25.3decorate.01kodekoratu
decorate25.3decorate.01apaindu
decorate25.3decorate.01dekoratu
decorate9.8decorate.01apaidu
decorate9.8decorate.01dekoratu
decrease45.4decrease.01gutxitu
decrease45.4decrease.01gutxiagotu
decrease45.6gutxitu
decrease45.6gutxiagotu
decry33decry.01gaitzetsi
deem29.1deem.01-tzat hartu/jo/eduki
deepen45.4deepen.01sakondu
define29.2define.01definitu
define29.2define.01esanahia eman
define48.1.2define.01zehaztu
define48.1.2define.01zehazki azaldu
define48.1.2define.01(hitzari) esanahia eman
deflate45.4deflate.01haizea kendu
deflate45.4deflate.01hustu
degenerate45.4degenerate.01endekatu
degenerate45.4degenerate.01okertu
delete10.1delete.01ezabatu/kendu
delight31.1delight.01zoratu
delight31.3delight.03zoratu
deliver11.1deliver.01(fardela...) -en eskura eraman
deliver11.1deliver.01entregatu
deliver11.1deliver.01(mezua) eman/jakinar
delouse10.8delouse.01EQUAL
delve35.5delve.01aztertu
delve35.5delve.01sakondu
democratize45.4democratize.01demokratizatu
demolish31.1demolish.01(argudioa) desegin
demolish44demolish.01lurreratu
demolish44demolish.01eraitsi
demolish44demolish.01desegin
denounce33denounce.01salatu
denounce33denounce.01gaitzetsi
denounce33denounce.01jorratu
deny29.5deny.01ukatu
deny29.5deny.01uko egin
deny29.5deny.01gazurtatu
deny29.5deny.01ezeztatu
depart51.1-1depart.01joan
depart51.1-1depart.01irten
depart51.1-1depart.01atera
depart51.1-1depart.01(trena) irten
deplete10.6deplete.01EQUAL
deplore31.2deplore.01gaitzetsi
deplore31.2deplore.01deitoratu
deport10.2deport.01atzerriratu
deport10.2deport.01deportatu
deport10.2deport.01deserritu
deport10.2deport.01erbesteratu
deport10.2deport.01kanporatu
depreciate45.6balioa galdu (?)
depress31.1depress.01gogoa kendu
depress31.1depress.01adoragabetu
depress31.1depress.01kikildu
deprive10.6deprive.01gabetu
deprive10.6deprive.01kendu
deride33deride.01-i barre/irri/burla egin
derive26.4derive.01eratorri
derive48.1.1derive.01eratorri
derive48.1.1derive.01-tik etorri
derive48.1.1derive.01atera
descend51.1-1descend.01jaitsi
descend51.1-1descend.01beheratu
descend51.1-1descend.01eraitsi
descend51.1-1descend.01jaitsi
descend51.1-1descend.01goitik behera etorri
describe29.2describe.01deskribatu
desert51.2desert.01ihes egin
desert51.2desert.01desertatu
design26.4-1design.01asmatu
design26.4-1design.01-i bururatu
design26.4-1design.01diseinatu
designate29.1designate.01(abs) izendatu
desire32.1desire.01irrikatu
desire32.1desire.01oso nahi izan
despair31.3despair.01esperantza galdu
despair31.3despair.01etsi
destabilize45.4destabilize.01EQUAL
destroy44destroy.01suntsitu
destroy44destroy.01erraustu
destroy44destroy.01deuseztatu
destroy44destroy.01ezereztu
detach23.3detach.01kendu
detach23.3detach.01deslotu
detach23.3detach.01askatu
detach23.3detach.01nabarmendu
detach23.3detach.01azpimarratu
detect30.1detect.01sumatu
detect30.1detect.01hauteman
detect30.1detect.01-z ohartu
deteriorate45.4deteriorate.01okerrera/txarrera jo
deteriorate45.4deteriorate.01hondatu
deteriorate45.4deteriorate.01narriatu
deteriorate45.5deteriorate.01txarrera/okerrera jo
deteriorate45.5deteriorate.01hondatu
deteriorate45.5deteriorate.01narriatu
detest31.2detest.01gaitzetsi
detest31.2detest.01arbuiatu
develop26.1develop.02sortu
develop26.1develop.02garatu
develop26.2develop.02garatu
develop48.1.1develop.01sortu
develop48.1.1develop.01garatu
devour39.4devour.01jan eta irentsi
devour39.4devour.01klaskatu
dictate37.1-1dictate.01diktatu
dictate37.1-1dictate.01agindu
dictate37.1-1dictate.01manatu
die48.2die.01, die.02hil
differ36.1differ.01bat ez etorri
differ36.1differ.01beste ustekoa izan
differentiate23.1differentiate.01bereizi
dig19dig.01-i lurra kendu
dig19dig.01lurretik kendu
dig26.4-1dig.01-i lurra kendu
dig26.4-1dig.01lurretik kendu
diminish45.4diminish.01gutxitu
diminish45.4diminish.01urritu
diminish45.4diminish.01gutxiagotu
diminish45.6gutxitu
diminish45.6urritu
diminish45.6gutxiagotu
dip9.3dip.02sartu-irten bat egin/bainuan sartu
direct26.7-1direct.01zuzendu
disagree36.1disagree.01ados ez egon
disagree36.1disagree.01bat ez etorri
disappoint31.1disappoint.01nahigabetu
disappoint31.1disappoint.01huts egin
disapprove31.3disapprove.01gaitzetsi
disassemble23.3disassemble.01EQUAL
disburse13.2disburse.01EQUAL
discern30.1discern.01sumatu
discern30.1discern.01hauteman
discern30.1discern.01nabaritu
discern30.1discern.01-z ohartu
discharge10.1discharge.01(kea) bota
discharge10.1discharge.01(isurkia) isuri
discomfit31.1discomfit.01deskontzertatu
disconnect23.1deslotu
disconnect23.1deskonektatu
disconnect23.1(entxufea) atera
discontinue55.2discontinue.01eten
discontinue55.2discontinue.01geldiarazi
discontinue55.2discontinue.01geratu
disengage10.1disengage.01askatu
disgruntle31.1disgruntle.01lilura galdu
disguise29.2disguise.01mozorrotu
disgust31.1disgust.01nazka eman
disgust31.1disgust.01higuindu
disgust31.1disgust.01atsekabetu
disgust31.1disgust.01nahigabetu
dislike31.2dislike.01-i higuina izan
dislike31.2dislike.01gogoko ez izan
dislike31.2dislike.01ezin ikusi izan
dismay31.3atsekabetu
dismay31.3nahigabetu
dismiss10.1dismiss.01irteten utzi
disparage33disparage.01gutxietsi
disparage33disparage.01mezprezatu
displease31.1displease.01higuindu
displease31.1displease.01gogaitarazi
displease31.1displease.01aspertu
dispute36.1dispute.01eztabaidatu
dissatisfy31.1dissatisfy.01tristetu
dissatisfy31.1dissatisfy.01pozik ez egon
dissipate45.4dissipate.01barreiatu
dissipate45.4dissipate.01desagertu
dissociate23.1dissociate.01(-tik) banandu/aldendu/aienatu
dissolve45.4dissolve.01bakartu
dissolve45.4dissolve.01desegin
dissolve45.4dissolve.01urtu
distill10.4.1distill.01distilatu
distinguish23.1distinguish.01bereizi
distinguish23.1distinguish.01nabarmendu
distract31.1distract.01-en arreta galdu
distribute13.2distribute.01banatu
distribute13.2distribute.01banakatu
disturb31.1disturb.01nahigabetu
disturb31.1disturb.01atsekabetu
dive35.2dive.01murgildu
dive35.2dive.01kapen egin
diverge23.4diverge.01bat ez etorri
diverge23.4diverge.01aldendu
divide23.1divide.02zatitu
divide23.1divide.02banatu
divide23.1divide.02-en artean banatu
divide45.4divide.02zatitu
divide45.4divide.02banatu
divorce23.1divorce.02dibortziatu
divorce23.1divorce.02banandu
divorce23.1divorce.02banatu
dodge52dodge.01alde batera egin
dodge52dodge.01baztertu
dodge52dodge.01-i ihes egin
dominate47.8dominate.01nagusitu
dominate47.8dominate.01menperatu
dominate47.8dominate.01(mendian...) gainean egon/izan
don41.3.1don.01(jantzia
don41.3.1don.01kapela...) jarri
donate13.2donate.01eman
dot9.8dot.01pikardatu
double45.4double.01bikoiztu
double45.4double.01bikoiztu
drag11.4drag.01arrastaka erabili
drag11.4drag.01narraz eraman
drag11.4drag.01dragatu
drag35.2drag.01-en ibai ondoa garbitu/dragatu (?)
drape9.7-2drape.01(oihalez) estali
draw10.1draw.02atera
draw10.1draw.02kendu
draw12draw.02tiratu
draw23.2draw.02atera
draw23.2draw.02kendu
draw23.2draw.02atera eta zuzendu
draw23.2draw.02tiratu
draw25.2draw.01, draw.03marraztu
draw25.2draw.01, draw.03marrazkiak egin
draw26.7-2draw.01, draw.03-en marrazkia egin
draw26.7-2draw.01, draw.03marraztu
dread31.2dread.01-en beldur izan
dread31.2dread.01-i beldur izan
dress41.1.1dress.01jantzi
dress41.3.2dress.02jantzi
drift47.3drift.01jitoan egon
drift51.3.1drift.01jitoan egon
drift51.3.2drift.01jitoan egon
drift51.3.2drift.01noraezean ibili
drift51.3.2drift.01pilatu
drift51.3.2drift.01metatu
drill21.2-2drill.01txertatu
drill21.2-2drill.01barneratu
drink39.1drink.01edan
drip9.5drip.01tantaka erortzen utzi
drive11.5-1drive.01, drive.02autoa gidatu/eraman
drive11.5-1drive.01, drive.02autoan eraman
drive51.4.2drive.01(autoa) gidatu/eraman
drive51.4.2drive.01autoan/kotxean eraman
drool40.1.2drool.01adurra/baba erion
drop51.3.1drop.01erortzen utzi
drop51.3.1drop.01erori (?)
drop9.4drop.01erortzen utzi
drown40.7drown.02ito
drown42.2drown.02ito
dull45.4dull.01kamustu
dull45.4dull.01histu
dump9.3dump.01hala-hola/axola gabe utzi
dust10.4.1dust.02-i hautsa kendu
dust9.7-1dust.01tarta bat azukreztatu/arineztatu
dye24dye.01tindatu
dye41.2.2dye.01tindatu
earn13.5.1earn.01irabazi
earn13.5.1earn.01lortu
earn13.5.1earn.01(soldata) irabazi
earn13.5.1earn.01gorespena merezi izan
ease45.4ease.01arindu
ease45.4ease.01lasaitueztitu
eat39.1eat.01, eat.02, eat.03jan
echo47.4echo.01durundatu
eject10.1eject.01bidali
eject10.1eject.01bota
eject10.1eject.01kaleratu
eject10.1eject.01kanporatu
eject10.1eject.01irtenarazi
elect29.1elect.01hautatu
elect29.1elect.01aukeratu
electrify31.1electrify.01poz hartu
electrify31.1electrify.01alaitu
electrify31.1electrify.01poztu
elude52elude.01saihestu
elude52elude.01itzuri
elude52elude.01baztertu
elude52elude.01-i ihes egin
embarrass31.1embarrass.01zirrara eman/sortu
embellish25.3embellish.01edertu
embellish25.3embellish.01panpinatu
embrace36.2embrace.02besarkatu
embrace36.2embrace.02besoartean hartu
emerge48.1.1emerge.01irten
emerge48.1.1emerge.01atera
emerge48.1.1emerge.01agertu
empty10.3empty.01hustu
empty45.4empty.01hustu
encircle47.8encircle.01inguratu
encircle9.8encircle.01inguratu
enclose47.8enclose.01inguratu
encourage31.1encourage.02bihotz/adorea eman
encourage31.1encourage.02-en gogoa berotu
end55.1end.01, end.02bukatu
end55.1end.01, end.02amaitu
endow9.8endow.01dirua eman
endow9.8endow.01diruz hornitu
endure47.1-1endure.01iraun
energize45.4energize.01energia eman
engage22.2engage.01batu
engage22.2engage.01mihizkatu
engage22.2engage.01ahokatu
engage22.2engage.01hozkatu
engage29.2engage.01enplegatu
engage29.2engage.01zerbitzuan hartu
engage31.1engage.01(arreta) erakarri/bereganatu
engrave25.1engrave.01(egurrean
engrave25.1engrave.01zurean) grabatu
enjoy31.2enjoy.01gozatu
enjoy31.2enjoy.01atsegin izan
enlarge45.4enlarge.01handitu
enlarge45.4enlarge.01zabaldu
enlighten31.1enlighten.01jakinarazi
enlist29.2enlist.01armadan sartu
enrage31.1enrage.01haserretu
enrich9.8enrich.01aberastu
enroll29.2enroll.01matrikulatu
enroll29.2enroll.01matrikula egin
ensue48.3ensue.01jarraiki
ensue48.3ensue.01jarraitu
entangle22.2entangle.01nahastu
entangle22.2entangle.01nahaspilatu
entangle22.2entangle.01korapilatu
enter29.2enter.02sartu
enter51.1-1enter.01sartu
entertain31.1entertain.01entretenitu
entertain31.1entertain.01jostatu
entice31.1entice.01tentatu
entice31.1entice.01tirriarazi
entice31.1entice.01zirikatu
entice31.1entice.01erakarri
entrance31.1entrance.01liluratu
entrance31.1entrance.01zoratu
envisage29.2envisage.01aurreikusi
envisage29.2envisage.01irudikatu
equip13.4.2tresnatu
equip13.4.2hornitu
eradicate10.1eradicate.01legea errotik kendu
erase10.4.1erase.01ezabatu
erase10.4.1erase.01borratu
erode45.5erode.01higatu
erode45.5erode.01jan
erode45.5erode.01erre
erode45.5erode.01bakandu
erode45.5erode.01gutxitu
erode45.5erode.01gutxiagotu
erode45.5erode.01urritu
erupt48.1.1erupt.01lehertu
erupt48.1.1erupt.01laba egotzi
erupt48.1.1erupt.01-i sortu
escort29.8escort.01-i lagundu
escort29.8escort.01zaindu
escort51.7-i lagundu
establish29.2establish.01finkatu (?)
estimate54.4estimate.01-i balioa eman
evacuate10.2evacuate.01(herria) hustu
evacuate10.2evacuate.01jendea irtenarazi
evade52evade.01-i ihes egin
evade52evade.01-i itzuri
evaluate34evaluate.01-en balioa neurtu
evaporate45.4evaporate.01lurrindu
evaporate45.4evaporate.01baporatu
even45.4even.01berdindu
evolve26.2evolve.01burutu
evolve26.2evolve.01bideratu
evolve26.2evolve.01egin
evolve48.1.1evolve.01bilakatu (tximinoa)
examine30.2examine.01ikusi
examine30.2examine.01ikuskatu
examine30.2examine.01begiztatu
examine35.4examine.01(datuak) aztertu
excavate35.2excavate.01zulatu
excavate35.2excavate.01ondeatu
excavate35.2excavate.01induskatu
exchange13.6exchange.01trukatu
exchange13.6exchange.01-en truke eman
excite31.1excite.01bizkortu
excite31.1excite.01zuzpertu
excite31.1excite.01adore eman
excite31.1excite.01(haserrea) sortarazi/eragin
excite31.1excite.01be
excuse33excuse.01barkatu
exercise41.1.1exercise.02ariketak egin
exhale40.1.3-1exhale.01arnasa bota
exhale40.1.3-1exhale.01hats egin
exhale40.1.3-1exhale.01hats eman
exhaust31.1exhaust.01nekatu
exhaust31.1exhaust.01akitu
exhaust31.1exhaust.01nekatuta utzi
exist39.6exist.01existitu (?)
exist47.1-1exist.01existitu
exist47.1-1exist.01izan
exist47.1-1exist.01egon
exist47.1-1exist.01bizi izan
exist47.1-1exist.01gertatu
exit51.1-1exit.01irten
exit51.1-1exit.01eskenatokitik irten
exit51.1-1exit.01eskenatokia utzi
exonerate10.6exonerate.01errugabetu
exonerate10.6exonerate.01libre utzi
exorcise10.5exorcise.01EQUAL
expand45.4expand.01handitu
expand45.4expand.01zabaldu
expand45.4expand.01gehitu
expand45.4expand.01hedatu
expel10.1expel.01kanporatu
expel10.1expel.01bota
expel10.2expel.01kanporatu
expel10.2expel.01bota
expire48.2expire.01iraungi
explain37.1explain.01azaldu
explain37.1explain.01adierazi
explain37.1explain.01(misterioa) argitu
explain37.1explain.01azaldu
explain37.1explain.01argitaratu
explode43.2explode.01lehertu
explode43.2explode.01eztanda egin
explore35.4explore.01esploratu
explore35.4explore.01aztertu
explore35.4explore.01ikertu
express11.1-1express.02adierazi
express11.1-1express.02aditzera eman
express11.1-1express.02espresoz bidali
express11.1-1express.02(barrukoa/sentimendua
express48.1.2express.01adierazi
express48.1.2express.01aditzera eman
extend13.2extend.02(laguntza...) eman/eskaini
extend13.3extend.02(laguntza/adiskidetasuna) -i eman/eskaini
extort10.5extort.01indarrez/mehatxuka kendu
extract10.1extract.01atera
extract10.1extract.01erauzi
extradite10.2extradite.01estraditatu
exude43.4exude.01erion
exude43.4exude.01jarion
exude43.4exude.01jariatu
exude48.1.1exude.01-i jario
exude48.1.1exude.01-i erion
exude48.1.1exude.01jariatu
eye30.2eye.01-i zorrotz begiratu
eye30.2eye.01begiz jo
fabricate26.4fabricate.01fabrikatu
fade45.4fade.01koloregabetu
fade45.4fade.01histu
fade45.4fade.01kolorea galdu
fade45.4fade.01(lorea) zimeldu
faint40.8.4faint.01zorabiatu
faint40.8.4faint.01kortea/konortea galdu
fall51.1-2fall.01, fall.02erori
fall51.1-2fall.01, fall.02jausi
fall51.1-2fall.01, fall.02behera egin
fall51.1-2fall.01, fall.02jaitsi
fancy29.4fancy.01-i iruditu
fancy29.4fancy.01buruan izan
fancy29.4fancy.01gogoan izan
fancy29.4fancy.01goretsi
fancy29.4fancy.01ontzat/handitzat hartu
fancy31.2fancy.02goretsi
fancy31.2fancy.02ontzat/handitzat hartu
fancy32.1fancy.02gogoa izan
fascinate31.1fascinate.01liluratu
fashion26.1fashion.01(labanez) landu
fashion26.1fashion.01(buztina) moldatu
fasten22.3fasten.01lotu
fasten22.3fasten.01itsasi
fatten45.4fatten.01loditu
fault33fault.01-i akatsak aurkitu
favor31.2favor.01-i mesede egin
favor31.2favor.01-entzat mesedegarri izan
favor31.2favor.01lagundu
fear31.2fear.01-en beldur izan
fear31.3fear.01beldur izan
feast39.5feast.01oturuntza/banketea/besta egin
feed13.1-2feed.01animaliei bazka eman/elikatu/jaten eman/bazkatu
feel29.5feel.02sinetsita egon
feel29.5feel.02sinetsi
feel29.5feel.02uste izan
feel29.5feel.02iritzi
feel30.1feel.01sentitu
feel30.1feel.01nabaritu
feel30.4feel.01ukitu
feel30.4feel.01haztatu
feel30.4feel.01eskuztatu
feel31.3feel.03, feel.04bihotzez -ekin bat etorri (?)
ferry11.5ferry.01ferryz eraman
ferry11.5ferry.01autoz/autobusez eraman
ferry51.4.1ferry.01gabarraz
ferry51.4.1ferry.01ferryz ibili/joan/eraman
festoon9.8festoon.01apaindu
festoon9.8festoon.01-z edertu
fetch13.5.1fetch.01ekarri
feud36.1feud.01liskatu
feud36.1feud.01eskatima egin
feud36.1feud.01liskar egin
fidget49fidget.01larritu
fidget49fidget.01urduritu
fidget49fidget.01asaldatu
fight36.3fight.01borrokatu
fight36.3fight.01liskartu
fight36.3fight.01liskarra/sesioa izan
figure29.5figure.01, figure.02, figure.04, figure.05iruditu
figure29.5figure.01, figure.02, figure.04, figure.05buruan izan
filch10.5filch.01ebatsi
filch10.5filch.01lapurtu
filch10.5filch.01ostu
filch10.5filch.01xixkatu
file9.10file.01artxibatu
file9.10file.01fitxategiratu
fill45.4fill.01bete
fill9.8fill.01-z bete
film25.4film.01filmatu
filter10.4.1iragazi
find13.5.1find.01aurkitu
find13.5.1find.01atzeman
find13.5.1find.01idoro
find13.5.1find.01kausitu
find13.5.1find.01topatu
find29.4find.01-tzat hartu
fine54.5fine.01isuna jarri
finish55.1finish.01bukatu
finish55.1finish.01amaitu
fire17.1tiro egin
fire17.1jaurtiki
fire17.1(enpresatik) bota
firm45.4firm.01, firm.02gogortu
firm45.4firm.01, firm.02tinkatu
firm45.4firm.01, firm.02finkatu
fish13.7fish.01EQUAL
fish35.1fish.01arrantza egin
fit54.3fit.01-i ongi joan
fix26.3-1fix.01, fix.02haragia prestatu
fix54.4fix.03zehaztu
fix54.4fix.03finkat
fizz43.2fizz.01'apar-hotsa'
fizz47.2fizz.01'burbugear'
flame43.1flame.01sugarrari erion (?)
flank47.8flank.01-en alboan egon/izan
flank47.8flank.01-en mugakide izan
flap40.3.2flap.01hegoak/hegalak astindu/iharrosi
flap47.3flap.01astindu
flap47.3flap.01dantzatu
flare43.1flare.01(eguzkiak) diztira egin
flare43.1flare.01dir-dir egin
flash40.3.2flash.01distiratu
flash43.1flash.01(bitxiek) dirdiratu
flash43.1flash.01distiratu
flash43.1flash.01dirdira egin
flash43.1flash.01begiek dirdiratu;
flatten45.4flatten.01berdindu
flatten45.4flatten.01lautu
flatten45.4flatten.01zelaitu
fleece10.6fleece.01-i ziria sartu
fleece10.6fleece.01lapurtu
flicker43.1flicker.01(argiak) nir-nir egin
flicker43.1flicker.01(garrak) dirdira egin
fling17.1fling.01jaurtiki
fling17.1fling.01egotzi
fling17.1fling.01indarka egin
flip17.1flip.01txanpona airera bota
float11.2-1float.01(untzia) flotatu/ur gainean jarri
float47.3float.01flotatu
float47.3float.01igeri egon
float51.3.1float.01flotatu
float51.3.1float.01igeri egon
float51.3.2float.01igeri egon
float51.3.2float.01flotatu
float51.3.2float.01ur gainean jarri
flock47.5.2flock.01bildu
flock47.5.2flock.01jende asko bildu (?)
flog18.3flog.01astindu
flog18.3flog.01zigorkatu
flood45.4flood.01urperatu
flood45.4flood.01urpetu
flood45.4flood.01bete
flop47.6flop.01porrot egin
flop50flop.01porrot egin
flourish47.1-1loratu
flourish47.1-1gora eta gora egin
flow47.2flow.01(ibaia) isuri
flow47.2flow.01itsasoratu
flow47.2flow.01(odola) jario
fluctuate45.6gorabeherak izan
flush10.4.1flush.01kateari tira egin
fly11.5-1fly.01hegazkina erabili/gidatu
fly11.5-1fly.01(gaiak) hegazkinez eraman
fly47.6fly.01hegan egin
fly47.6fly.01airean ibili
fly51.3.2fly.01hegan egin
fly51.4.2fly.01hegan egin
fly51.4.2fly.01hegan ibili/joan
foam43.4foam.01goma-apar erion (?)
foam47.2foam.01aparra egin (?)
fold26.1fold.03, fold.05tolestu
fold26.1fold.03, fold.05tolestatu
fold26.5fold.01tolestu
fold26.5fold.01tolestatu
fold26.5fold.01(besoak) gurutzatu/uztartu
fold40.3.2fold.02besoak uztartu/gurutzatu
follow47.8follow.01jarraitu
follow47.8follow.01ondotik etorri (ordena)
follow51.6follow.02, follow.03-en atzetik/ondotik/bila ibili
follow51.6follow.02, follow.03jarraitu
follow51.6follow.02, follow.03jarraiki
forfeit13.2forfeit.01-rako eskubudea galdu
forge25.2forge.01forjatu
forge25.2forge.01mailuz landu
forge (metal)26.1(burdina) forjatu
forge (metal)26.1mailuz landu
form26.4form.01eratu
form26.4form.01sortu
form26.4form.01sortarazi
form48.1.1form.02eratu
form48.1.1form.02sortu
form48.1.1form.02sortarazi
form48.1.2form.02moldatu
form48.1.2form.02eratu
form48.1.2form.02sortu
form48.1.2form.02sortarazi
forward11.1-1forward.01(eskutitza...) berriz bidali/bidali
forward11.1-1forward.01berbidali (?)
fracture40.8.3fracture.01hautsi
fracture45.1fracture.01hautsi
frame47.8frame.03markoa jarri
frame47.8frame.03enkoadratu
frame9.8frame.01markoa jarri
frame9.8frame.01enkoadratu
fray45.4fray.01saretu
free10.6free.01askatu
free10.6free.01irteten utzi
freeze26.5freeze.01izoztu
freeze45.4freeze.01izoztu
fret31.3fret.01larritu
frolic51.3.2frolic.01saltokatu
fry45.3fry.01frijitu
fume31.3fume.01haserre bizian egon
fume31.3fume.01amorratuta egon
fume31.3fume.01sutan jarri
funnel9.3funnel.01isurkia/garaua haustu
furnish13.4.1furnish.01altzariak jarri
furnish13.4.1furnish.01(-z) hornitu
gain13.5.1gain.02lortu
gain13.5.1gain.02eskuratu
gain45.6aurreratu
gain45.6aurrera egin
gain45.6gora egin
gain45.6garestitu
gain45.6lortu
gain45.6eskuratu
gallop51.3.2gallop.01lauhazkatu
galvanize31.1galvanize.01'galvanizar'
gape30.3gape.01aho-zabalik gelditu/begiratu
gape40.2gape.01aho zabalik gelditu
gather13.5.1gather.01bildu
gather13.5.1gather.01jaso
gather22.3-2gather.01jaso
gather22.3-2gather.01bildu
gather47.5.2gather.01bildu
gather47.5.2gather.01(uztan) jaso
gaze30.3gaze.01arretaz begiratu/behatu
generate27generate.01sortu
generate27generate.01sortarazi
give13.1-1give.01, give.02, give.03eman
glance30.3glance.01begiztatu
glance30.3glance.01begiz jo
glare40.2glare.01(begiz) zorrozki/gorrotoz begiratu
glaze24glaze.01barnizatu
glaze24glaze.01beiraztatu
gleam43.1gleam.01distiratu
gleam43.1gleam.01dir-dir egin
glean14glean.01(informazioa) atera
glean14glean.01ateratzea lortu
glean14glean.01bildu
glide51.3.2glide.01irrist/txirrist egin
glide51.3.2glide.01txirristatu
glide51.3.2glide.01irristaka ibili
gloat31.3gloat.01gaiztoki/maltzurkeriaz alaitu/poztu
glow43.1glow.01(uranioak
glow43.1glow.01suak...) distiratu/dirdiratu
glue22.4glue.01erantsi
glue22.4glue.01kolatu
go47.7go.01joan
go51.1-2go.01, go.02joan
gobble38gobble.02(indioilarrak) glu-glu egin
gobble39.3gobble.01, gobble.03irentsi
gossip37.6gossip.01jardun
gossip37.6gossip.01berriketan ari
gossip37.6gossip.01mintzatu
gossip37.6gossip.01esamesaka ari
grab10.5grab.01-i atxiki/eutsi
grab10.5grab.01hartu
grab10.5grab.01harrapatu
grab10.5grab.01atzeman
grab13.5.2grab.01hartu
grab13.5.2grab.01-i eutsi
grab13.5.2grab.01harrapatu
grab13.5.2grab.01atzeman
grant13.3grant.01eman
grant13.3grant.01-rako baimena eman
grant13.3grant.01(txartelak) banatu
grant29.5grant.01aitortu
grant29.5grant.01-utzi/eman
grasp15.1grasp.01-i eutsi
grasp15.1grasp.01-i heldu
grasp15.1grasp.01-i ulertzea lortu
gray45.4gray.01zuritu
gray45.4gray.01urdindu
graze20graze.01igurtzi
graze39.5graze.01bazkatu
greet33greet.01ongietorria egin
grimace40.2grimace.01keinu egin
grin40.2grin.01, grin.02hortzak erakutsiz irribarre egin
grind21.2-1grind.01eho
grind21.2-1grind.01zehatu
grind26.1grind.01zorroztu
grind26.1grind.01-i ahoa atera
grind40.3.2grind.01hortzez karraskatu
grip15.1grip.01-i tinko eutsi
grip15.1grip.01-en arreta bereganatu
gripe37.8gripe.01kexatu
gripe37.8gripe.01marmar aritu
ground9.10ground.01hondartu
group22.3-2group.01taldekatu
group47.5.2group.01taldekatu
grouse37.8grouse.01kexatu
grouse37.8grouse.01marmarrean egon
grouse37.8grouse.01purrust egin
grow26.1grow.03hazi
grow26.2grow.03hazi
grow45.4grow.01hazi
grow45.4grow.01garatu
grow45.4grow.01loretu
grow45.4grow.01handitu
grow45.4grow.01gehiagotu
grow48.1.1grow.02hazi
growl37.3growl.01orro egin
growl37.3growl.01marmar egin
growl37.3growl.01purrust egin
growl40.2growl.01marmar egin
growl40.2growl.01purrust egin
grumble37.3grumble.01kexatu
grumble37.3grumble.01erremuskadak egin
grumble37.3grumble.01marmar egin
grumble37.8grumble.01kexatu
grumble37.8grumble.01erremuskadak egin
grumble37.8grumble.01marmar egin
guarantee13.3guarantee.01bermatu
guarantee13.3guarantee.01aseguratu
guarantee29.5guarantee.01bermatu
guarantee29.5guarantee.01aseguratu
guard29.8guard.01zaindu
guard29.8guard.01babestu
guard29.8guard.01jagon
guess29.5guess.01asmatu
guess29.5guess.01igarri
guess29.5guess.01uste izan
gush43.4gush.02bor-bor jario
gush48.1.1gush.02zorrostadaka irten/atera
gush48.1.1gush.02bor-bor jario
gut10.7gut.01-i esteak atera
guzzle39.3guzzle.01zorrotakada edan
guzzle39.3guzzle.01zanga-zanga edan
gyrate49gyrate.01bueltak eman
gyrate49gyrate.01biratu
hack21.1hack.01, hack.02ebaki
hack21.1hack.01, hack.02moztu
hack21.1hack.01, hack.02aizkoratu
hack21.1hack.01, hack.02xehatu
hack23.2hack.03, hack.02ebaki
hack23.2hack.03, hack.02moztu
hack26.1hack.01, hack.02aizkoratu
hack26.1hack.01, hack.02xehatu
haggle36.1haggle.01tratuan ibili
haggle36.1haggle.01tratuan ari
hail29.2hail.02-i dei egin
hail29.2hail.02deitu
hail33hail.02aldarrika hartu
hail57hail.01kazkabarra/txingorra/harria bota/ari
halt45.4halt.01geratu
halt45.4halt.01gelditu
halt45.4halt.01geldiarazi
halt45.4halt.01geratuarazi
halt55.1halt.01geratu
halt55.1halt.01gelditu
hammer18.1hammer.02mailukatu
hammer26.1hammer.03puntu egin
hammer9.3hammer.01mailukatu
hand11.1-1hand.01, hand.02, hand.03(eskuz) eman
hand11.1-1hand.01, hand.02, hand.03eutsi (?)
hand11.1-1hand.01, hand.02, hand.03heldu
handcuff22.4handcuff.01eskuburdinak jarri
hang47.6hang.02zintzilikatu
hang47.6hang.02eseki
hang47.6hang.02zintzilika egon
hang9.2-1hang.01-en gainean eseki
hang9.2-1hang.01zintzilikatu
hang9.7-1hang.01(gakoz e.a.) zintzilik jarri
happen48.3happen.01gertatu
harass31.1harass.01nekatu
harass31.1harass.01nekarazi
harden45.4harden.01gogortu
hasten45.4hasten.01lasterragotu
hasten45.4hasten.01laster egin
hasten45.4hasten.01presaka ibili/joan
hatch26.1hatch.01sortu
hatch26.2hatch.01sortu
hatch26.2hatch.01(txitoa) txitatu/atera
hate31.2hate.01gorrotatu
hate31.2hate.01-i gorroto izan
haul11.4haul.01(errepidez/trenez/kamioiez) garraiatu/eraman
haunt31.1haunt.01atzetik ibili
haunt31.1haunt.01'atormentar'
heal45.4heal.01sendatu
heal45.4heal.01osatu
heal45.4heal.01konpondu
hear30.1hear.01entzun
hear30.1hear.01aditu
hearten31.1hearten.01animatu
heat45.3heat.01berotu
heat45.4heat.01berotu
heave12heave.01-i bultza egin
heighten45.4heighten.01areagotu
herald29.2herald.01aldarrikatu
herald29.2herald.01iragarri
herd47.5.2herd.01taldeka bildu
hesitate53.1hesitate.01kolokan/zalantzan egon
hew23.2hew.01tailatu
hew23.2hew.01egurra landu
hide16hide.01ezkutatu
hide16hide.01gorde
hide16hide.01isilik eduki
hide16hide.01estali
hinge22.4hinge.01EQUAL
hire13.5.1hire.01alokatu
hire13.5.1hire.01(langileak) kontratatu
hire29.2hire.01kontratatu
hiss37.3hiss.01txistukatu
hiss37.3hiss.01txistu egin
hit18.1hit.01jo
hit18.1hit.01kolpea eman
hit18.4hit.01-ekin jo
hoard15.2hoard.01metatu
hoard15.2hoard.01pilatu
hobble51.3.2hobble.01nekez ibili
hobble51.3.2hobble.01errenka ibili
hoist9.4hoist.01jaso
hold15.1hold.01(eskuan) eduki
hold15.1hold.01(arreta/interesa) bereganatu
hold15.1hold.01bereari tinko eus
hold29.5hold.02-tzat eduki
holler37.3holler.01EQUAL
honor29.2honor.01ohoratu
honor29.2honor.01-i ohore egin
honor33honor.01ohoratu
honor33honor.01ohore egin
hook22.4hook.01, hook.02gakoz lotu
hope32.2hope.01espero izan
host29.8host.01-en egoitza izan
house54.3house.01-i bizilekua eman
house54.3house.01ostatua eman
house9.10house.01-i bizilekua eman
hover47.3hover.01(airean) kulunkatu
hover47.3hover.01planeatu
hover47.6hover.01(airean) kulunkatu/planeatu
howl37.3howl.01ulu/garrasi/oihu egin
howl38howl.01ulu egin
howl40.2howl.01ulu/garrasi/oihu egin
howl43.2howl.01ulu/garrasi/oihu egin
hug36.2hug.01besarkatu
hug47.8hug.01besarkatu
hum26.7hum.02ahopetik kantatu
hum40.8.2hum.02burrunbatu
hum40.8.2hum.02burrunba egin
humble31.1humble.01apaldu
humble31.1humble.01makurtu
hunch40.3.2hunch.01'encorbarse'
hunch40.3.2hunch.01makurtu (?)
hunt35.1hunt.01ehizatu
hunt35.1hunt.01bilatu
hurl17.1hurl.01jaurtiki
hurl17.1hurl.01bota
hurry53.2hurry.01presaka/bizkor ibili
hurt31.1hurt.01mindu
hurt31.1hurt.01min eman
hurt40.8.1hurt.02min eman
hurt40.8.1hurt.02kalte egin
hurt40.8.3-2hurt.01min eman
hurtle51.3.2hurtle.01tximista bezala igaro
hurtle51.3.2hurtle.01bortizki/lasterka erori
hypnotize31.1hypnotize.01hipnotizatu
identify29.2identify.01berdintzat jo
identify29.2identify.01parekatu
identify29.2identify.01identifikatu
ignite45.4ignite.01piztu
ignite45.4ignite.01su eman
ignite45.4ignite.01suak hartu
ignite45.4ignite.01su hartu
illuminate25.3illuminate.01argitu
illuminate25.3illuminate.01argitan jarri
illuminate25.3illuminate.01-i argi eman
imagine29.1imagine.01EQUAL
imagine29.2imagine.01irudikatu
imagine29.2imagine.01iruditu
imagine29.2imagine.01imajinatu
impeach33impeach.01denuntziatu
impeach33impeach.01prozesatu
impress31.1impress.01bihotzean ukitu
improve45.4improve.01, improve.02hobetu
inch51.3.2inch.01astiro joan
inch51.3.2inch.01astiro pasa
incorporate22.2incorporate.01, incorporate.02atxiki
incorporate22.2incorporate.01, incorporate.02bereganatu
incorporate29.2incorporate.02EQUAL
increase45.4increase.01gehiagotu
increase45.4increase.01handitu
increase45.4increase.01luzatu
increase45.4increase.01(zuhaitza) hazi
increase45.6gehiagotu
increase45.6handitu
infect9.8infect.01kutsatu
infect9.8infect.01-z infektatu
inherit13.5.2inherit.01oinordetza hartu
inherit13.5.2inherit.01jarauntsi
initiate55.2initiate.01ekin
inject9.7-1inject.01-z xiringatu
inject9.7-1inject.01injektatu
injure40.8.3-2injure.01min eman
injure40.8.3-2injure.01mina hartu
injure40.8.3-2injure.01lesionatu
inspect30.2inspect.01arretaz aztertu
inspect30.2inspect.01ikuskatu
inspect35.4inspect.01(agiria/dokumentua) arretaz aztertu
inspire31.1inspire.01sortarazi
inspire31.1inspire.01eman
install9.1install.01instalatu
install9.1install.01jarri
instruct37.9-1instruct.01irakatsi
instruct37.9-1instruct.01agindu
instruct37.9-1instruct.01agindua eman
insult31.1insult.01iraindu
insult31.1insult.01laidotu
insult33insult.01iraindu
insult33insult.01laidotu
integrate22.2integrate.01osatu
integrate22.2integrate.01jaso
intend29.2intend.01-teko asmoa izan
intensify45.4intensify.01areagotu
intensify45.4intensify.01biziagotu
interest31.4interesatu
interest31.4interesgarri izan
intersperse22.2intersperse.01tartean barreiatu
intersperse22.2intersperse.01zipriztindu
intersperse22.2intersperse.01sakabanatu
intersperse9.8intersperse.01tartean barreiatu/zipriztindu/sakabanatu
introduce22.2introduce.01-etan sartu/sarrarazi
intrude48.1.2intrude.01(eskatu gabe/indarka) sartu
intrude48.1.2intrude.01muturra sartu
inundate9.8inundate.01urak estali
inundate9.8inundate.01urez bete
inundate9.8inundate.01urpean gelditu
invent26.4invent.01asmatu
invest13.4.2(denbora) eman
investigate30.2investigate.01aztertu
investigate30.2investigate.01ikertu
investigate35.4investigate.01aztertu
investigate35.4investigate.01ikertu
irk31.1irk.01gogait eragin
irk31.1irk.01aspertu
irritate31.1irritate.01gogaitu
irritate31.1irritate.01gogait eragin
issue13.3issue.01argitaratu
issue13.3issue.01atera
issue13.3issue.01(agindu) eman
issue13.3issue.01(txartelak) banatu
issue13.4.1issue.01(ondasunak) banatu
issue48.1.1issue.01(liburua) argitaratu/atera
issue48.1.1issue.01(diru-papera/txanpona jaulki
jail9.10jail.01kartzeleratu
jail9.10jail.01kartzelan sartu
jam9.7-2jam.01estu-estu bete
jar31.1jar.01urduri jarri
jar31.1jar.01beltza jarri
jerk12-1jerk.01bat-batean tiratu/teink egin
jerk12-1jerk.01-i tiraka kendu
jet51.4.1jet.01erreakzio-hegazkinez/jetez ibili/joan/eraman
jiggle47.3jiggle.01astindu
jiggle47.3jiggle.01`menear`
jingle43.2jingle.01txin-txin egin
jingle43.2jingle.01tin-tin egin
jog51.3.2jog.01footing egin
jog51.3.2jog.01aurrera egin (mantso
jog51.3.2jog.01poliki)
join22.1-2join.01bat egin
join22.1-2join.01batu
joke36.1joke.01txantxetan/olgetan ari izan
joke36.1joke.01iseka egin
joke36.1joke.01adarra jo
jolt31.1jolt.01txunditu
joust36.1joust.01'justar'
joust36.1joust.01'justear'
judge29.4judge.01epaitu
judge29.4judge.01-tzat hartu
jump51.3.2jump.03salto/jauzi egin
jump51.3.2jump.03saltoka gainditu
jump45.6salto/jausi egin
jump45.6saltoka gainditu
jut47.6jut.01, jut.02irten
jut47.6jut.01, jut.02atera
jut47.6jut.01, jut.02nabarmendu
keep55.1keep.02jarraitu
keep55.1keep.02segitu
kick11.4-1kick.01ostikada eman/ostikatu
kick18.1kick.01-i ostikada eman
kick23.2kick.01-i ostikada eman
kick40.3.2kick.01ostikada eman
kick49kick.01ostikada eman
kick49kick.01jaurti
kick49kick.01txutatu
kick (ball)17.1baloia jo
kick (ball)17.1txutatu
kick (ball)17.1ostikada eman
kidnap10.5kidnap.01bahitu
kill42.1-1kill.01hil
kill42.1-1kill.01akabatu
kindle45.4kindle.01izeki
kindle45.4kindle.01piztu
kiss20kiss.01-i musu eman
kiss20kiss.01muin egin
kiss36.2kiss.01musu eman
kiss36.2kiss.01musuka ari izan
knit26.1knit.01moldeatu
knit26.1knit.01modelatu
knit40.3.2knit.02beltzuri egin
know29.5know.01jakin
label25.3label.01etiketatu
label29.3label.01-i etiketa jarri
label9.9label.01EQUAL
lace22.4lace.01zapatak lotu
lace22.4lace.01lokarriak lotu (?)
land9.10land.01, land.02lehorrera eraman
land9.10land.01, land.02lehorreratu
languish47.1-1languish.01ahuldu
languish47.1-1languish.01makaldu
lapse48.2lapse.01(denbora) pasa/igaro
lapse48.2lapse.01iraungi
last54.2last.01iraun
laud33laud.01goretsi
laud33laud.01goraipatu
laud33laud.01laudatu
laugh40.2laugh.01barre egin
lay9.2lay.01ezarri
lay9.2lay.01etzan
lead51.7(bidean) eraman
leak43.4leak.01tantaka/piskanaka jario
lean47.6lean.01okeerturik egon
lean47.6lean.01hormaren kontra jarri
lean50lean.01hormaren kontra jarri
lean9.2-1lean.01hormaren kortra jarri
leap51.3.2leap.01saltoa/jauzia luzea egin
learn14learn.01ikasi
learn14learn.01-en berri jakin
lease13.1-1lease.02akuran hartu/eman
lease13.5.1lease.01akuran hartu/eman
leave13.4.1leave.02utzi
leave13.4.1leave.02bertan behera utzi
leave13.5.1leave.02utzi
leave15.2leave.02bertan behera utzi
leave15.2leave.02nonbaitetik irten (?)
leave51.1-1leave.01joan
leave51.1-1leave.01irten
leave51.1-1leave.01abiatu
leave51.2leave.01irten
leave51.2leave.01joan
leave51.2leave.01abiatu
lend13.1-1lend.01maileguz eman
lend13.1-1lend.01mailegatu (?)
lend13.1-1lend.01prestatu
lengthen45.4lengthen.01luzatu
lessen45.4lessen.01gutxiagotu
level45.4level.01, level.02berdindu
level45.4level.01, level.02lautu
level45.4level.01, level.02nibelatu
liberate10.5liberate.01askatu
lick10.4.1lick.02milikatu
lick10.4.1lick.02lamikatu
lick20lick.01milikatu
lick20lick.01lamikatu
lick39.2lick.01milikatu
lick39.2lick.01lamikatu
lie47.6lie.01etzan
lie47.6lie.01etzanda egon
lie50lie.01, lie.03etzan
lie50lie.01, lie.03kokatu
lie50lie.01, lie.03egon
lift10.5lift.02ostu
lift10.5lift.02lapurtu
lift9.4lift.01jaso
lighten45.4lighten.01, lighten.02argitu
like31.2like.01atsegin izan
like31.2like.01gogoko izan
like31.2like.01gustatu
like31.2like.01maite izan
line9.8line.01-tan marrak egin
linger47.1-1linger.01bizirik iraun
linger47.1-1linger.01(ohiturak) iraun
link22.1-2link.01, link.02elkartu
link22.1-2link.01, link.02batu
link22.1-2link.01, link.02lotu
link22.4link.01elakrtu
link22.4link.01batu
link22.4link.01lotu
liquidate42.1liquidate.01garbitu
listen30.3listen.01entzun
listen35.5listen.01entzun
live39.6live.01bizi izan
live46live.01bizi izan
live47.1-1live.01bizi izan
load9.7-2load.01, load.02kargatu
loan13.1-1loan.01maileguz eman
loan13.1-1loan.01mailegatu (?)
loan13.1-1loan.01prestatu
loathe31.2loathe.01gorrotatu
loathe31.2loathe.01-i gorroto izan
lock22.4lock.01giltzaz itzi
lodge46lodge.01ostatu eman
lodge46lodge.01babestu
lodge46lodge.01'ospedarse'
long32.2long.01irrikan egon
long32.2long.01tirriatu
long32.2long.01irrikatu
look30.3look.01begiratu
look30.4look.01adb + eman
look35.5look.01bilatu
look35.5look.01bila ari
loom47.1-1loom.01gain-gainean egon (?)
loosen45.4loosen.01, loosen.02askatu
lop10.1lop.01moztu
lop10.1lop.01kimatu
love31.2love.01maite izan
love31.2love.01maitatu
lower9.4lower.01jaitsi
lug11.4-1lug.01nekez eraman
lull31.1lull.01lasaitu
lumber51.3.2lumber.01`moverse pesadamente`
lump22.3-1lump.01elkarrekin jarri
lump22.3-1lump.01zaku berean sartu
lurk47.1lurk.01ezkutaturik egon
lurk47.1lurk.01zelatan egon
magnetize45.4magnetize.01magnetizatu (?)
magnify45.4magnify.01handiagotu
magnify45.4magnify.01handitu
mail11.1-1mail.01postaz bidali/igorri
make26.1-1make.01, make.10(irina) eho
make26.1-1make.01, make.10mailuz jo
make26.1-1make.01, make.10kolpekatu
make26.1-1make.01, make.10jo
manifest48.1.2manifest.01erakutsi
manifest48.1.2manifest.01agerian jarri
manifest48.1.2manifest.01manifestatu
manufacture26.4manufacture.01egin
manufacture26.4manufacture.01fabrikatu
march51.3.2march.01(soldaduak) martxan ibili
march51.3.2march.01martxan abiatu
mark25.1mark.02markatu
mark29.1mark.01(gisa) markatu (?)
marry22.2marry.01ezkondu
marvel31.3marvel.01miretsi
marvel31.3marvel.01sor eta lor gelditu
marvel31.3marvel.01liruratuta gelditu
mask9.8mask.01mozorrotu
masquerade29.6masquerade.01mozorrotu
mass47.5.2mass.01pilatu,metatu
mate22.2mate.01batu
materialize48.1.1materialize.01gauzatu
materialize48.1.1materialize.01gorpuztu
materialize48.1.1materialize.01zertu
mature26.2mature.01heldu
mature45.4mature.01heldu
mean29.5mean.01esan nahi izan
mean29.5mean.01asmoa izan
meander47.7meander.01(ibaia) bihurka/sigi-saga/zehaka-meharka ibili
meander51.3.2meander.01noragabe/batetik bestera ibili
meet36.3meet.02, meet.03topo egin
meet36.3meet.02, meet.03topatu
meet36.3meet.02, meet.03aurkitu
mellow45.4mellow.01eztitu
mellow45.4mellow.01gozotu
mellow45.4mellow.01samurtu
melt26.5melt.01urtu
memorize14memorize.01buruz ikasi
memorize14memorize.01buruan gorde
memorize14memorize.01memorizatu
mention37.7mention.01aipatu
mention37.7mention.01-z hitz egin
merge22.1-1merge.01batu
merge22.1-1merge.01elkatu
merge22.1-1merge.01bat egin
merge22.1-1merge.01bateratu
miff31.1miff.01haserretu
miff31.1miff.01sumindu
milk10.6milk.02jetzi
milk10.7milk.01jetzi
mince21.2-1mince.02txikitu
mince51.3.2mince.01gizona emakumeen gisan ibili
mind31.3mind.01kezkatu
mine10.9mine.01ikatza ustiatu/atera
mingle36.1mingle.01(jaietan...) jendearekin hitz egin
mint26.4-1mint.01'acunar'
miss31.2miss.01-en falta sentitu
miss31.2miss.01faltan bota
mix22.1-1mix.01, mix.02nahastu
mix22.1-1mix.01, mix.02nahastekatu
moan37.3moan.01kexuka/erostaka esan
moan40.2moan.01kexuka/erostaka esan
mock33mock.01-i burla egin
model26.4model.01moldatu
model26.4model.01moldeatu
model29.8model.02modelo gisa agertu
model29.8model.02modeloarena egin
mold26.1-1mold.01(metala) ijetzi/ijeztu
mop10.4.2mop.01garbigailuaz garbitu
mourn31.2mourn.01deitoratu
mourn31.2mourn.01auhendatu
mourn31.3mourn.01deitoratu
mourn31.3mourn.01-en heriotzagatik negar egin
move11.2move.01mugitu
move11.2move.01erabili
move51.3.1move.01mugitu
move51.3.1move.01higitu
move51.3.1move.01erabili
mow21.2-2mow.01moztu
mow21.2-2mow.01segatu
muddy45.4muddy.01lohiztatu (?)
multiply45.4multiply.01biderkatu
multiply45.4multiply.01ugaritu
multiply45.4multiply.01aniztu
multiply45.4multiply.01gehitu
mumble37.3mumble.01ahopetik esan
mumble37.3mumble.01marmarka hitz egin
murder42.1murder.01hil
murder42.1murder.01erail
muzzle22.4muzzle.01(txakurrari) muturrekoa jarri
muzzle9.9muzzle.01txakurrari muturrekoa jarri
name29.3name.01izena eman
narrow45.4narrow.01estutu
narrow45.4narrow.01mehartu
need32.1need.01behar izan
negotiate36.1negotiate.01negoziatu
neutralize45.4neutralize.01neutralizatu
neutralize45.4neutralize.01neutraldu
nibble39.2nibble.01kosk egin
nibble39.2nibble.01karraskatu
nibble39.2nibble.01marraskatu
nick21.2-1nick.01akatsa egin
nick21.2-1nick.01hozka/makatza egin
nickname29.3nickname.01ezizena/goitizena jarri
nod40.3.1-1nod.01buruaz bai esan/egin
nominate29.1nominate.01gisa/bezala proposatu
note30.2note.01-z ohartu
note37.7note.01apuntatu
note37.7note.01-z ohartu
notice30.1notice.01-z ohartu
notice30.1notice.01-i antz eman
nudge17.1nudge.01ukalondokadatxo bat eman
nudge20nudge.02-i ukalondokotxo bat eman
nurse29.8nurse.01zaindu
nurse29.8nurse.01erizainarena egin
object37.8object.01-en aurkakoa izan
object37.8object.01-i aurre egin
observe29.5observe.02(araua/legea) bete/gorde
observe30.2observe.01behatu
observe30.2observe.01so egin
observe35.4observe.01behatu
observe35.4observe.01so egin
observe37.7observe.02behatu
observe37.7observe.02so egin
obsess31.3obsess.01obsesioak joa egon
obtain13.5.2-1obtain.01hartu
obtain13.5.2-1obtain.01erdietsi
obtain13.5.2-1obtain.01lortu
occur48.3occur.01jazo
occur48.3occur.01gertatu
offend31.1offend.01iraindu
offend31.1offend.01laidoztatu
offer13.3offer.01eskaini
offer29.2offer.01eskaini
omit10.1omit.01nahita huts egin
omit10.1omit.01ahaztu
ooze43.4ooze.01jariatu
open40.3.2open.01ireki
open45.4open.01, open.03ireki
open47.6open.01ireki
open47.6open.01zabaldu
open48.1.1open.02ireki
open48.1.1open.02zabaldu
operate45.4operate.01ari izan
operate45.4operate.01jardun
operate45.4operate.01erabili
operate45.4operate.01gidatu
oppose22.2oppose.01-i aurre egin
oppose22.2oppose.01-i aurpegi eman
oppose29.2oppose.01-i aurre egin
oppose29.2oppose.01-i aurpegi eman
oppose29.2oppose.01iharduki
ordain29.1ordain.01ordenatu (erlij.)
order13.5.1order.02-i agindu
order13.5.1order.02eskatu
organize26.4organize.01antolatu
organize26.4organize.01eratu
orphan29.7orphan.01umezurtz utzi
oust10.1oust.01baztertu
oust10.1oust.01bota
oust10.1oust.01kanporatu
outrage31.1outrage.01iraindu
outrage31.1outrage.01laidotu
outrage31.1outrage.01laidoztatu
overhang47.8overhang.01gainetik atera
overturn45.4overturn.01irauli
overturn45.4overturn.01uzkaili
overwhelm31.1overwhelm.01nagusitu
overwhelm31.1overwhelm.01norbaitez jabetu
owe13.3owe.01-i zor izan
pacify31.1pacify.01baretu
pacify31.1pacify.01lasaitu
pack9.7-2pack.01bete
package22.3-2package.01bildu (maletak)
paint25.1paint.01margotu
paint25.1paint.01pintatu
paint25.2paint.02pintatu
paint25.2paint.02margotu
paint26.7-2paint.02margotu
paint26.7-2paint.02pintatu
paint29.2paint.03margotu
pair22.3-2pair.01bikotetan jarri
pair22.2bikotea osatu
pair22.2apareatu (?)
pale45.4pale.01zurbildu
pant40.1.1pant.01arnasestuka jarri
pant40.1.1pant.01hatsankatu
parch45.3parch.01erre
pardon10.6pardon.01barkatu
part23.1part.01banandu
part23.1part.01erdibana egin
part23.1part.01bitan banatu
pass11.1-1pass.10, pass.14eman
pass11.1-1pass.10, pass.14ekarri
pass11.1-1pass.10, pass.14pasatu
pass13.1-1pass.05, pass.09, pass.10pasa
paste22.4paste.01itsatsi
patch9.9patch.01adabatu
patch9.9patch.01adabakiak jarri
patrol35.2patrol.01patruilan ibili
patrol35.2patrol.01patruilatu
pave9.8pave.01asfaltatu
pave9.8pave.01zolatu
paw18.2paw.01(atzaparrez/erpez) ukitu
paw18.2paw.01ukitu
paw18.2paw.01haztatu
pay13.1-1pay.01, pay.03ordaindu
pay13.1-1pay.01, pay.03pagatu
peal43.2peal.01(margoa) zartatu/altxatu
peal43.2peal.01(horma-papera) askatu/altxatu
peck18.2peck.02mokoka jo
peck18.2peck.02mokokatu
peck39.2peck.01aleka/gogoz bestera jan
peck (=kiss)20mokokatu
pedal51.4.2pedal.01oinpekoei eragin
peddle13.1-1peddle.01atez ate/etxez etxe saldu
peek30.3peek.01ezkutuan begiratu
peel10.7peel.01azala kendu
peel10.7peel.01zuritu
peer30.3peer.01'mirar detenidamente'
peer30.3peer.01'mirar con ojos de miope'
pen9.10pen.02izkiriatu
pen9.10pen.02idatzi
penalize33penalize.01zigortu
penalize33penalize.01zigorra ezarri
perceive30.2perceive.01hauteman
perceive30.2perceive.01sumatu
perceive30.2perceive.01ohartu
perch47.6perch.01(txoria...) pausatu
perch47.6perch.01aupatu
perch47.6perch.01kokatu
perch50perch.01(txoria) pausatu
perch9.2perch.01pausatu
perform26.7-1perform.01antzeztu
perform26.7-1perform.01eman
persecute33persecute.01-i eraso
persecute33persecute.01jazarri
persist47.1-1persist.01iraun
persist47.1-1persist.01jarraitu
persist47.1-1persist.01segitu
perturb31.1perturb.01aztoratu
perturb31.1perturb.01asaldatu
perturb31.1perturb.01artegatu
phone37.4phone.01telefonoz deitu/hots egin
photograph25.4photograph.01argazkia atera
pick (fruit, flower)13.5.1(aleak
pick (fruit, flower)13.5.1fruituak) bildu/jaso
pile9.7-1pile.01metatu
pile9.7-1pile.01pilatu
pile9.7-1pile.01pilakatu
pin22.4pin.01orratzez lotu
pinch10.5pinch.02atxilotu
pinch10.5pinch.02zatitxo bat lapurtu
pinch20pinch.01-i atximur egin
pinch20pinch.01atximurkatu
pine32.2pine.01, pine.02-mina izan
pine32.2pine.01, pine.02faltan sumatu
ping43.2ping.01dilin-dalan egin
pioneer29.8pioneer.01hasi
pioneer29.8pioneer.01eragin
pirate10.5pirate.01-en kopia pirata egin
pit10.7pit.02zuloz bete
pit10.7pit.02zulatu
pitch17.1pitch.01jaurtiki
pitch17.1pitch.01bota
place9.1place.01kokatu
plant9.7plant.01(soroa) landu/erein
play26.7-1play.01musika jo
play26.7-1play.01jokatu
please31.1please.01atsegin eman/izan
pluck10.4.1pluck.01(zuloa) bete/estali
pluck41.2.2pluck.01bekainak depilatu (?)
pluck41.2.2pluck.01bekaineko ileak kendu (?)
pluck (flower)13.5.1(fruitua
pluck (flower)13.5.1lorea) hartu
plug9.8plug.01(zuloa) bete/estali
plug9.8plug.01enpastatu
plug9.8plug.01orez estali
plummet45.6behea jo
plummet45.6lur jo
plummet45.6plas egin
plunge51.1-2plunge.02erori
plunge51.1-2plunge.02jausi
plunge51.1-2plunge.02uretan sartu
plunge51.1-2plunge.02murgildu
plunge51.1-2plunge.02pulunpatu
ply13.4.2ari eta ari
ply13.4.2josi
poach35.1poach.02legez kanpo ehizatu
poach35.1poach.02isileko ehizean ibili
poach45.3poach.01(arrautza) uretan egosi
pocket9.10pocket.01poltsikoan sartu
point40.3.1-1point.01hatzez erakutsi
poison42.2poison.01pozoindu
poison9.9poison.02pozoindu
poke19poke.01bultzatu
poke19poke.01pusatu
poke35.5poke.02bilaka ibili
poke35.5poke.02zokomiran ibili
poke35.5poke.02ezkutuan ikuskatu
polarize45.4polarize.01polarizatu (?)
police29.8police.01zaindu
police29.8police.01patruilan ibili
polish10.4.1polish.01-i dizdira atera
polish9.9polish.01garbitu
polish9.9polish.01dizdiratu
polish9.9polish.01-i dizdira atera
polish9.9polish.01hobetu
polish9.9polish.01landu
pollute9.8pollute.01(ibaiak) poluitu/zikindu
pop43.2pop.01eztanda egin
pop43.2pop.01(kortxoak) zart egin
pop45.4pop.02eztanda egin
portray29.2portray.01-ena egin
pose29.6pose.01'posar'
pose37.1sortu
pose37.1sortarazi
pose37.1itauna/galdera egin
pose37.1(modeloa) posatu/paratu
position9.1position.01jarri
position9.1position.01paratu
post11.1post.01jakinarazi
post11.1post.01aldarrikatu
post11.1post.01buzoian sartu
post11.1post.01postaz bidali
post11.1post.01-i posta
postmark9.9postmark.01zigilua ezarri
pound18.1pound.02kolpekatu
pound18.1pound.02jo
pound26.1pound.03eskulpitu (?)
pound9.3pound.01kolpeka jo
pour43.4pour.01multzoka irten
pour9.5pour.01isuri
prance51.3.2prance.01`entrar/salir pegando brincos'
prance51.3.2prance.01'ir pegando brincos'
pray32.2pray.01-en alde otoitz egin
pray32.2pray.01errezatu
preach37.1preach.01predikatu
preach37.1preach.01prediku egin
precede47.8precede.01-en aurretik etorri/izan/gertatu/joan
preoccupy31.4kezkatu
preoccupy31.4arduratu
prepare26.3-1prepare.01prestatu
prepare26.3-1prepare.01atondu
present13.4.1present.01(antzezlana...) eman/eskaini
prevail47.1-1prevail.02nagusi izan
prevail47.1-1prevail.02nagusitu
prevail47.1-1prevail.02gailendu
price54.4price.01-i balioa eman/ezarri
prick19prick.01ziztatu
prick19prick.01zulatu
print25.2print.01inprimatu
print25.2print.01letrak elkartu gabe idatzi
prize31.4ederretsi
prize31.4goretsi
prize31.4estimatu
probe35.2probe.01(ilargia) aztertu
probe35.2probe.01(misterioa) ikertu/aztertu
proceed55.1proceed.01jarraitu
produce26.4produce.01eman
produce26.4produce.01ekoiztu
produce26.7-2produce.01ekoiztu
profess29.4profess.01agertu
project47.6project.01(filmea...) eman
project47.6project.01proiektatu
project47.6project.01irten
project47.6project.01nabarmendu
project47.6project.01atera
proliferate45.4proliferate.01ugaldu
promise13.3promise.01agindu
promise13.3promise.01prometitu
promise13.3promise.01zin egin
pronounce29.3pronounce.01(hitzak) ahoskatu/ebaki
pronounce29.3pronounce.01aldarrikatu
propose37.7propose.01(-en aurrean) proposatu/aurkeztu
prove29.4prove.01frogatu
prove29.4prove.01egiaztatu
prove29.4prove.01erakutsi
provide13.4.1provide.01eman
provide13.4.1provide.01hornitu
prune10.4.1prune.01kimatu
prune10.4.1prune.01moztu
prune10.4.1prune.01inausi
prune10.4.1prune.01muskildu
prune21.2-2prune.01kimatu
prune21.2-2prune.01moztu
prune21.2-2prune.01inausi
prune21.2-2prune.01muskildu
puke40.1.2puke.01botaka egin
puke40.1.2puke.01ok egin
puke40.1.2puke.01okatu
puke40.1.2puke.01oka egin
pulverize21.2-1pulverize.01txikitu
pulverize21.2-1pulverize.01birrundu
pulverize21.2-1pulverize.01hautsi
pulverize45.4pulverize.01txikitu
pulverize45.4pulverize.01birrindu
pulverize45.4pulverize.01hauts bihurtu
pummel18.3pummel.01EQUAL
pump9.7-1pump.01airez puztu
punch (person)18.2ukabilkada eman
punch (person)18.2ukabilkadaz jo
purchase13.5.2-1purchase.01erosi
purchase13.5.2-1purchase.01kredituaz erosi
purge10.4.1purge.01zentzatu
purge10.4.1purge.01estea garbitu
purge10.4.1purge.01purgatu
purge10.6purge.01zentzatu
purge10.6purge.01garbitu
purge10.6purge.01purgatu
purr37.3purr.02'ronronear'
purr37.3purr.02'zumbar'
pursue51.6pursue.01-en jarraian ibili
pursue51.6pursue.01(zerbait) jarraitu
push11.4-1push.01bultzatu
push11.4-1push.01sakatu
push12-1push.01, push.02bultzatu
push12-1push.01, push.02sakatu
push23.2push.01bultzatu
push9.3push.01indarrez sartu
put9.1put.01jarri
put9.1put.01paratu
put9.1put.01ipini
quack38quack.01karraka egin
quadruple45.4quadruple.01laukoiztu
qualify29.2qualify.01-tzat jo
qualify29.6qualify.02gaitu
qualify29.6qualify.02gai egin
quarrel36.1quarrel.01liskarra/sesioa izan
quibble36.1quibble.01txikikeriez eztabaidatu
quicken45.4quicken.01lastertu
quicken45.4quicken.01arindu
quicken45.4quicken.01bizkortu
quiet45.4quiet.01baretu
quiet45.4quiet.01lasaitu
quiz35.4quiz.01galdekatu
quiz35.4quiz.01galdetu
quiz35.4quiz.01itaundu
quote37.1-1quote.01aipatu
quote37.1-1quote.01ahotan hartu
race51.3.2race.01ziztu bizian pasatu
race51.3.2race.01(zaldiari) lasterka egin arazi
radio37.4radio.01irratzi mezua bidali
rage37.3rage.01bizi-bizi aritu
rage37.3rage.01haserre egon
rage47.2rage.02haserre egon
rage47.2rage.02bizi-bizi egon
raid35.4raid.01(poliziek) miatu
rain57rain.01euria ari
rain57rain.01euria egin
raise40.3.2raise.01jaso
raise9.4raise.01jaso
rake10.4.2rake.01arrastelatu
rake9.3rake.01eskuareaz bildu
ram18.4-1ram.01-en kontra/aurka jo
ram18.4-1ram.01elkar jo
ram18.4-1ram.01elkarren kontra jo
ramble51.3.2ramble.01ibilaldi bat egin
rank29.2rank.01sailkatu
rank29.6rank.01sailkatu
rankle31.1rankle.01min eman
rankle31.1rankle.01mindu
rankle31.1rankle.01atsekabetu
rate29.1rate.01goretsi
rate29.1rate.01sailkatu
rate29.1rate.01jarri
rate29.6rate.01balioa eman
rate29.6rate.01sailkatu
rate54.4rate.01-i balioa eman
rattle43.2rattle.01kolpeka/dantzan erabili
rattle43.2rattle.01(giltza...-ekin) soinua atera
rave31.3rave.01burua/zentzua galdu
rave31.3rave.01burua joan
reach13.5.1reach.01iritsi
reach13.5.1reach.01heldu
react31.3react.01erreakzionatu (?)
react31.3react.01jokatu
react31.3react.01iharduki
read14read.01irakurri
read14read.01hartu
read14read.01ulertu
read14read.01ikasten jardun
read37.1-1read.01irakurri
read37.1-1read.01leitu
read54.1read.01irakurri
read54.1read.01leitu
reap10.1reap.01segatu
reap10.1reap.01moztu
reassure31.1reassure.01lasaitu
reassure31.1reassure.01baretu
reassure31.1reassure.01trankildu
reassure31.1reassure.01naretu
rebuke33rebuke.01agirika/errieta egin
recall10.2recall.01itzularazi
recall10.2recall.01deitu
recede51.1-2recede.01atzeratu
recede51.1-2recede.01atzera egin
recede51.1-2recede.01atzera jo
recede51.1-2recede.01beheratu
recede51.1-2recede.01merkatu
recede51.1-2recede.01jaitsi
receive13.5.2receive.01hartu. jaso
receive13.5.2receive.01kobratu
receive13.5.2receive.01(oparia) onartu
recite26.7-1recite.01errezitatu
recite26.7-1recite.01ozen irakurri
recite37.1recite.01errezitatu
recite37.1recite.01ozen irakurri
reckon29.1reckon.01-tzat hartu/eduki
recognize29.5recognize.01onetsi
recognize29.5recognize.01onartu
recognize29.5recognize.01ontzat hartu
recognize29.5recognize.01aitortu
recognize30.2recognize.01ezagutu
recognize30.2recognize.01antzeman
recognize30.2recognize.01igarri
recommend29.2recommend.01-tzat gomendatu
recommend48.1.2recommend.01gomendatu
recommend48.1.2recommend.01artamendatu
record25.4record.01kasetean grabatu
recover10.5recover.02(galdutakoa/lapurtutakoa) berreskuratu
recover13.5.2recover.02berreskuratu
recreate26.4recreate.01birsortu
recreate26.4recreate.01berregin
recreate26.4recreate.01islatu
recur48.3recur.01berriz gertatu/jaso
redden45.4redden.01gorritu
redden45.4redden.01gorriztatu
redeem10.5redeem.01askatasuna erosi
redeem10.5redeem.01bekatuen ondorioetatik libre utzi
reel40.8.2reel.01(burua) zorabiatu
refer13.2refer.02igorri
refresh31.3bizkortu
refresh31.3indartu
refund13.1-1refund.01itzuli
regain10.5regain.01berriz bereganatu
regain10.5regain.01sendatu
regain13.5.2regain.01osasuna berriz bereganatu
regain13.5.2regain.01sendatu
regain13.5.2regain.01berriz jabetu
regard29.2regard.01-tzat hartu/eduki/jo
regard30.2regard.01behatu
regard30.2regard.01begiratu
register54.1register.01matrikulatu
register54.1register.01izena eman
register54.1register.01legez ezarri
regret31.2regret.01damu izan
regret31.2regret.01damutu
regret31.2regret.01urrikitu
reimburse13.2reimburse.01(dirua) itzuli
reimburse13.2reimburse.01(-gatik) ordaindu
reinstate29.2reinstate.01(langilea) berriz enplegatu
reinstate29.2reinstate.01berriz sartu
reiterate37.7reiterate.01errepikatu
reiterate37.7reiterate.01berriz egin
reiterate37.7reiterate.01azpimarratu
reject29.2reject.01ez onartu
reject29.2reject.01gaitzestu
reject29.2reject.01gaitzetsi
rekindle45.4rekindle.01berriz piztu
relate37.7relate.02kontatu
relax31.1relax.01lasaitu
relax31.1relax.01baretu
relax31.1relax.01erlaxatu
relieve10.6relieve.01arindu
relieve10.6relieve.01libratu
relish31.2relish.01gogoko izan
relish31.2relish.01-en gogoko izan
remain47.1-1remain.01soberatu
remain47.1-1remain.01soberan geratu
remain47.1-1remain.01gelditu
remark37.7remark.01-en gainean zenbait ohar/aipamen egin
remember29.2remember.01gogoratu
remember29.2remember.01oroitu
remove10.1remove.01(lekutik) kendu
remove10.2remove.01kargua uztera behartu
render13.1-1render.02itzuli
render13.1-1render.02bihurtu
render13.1-1render.02eman
rent13.1-1rent.02alokatu
rent13.1-1rent.02akuratu
rent13.5.1rent.01alokatu
rent13.5.1rent.01akuratu
reopen45.4reopen.01berriz ireki/zabaldu
repay13.1-1repay.01dirua itzuli/bihurtu
repay13.1-1repay.01-i atzera ordaindu/itzuli
repeat37.7repeat.01berriz esan
repeat37.7repeat.01errepikatu
repeat55.1repeat.01errepikatu
repel31.1repel.01higuindu
repel31.1repel.01nazkatu
repel31.1repel.01nardatu
replenish9.8replenish.01berriz bete/-z hornitu
report29.1report.01lanerako gai/ezgai izan
report37.7report.01kontatu
report37.7report.01-en berri eman
report37.7report.01jakinarazi
represent29.2represent.01describatu
reproduce45.4reproduce.01ugaldu
reproduce45.4reproduce.01kopiatu
reproduce45.4reproduce.01berriz antzeztu
rescue10.5rescue.01salbatu
rescue10.5rescue.01erreskatatu
rescue10.5rescue.01libratu
resent31.2resent.01mingarri izan
resent31.2resent.01samindu
resent31.2resent.01gaitzi izan
reside47.1-1reside.01bizi izan
reside47.1-1reside.01bizilekua izan
reside47.1-1reside.01egoitza izan
resonate47.4resonate.01durundi egin
resonate47.4resonate.01durundatu
rest47.6rest.01atsedena hartu
rest47.6rest.01atsedena hartzen utzi
rest47.6rest.01atsedenaldi bat eman
rest9.2-1rest.01-en gainean jarri
rest9.2-1rest.01-en kontra jarri
result48.1.1result.01sortu
result48.1.1result.01-en ondorio izan
resume55.1resume.01jarraitu
resume55.1resume.01berriz hasi
retrieve13.5.2retrieve.01atera
return11.1return.02, return.03itzuli
return11.1return.02, return.03bihurtu
return11.1return.02, return.03atzera eman
return51.1-2return.01itzuli
return51.1-2return.01berriz etorri
revel31.3revel.01atsegin hartu
revel31.3revel.01gozatu
revel31.3revel.01atsegin handiz egin
reverberate47.4reverberate.01durundi egin
reverberate47.4reverberate.01durundatu
reverberate47.4reverberate.01(argiak) dirdira egin
review34review.01berraztertu
review34review.01analizatu
review34review.01ikuskatu
revitalize31.1revitalize.01piztu
revitalize31.1revitalize.01suspertu
revitalize31.1revitalize.01bizkortu
revitalize31.1revitalize.01indarra eman
revitalize31.1revitalize.01indarberritu
revolve47.3revolve.01biratu
revolve47.3revolve.01biraka ibili
reward33reward.01saritu
reward33reward.01saria eman
rhyme22.2rhyme.01errimatu
rid10.6rid.01kendu
rid10.6rid.01gabe utzi
ride51.4.2ride.01zaldiz ibili
ride51.4.2ride.01bizikletaz ibili
ride51.4.2ride.01autoz/kotxez ibili
ridicule33ridicule.01barregarri/irrigarri utzi
rile31.1rile.01sutan jarri
rile31.1rile.01haserretu
rile31.1rile.01-en onetik atera
rim47.8rim.01-en ertzean egon
ring43.2ring.01dilin-dalan ari
ring43.2ring.01dandaka ari
ring47.8ring.02inguratu
ring47.8ring.02inguruan hartu
rip23.2rip.01urratu
rip23.2rip.01(papera) puskatu
rip45.1rip.01urratu
ripen45.4ripen.01heldu
ripen45.4ripen.01ondu
rise47.6rise.01zutik jarri
rise47.6rise.01zutitu
rise47.6rise.01gora egin
rise47.6rise.01goratu
rise47.6rise.01igo
rise47.6rise.01(ilargia/eguzkia)
rise50rise.01zutitu
rise50rise.01zutik jarri
rise51.1-2rise.01igo...
roam51.3.2roam.01harat-honat ibili
roam51.3.2roam.01noraezean ibili
roar37.3roar.01oihuka esan
roar37.3roar.01(lehoiak...) orroa egin
roar37.3roar.01orroa/mamurra egin
roar38roar.01(lehoiak) orroa egin
roar43.2roar.01oihuka esan
roar43.2roar.01(lehoiak...) orroa egin
roar43.2roar.01orroa/mamurra egin
rob10.6rob.01lapurtu
rock47.3rock.01kulunkatu
rock47.3rock.01zabukatu
rock49rock.01kulunkatu
rock49rock.01zabukatu
roll11.2-1roll.01biraka/pirritan eraman
roll22.3-2roll.01bildu
roll22.3-2roll.01biribilkatu
roll22.3-2roll.01zigarroa egin
roll23.2roll.01biraka/pirritan eraman
roll26.1roll.01josi
roll40.3.2roll.01malkoak erion masailetan behera (?)
roll43.2roll.01errodatu
roll43.2roll.01pirritatu
roll43.2roll.01firilka/pirritan joan
roll51.3.1roll.01biraka/pirritan eraman
roll51.3.1roll.01errodatu
roll51.3.1roll.01pirritatu
roll51.3.1roll.01pirrilka/pirritan
roll51.3.2roll.01firrilka/pirritan joan
roll51.3.2roll.01errodatu
roll51.3.2roll.01pirritatu
roll51.3.2roll.01biraka/pirritan er
roll9.6roll.01biraka eraman
romp51.3.2romp.01korrika/jausika/saltoka jolastu/jostatu
roost47.6roost.01'posarse` pausatu (?)
rot45.5rot.01usteldu
rot45.5rot.01ustelduta gelditu
rot47.2rot.01usteldu
rotate47.3rotate.01jira egin
rotate47.3rotate.01jiratu
rotate47.3rotate.01biratu
row11.5-1row.01txalupa erraun eginez eraman
row51.4.2row.01arraun egin
row51.4.2row.01bogatu
rub10.4.1rub.01ezabatu
rub10.4.1rub.01borratu
rub40.3.2rub.01eskuak igurtzi
rub9.7-1rub.01igurtziz garbitu
ruffle31.1ruffle.01asaldatu
ruffle31.1ruffle.01artegatu
ruffle31.1ruffle.01kezkarazi
run51.3.2run.02korrika/lasterka egin/joan
rupture40.8.3rupture.01hautsi
rupture45.4rupture.01hautsi
rupture45.4rupture.01apurtu
rush51.3.2rush.01lehiaka/presaka eraman
rush51.3.2rush.01presaka/lehiaka ibili
rust47.2rust.01ugertu
rust47.2rust.01herdoildu
sacrifice13.2sacrifice.01sakrifikatu
sacrifice13.2sacrifice.01opari egin
sacrifice13.2sacrifice.01eskaintza egin
sag47.6sag.01(gorputza
sag47.6sag.01arropa eroriak izan
sail51.4.2sail.01itsasontzian/itsasontziz ibili
sail51.4.2sail.01nabigatu
salute29.2salute.01agur egin
salute29.2salute.01agurtu
salute33salute.01omendu
salute33salute.01agur egin
salute40.3.3salute.01diosal egin
sap10.6sap.01indarra ahitu
sap10.6sap.01-i indarra kendu
satisfy31.1satisfy.01poztu
satisfy31.1satisfy.01poz eman
satisfy31.1satisfy.01nahia bete
saturate9.8saturate.01gainezka bete -z
save13.5.1save.01salbatu
save13.5.1save.01aurreztu
save13.5.1save.01(poltsa) osatu
save13.5.1save.01(denbora) aurreratu
save54.5save.01aurreztu
savor31.2savor.01dastatu
savor31.2savor.01gozatu
say37.7say.01esan
say37.7say.01erran
scale10.7scale.02-i ezkatak kendu
scamper51.3.2scamper.01korrika/lasterka alde egin
scan30.2scan.01ikuskatu
scan35.4scan.01ikuskatu
scandalize31.1scandalize.01eskandalizatu
scandalize31.1scandalize.01eskandalua sortu
scare31.1scare.01, scare.02ikaratu
scare31.1scare.01, scare.02izutu
scare31.1scare.01, scare.02beldurtu
scatter9.7-1scatter.01barreiatu
scatter9.7-1scatter.01-z josi
scoot51.3.2scoot.01alde/hanka/ospa egin
scorn33scorn.01mesprezatu
scorn33scorn.01arbuiatu
scorn33scorn.01erdeinatu
scout35.2scout.01esploratu
scout35.2scout.01miatu
scowl40.2scowl.01kopeta ilundu
scramble22.3-1scramble.02(arraultzak) nahastekatu
scramble26.3-2scramble.02nahastekatu
scramble51.3.2scramble.03nekez irten/pasa
scrape10.4.1scrape.01marruskatu
scrape10.4.1scrape.01karrakatu
scrape21.1scrape.01murruskatu
scrape21.1scrape.01karraketu
scrape21.1scrape.01urratu
scrape9.3scrape.01karraskatu
scrape9.3scrape.01urratu
scratch10.4.1scratch.01-i atzaparka egin
scratch21.1scratch.02urratu
scratch21.1scratch.02zarrastatu
scratch21.1scratch.02(diskoa) urratu
scratch35.5scratch.04(zuloa) hazka zulatu
scratch35.5scratch.04karrakatu (?)
scream37.3scream.01garrasika/oihuka esan
scream38scream.01kirrinka egin
scream38scream.01kirrinkatu
scream43.2scream.01garrasika/oihuka esan
scribble25.2scribble.01presaka idatzi
scribble25.2scribble.01zirriborroa idatzi
scrutinize30.2scrutinize.01aztertu
scrutinize30.2scrutinize.01arakatu
scrutinize30.2scrutinize.01miatu
scrutinize34scrutinize.01aztertu
scrutinize34scrutinize.01arakatu
scrutinize34scrutinize.01miatu
scrutinize35.4scrutinize.01aztertu
scrutinize35.4scrutinize.01arakatu
scrutinize35.4scrutinize.01miatu
scrutinize35.4scrutinize.01(botuak) zenbatu
scurry51.3.2scurry.01lasterka hanka egin
scuttle51.3.2scuttle.02lasterka hanka egin
seal22.4seal.01itxi
seal22.4seal.01hertsi
search35.2search.01-en bila ibili
search35.2search.01bilatu
search35.2search.01arakatu
seat54.3seat.01, seat.02lekua/tokia izan
seat54.3seat.01, seat.02sartu
secure13.5.1secure.01erdietsi
secure13.5.1secure.01lortu
see29.2see.01ikusi
see29.2see.01imaginatu
see30.1see.01ikusi
seed9.7seed.02aletu
seed9.7seed.02bihitu
seed9.9seed.02aletu
seed9.9seed.02bihitu
seek35.6seek.01, seek.02-en bila ibili aurkitu arte (?)
seep43.4seep.01geldiro/mantso/piskanaka sartu
segregate23.1segregate.01bereizi
segregate23.1segregate.01x eta y bereizi
seize10.5seize.01-i eutsi
seize10.5seize.01atzeman
seize10.5seize.01oratu
seize13.5.2seize.01atzeman
seize13.5.2seize.01oratu
seize13.5.2seize.01jabetu
select13.5.2select.01aukeratu
select13.5.2select.01hautatu
sell13.1-1sell.01saldu
send11.1-1send.01bidali/igorri
sense30.1sense.01susmatu
sense30.1sense.01-z ohartu
separate10.1separate.01banandu
separate10.1separate.01bereizi
separate23.1separate.01banandu
separate23.1separate.01bereizi
serve29.6serve.01zerbitzatu
serve29.6serve.01zerbitzu eman
set25.1set.02, set.03(ilea) markatu
set25.1set.02, set.03jarri
set25.1set.02, set.03ipini
set25.1set.02, set.03paratu
set9.1set.01, set.06jarri
set9.1set.01, set.06paratu
set9.1set.01, set.06ipini
sever10.1sever.01moztu
sever23.1sever.01moztu
sever23.1sever.01hautsi
sew22.3-2sew.01josi
sew26.1sew.02(artilea/kotoia) harildu
sew26.1sew.02harilkatu
shake31.1shake.01txunditu
shake31.1shake.01zor eta lor utzi
shake40.3.2shake.01besoa
shake40.3.2shake.01burua... astindu
shake40.3.2shake.01bostekoa eman
shake40.6shake.01urduritu
shake40.6shake.01larritu
shake40.6shake.01dardaratu
shake40.6shake.01dardara egin
shake47.3shake.01astindu
shake47.3shake.01inarrosi
shake47.3shake.01eragin
shake47.3shake.01dardaratu
shake47.3shake.01dardara egin
shape26.1-1shape.01josi
shape27shape.01moldatu
shape27shape.01itxura eman
shape27shape.01itxuratu
sharpen45.4sharpen.01zorroztu
shatter45.1shatter.01apurtu
shatter45.1shatter.01puskatu
shatter45.1shatter.01zatikatu
shave10.4.1shave.01ilea kendu
shave10.4.1shave.01bizarra moztu/egin
shear10.4.2shear.01(ardiei) ilea moztu
shed43.4shed.01(malkoak) jario
shed43.4shed.01(odola) isuri
shell10.7shell.01intxaurrei azala kendu
shelter16shelter.01aterpetu
shelter16shelter.01babestu
shelter16shelter.01-i aterpean eman
shelter46shelter.01aterpea eman
shelter46shelter.01aterpetu
shelter47.1shelter.01aterpean eman
shelter47.1shelter.01aterpetu
shelter9.10shelter.01aterpetu
shelter9.10shelter.01babestu
shelve9.10shelve.01apaletan jarri
shepherd29.8eraman
shepherd29.8gidatu
shift11.1shift.01aldatu
shift11.1shift.01lekuz aldatu
shift11.1shift.01beste alde batera eraman
shimmer43.1shimmer.01dirdiratu
shimmer43.1shimmer.01dir-dir/diz-diz/nir-nir egin
shine43.1shine.01argia eman
shine43.1shine.01argitu
shine43.1shine.01distira eman
ship11.1-1ship.01untziz/itsasoz/kamioiez bidali/igorri
shock31.1shock.01atsekabetu
shock31.1shock.01min eman
shoot42.2shoot.02tiro egin
shoot42.2shoot.02gezia jaurtiki
shoot (projectile)17.1tiro egin
shop35.2shop.01erosketak egin
shop35.2shop.01erosten aritu
short45.4short.02zirkuitu laburra eragin (?)
short-circuit45.4short-circuit.01zirkuitu labur egin
shorten45.4shorten.01moztu
shoulder9.10shoulder.01bizkar gainean/lepoan/sorbaldetan eraman
shout37.3shout.01oihuka esan
shove11.4-1shove.01indarrez bultzatu
shove11.4-1shove.01bulka egin
shove12-1shove.01indarrez bultzatu
shove17.1shove.01bulka/bultza egin
shove23.2shove.01(indarrez) bultzatu
shove23.2shove.01bulka egin
show29.5show.01erakutsi
show29.5show.01azaldu
show29.5show.01frogatu
show37.1-1show.01erakutsi
show40.3.2show.01(hortzak) erakutsi
show48.1.2show.02erakutsi
show48.1.2show.02zehaztu
show48.1.2show.02agertu
show48.1.2show.02azladu
show48.1.2show.02frogatu
shower17.2shower.01opariak gainezka/parrastaka eman
shred21.2-1shred.01apurtu
shred21.2-1shred.01birrindu
shred21.2-1shred.01xehatu
shred21.2-1shred.01xehakatu
shred21.2-1shred.01zatikatu
shrink40.5shrink.01atzera egin
shrink45.4shrink.01txikitu
shrink45.4shrink.01herstutu
shrink45.4shrink.01txiki/estu gelditu
shrivel45.4shrivel.01idortu
shrivel45.4shrivel.01lehortu
shrivel45.4shrivel.01ihartu
shrivel45.4shrivel.01zimeldu
shroud9.8shroud.01lainoak estalita/inguratuta
shrug40.3.1-1shrug.01sorbaldak jaso
shuffle40.3.2shuffle.03oinak arrasteka/errestan eraman
shuffle51.3.2shuffle.02oinak zarrastaka izanik ibili/jo (nonbaitera)
shun52shun.01baztertu
shun52shun.01saihestu
shut45.4shut.01itxi
shut45.4shut.01hertsi
shuttle11.5-1shuttle.01batetik bestera garraio publikoz eraman
sidestep52sidestep.01saihestu
sidestep52sidestep.01-tik aldendu
sift23.3sift.01bahetu
sift23.3sift.01eralki
sign25.1sign.01izenpetu
sign25.1sign.01sinatu
sign37.4sign.02keinu egin
signal37.4signal.01(mezua) seinalez jakinarazi/komunikatu
signal37.4signal.01seinaleak egin
simmer45.3simmer.01su eztian irakin
sing26.7-1sing.01abestu
sing37.3sing.01kantatu
sing37.3sing.01abestu
sing43.2sing.01kantatu
sing43.2sing.01abestu
sink45.4sink.01hondoratu
sink45.4sink.01beheratu
sink45.4sink.01behera egin
sip39.2sip.01zurrupaka edan
sip39.2sip.01zurrupatu
siphon10.4.2siphon.01sifoiaz atera
siphon9.3siphon.01sifoiaz atera
sit47.6sit.01eseri
sit47.6sit.01jarri
sit47.6sit.01jezarri
sit50sit.01, sit.02, sit.03eseri
sit50sit.01, sit.02, sit.03jarri
sit9.2-1sit.01eseri
sit9.2-1sit.01jarri
situate9.1situate.01jarri
situate9.1situate.01paratu
situate9.1situate.01ipini
situate9.1situate.01kokatu
sizzle43.2sizzle.01pindarka/txinpartaka ari izan (haragia zartagian)
sketch25.2sketch.01zirriborroa egin/marraztu
sketch25.2sketch.01krokisa egin
ski51.4.1ski.01eskiz ibili/joan/eraman
skim10.4.1skim.02, skim.03igurtziz ukitu
skip51.3.2skip.02saltoka/jauzika ibili
skip51.3.2skip.02soka-saltoan ari
skip51.3.2skip.02ospa egin
skipper29.8skipper.01-en kapitain izan
skirt47.8skirt.01inguratu
slacken45.4slacken.01lasaitu
slacken45.4slacken.01laxatu
slacken45.4slacken.01lokatu
slam17.1slam.01jaurtiki
slam17.1slam.01jaurti
slam18.4-1slam.02atea danbateko batez itxi (?)
slash21.1slash.01sastaka abaki
slaughter42.1slaughter.01(sarraskian) hil
slaughter42.1slaughter.01(animaliak) akabatu/hil
slay42.1slay.01hil
sleep40.4sleep.01lo egin
slice21.2-1slice.01ogia zatitu
slice21.2-1slice.01xerrak egin
slip11.1-1slip.03(txanpona...) zirrikituan sartu (?)
slither51.3.2slither.01(sugea) herrestan/narras ibili
slog51.3.2slog.01neke handiz distantzia bat egin
slosh9.5slosh.01zapaxtaka isuri
slow45.4slow.01moteldu
slow45.4slow.01geldiagotu
slump47.6slump.01lurrean botata egon
slump50slump.01(lurrean) botea egon
smart40.8.2smart.01erre
smart40.8.2smart.01erremindu
smash45.1smash.01apurtu
smash45.1smash.01puskatu
smell30.1smell.01susmatu
smell30.1smell.01antzeman
smell30.1smell.01hauteman
smell30.1smell.01aditu
smell30.1smell.01usaindu
smell30.4smell.01(usaina...) jario
smell43.3smell.02usaina erion/bota
smoke47.2smoke.01erre (tabakoa...)
smooth45.4smooth.01, smooth.02leundu
smother9.8smother.01kremaz estali (?)
smuggle10.5smuggle.01kontrabandoan sartu/pasa
smuggle11.1smuggle.01kontrabandoan sartu/pasa
snap37.3snap.01(hatzekin) kraskitin/klaska egin
snap38snap.01(animalia batek) ausiki/ kosk egin
snap40.3.2snap.03kraskitin/klaska egin
snap43.2snap.04(hatzekin) kraskitin/klaska egin
snap45.1snap.05, snap.06bat-batean hautsi/apurtu
snare9.9tranpan harrapatu
snare9.9-i ziria sartu
snare9.9-i iruzur egin
snatch10.5snatch.01atzeman
snatch10.5snatch.01harrapatu
snatch13.5.2snatch.01atzeman
snatch13.5.2snatch.01harrapatu
sneak10.5sneak.02isilka ostu
sneak51.3.2sneak.01isilean/gordeka sartu/irten
sniff30.3sniff.01usaindu
sniff30.3sniff.01usnatu
snipe13.7snipe.01EQUAL
snoop30.3snoop.01kuxkuxean ibili
snoop35.5snoop.01kuxkuxean ibili
snore40.1.1snore.01zurrunga egin
snore40.2snore.01zurrunga egin
snort40.2snort.01mamur egin
snort40.2snort.01purrust egin
snub33snub.01erdeinatu
soar45.6goi-goian hegan egin
soar45.6zeruraino iritsi
soar45.6bat-batean garestitu
sob40.2sob.01negar-zotinka jardun
sober45.4sober.01, sober.02ez-horditu
sober45.4sober.01, sober.02ez-mozkortu
sock18.3sock.01zaplasteko bat eman
soften45.4soften.01biguindu
soften45.4soften.01guritu
soften45.4soften.01emetu
soil9.8soil.01zikindu
soil9.8soil.01lohitu
solidify45.4solidify.01mamitu
solidify45.4solidify.01loditu
solidify45.4solidify.01solidotu
soothe31.1soothe.01lasaitu
soothe31.1soothe.01eztitu
soothe31.1soothe.01arindu
sound30.4sound.01iruditu
sound30.4sound.01eman
sow9.7-1sow.01erein
span47.8span.01-en gainetik igaro
spar36.1spar.01ukalbilka jardun
spawn27spawn.01sortu
spawn27spawn.01sortarazi
speak37.5speak.01hitz egin
speak37.5speak.01berba egin
speak37.5speak.01ele egin
speak37.5speak.01mintzatu
speak37.5speak.01solas egin
speed51.3.2speed.01arinago/bizkorrago ibili
spill43.4spill.01(mahaira
spill43.4spill.01lurrera) isuri
spill43.4spill.01gainez(ka) egin
spill43.4spill.01gaindi egin
spill43.4spill.01gaindik
spill9.5spill.01mahaira/lurrera isuri
spin51.3.1spin.01(artilea
spin51.3.1spin.01kotoia...) harildu
spin51.3.1spin.01harilkatu
spin51.3.1spin.01ardazkatu
spin51.3.1spin.01irun
spin9.6spin.01artilea/kotoia harildu
spin (wool)26.1oihala ehun
splash9.7splash.01zipriztindu
split23.2split.01arraildu
split23.2split.01arrailatu
split23.2split.01artezitu
split23.2split.01pitzatu
split23.2split.01zartatu
split23.2split.01banatu
split40.8.2split.01buruko mina izan
split40.8.3-1split.01pitzatu
split40.8.3-1split.01zartatu
split45.1split.01pitzatu
split45.1split.01arrailatu
split45.1split.01banatu
split45.1split.01bereizi
sponsor29.8sponsor.01lagundu
sponsor29.8sponsor.01babestu
spook31.1spook.01beldurtu
spook31.1spook.01ikaratu
spook31.1spook.01izutu
spot30.2spot.01ezagutu
spot30.2spot.01ikusi
spot30.2spot.01-z ohartu
spot9.8spot.02-z ohartu
spot9.8spot.02ikusi
spout43.4spout.01'brotar
spout43.4spout.01salir a chorros'
sprawl47.6sprawl.01edonola etzan
sprawl50sprawl.01edonola etzan
spray9.7spray.01ihinztatu
spread47.2spread.02hedatu
spread47.2spread.02zabaldu
spread48.1.1spread.02hedatu
spread48.1.1spread.02zabaldu
spread9.7-1spread.01ogia gurinez igurtzi
sprinkle57sprinkle.02ihintza bota/egin
sprinkle9.7-1sprinkle.01-z ureztatu
sprinkle9.7-1sprinkle.01zipriztintu
sprout43.4sprout.01ernatu
sprout43.4sprout.01kimatu
sprout43.4sprout.01muskildu
sprout45.4sprout.01ernatu
sprout45.4sprout.01kimatu
sprout45.4sprout.01muskildu
sprout45.5sprout.01ernatu
sprout45.5sprout.01kimatu
sprout45.5sprout.01muskildu
spurt9.5zorrotadaka atera
spy30.2spy.01ikustea lortu
spy30.2spy.01ikusi
spy30.2spy.01behatu
squat47.6squat.01uzkurtu
squat47.6squat.01makurtu
squat47.6squat.01kokorikatu
squat50squat.01uzkurtu
squat50squat.01makurtu
squat50squat.01kokorikatu
squeak37.3squeak.01(gurpilak
squeak37.3squeak.01ateak...) kirrinka egin
squeak38squeak.01(saguak) intzirio/txilio/kurriska egin
squeak43.2squeak.01(gurpilak
squeak43.2squeak.01ateak) kirrinka egin
squeeze9.3squeeze.01zukutu
squeeze9.3squeeze.01zukua atera
squeeze10.4.1zukutu
squeeze10.4.1zukua atera
squeeze10.4.1(eskua) estutu
squirm49squirm.01bihurrikatu
squirm49squirm.01biribilkatu
squirm49squirm.01kiribilkatu
stab18.2stab.01sastatu
stab18.2stab.01sastakatu
stab42.2stab.01labankadaz hil
stack9.7-1stack.01metatu
stack9.7-1stack.01pilatu
staff9.8staff.01langileak jarri
stagger51.3.2stagger.01aldaka-maldaka/kili-kolo ibili
stagnate45.5stagnate.01gelditu
stagnate45.5stagnate.01geratu
stagnate47.2stagnate.01gelditu
stagnate47.2stagnate.01geratu
stain24stain.01(zura
stain24stain.01egurra) tindatu
stain9.8stain.01lohitu
stain9.8stain.01zikindu
stalk35.3stalk.02zelatan ehizatu
stamp25.1stamp.01zigilatu
stand31.2stand.03jasan
stand31.2stand.03onartu
stand47.6stand.01zutik egon
stand47.6stand.01ezarri
stand47.6stand.01ipini
stand47.6stand.01jarri
stand47.6stand.01paratu
stand50stand.01zutik jarri
stand50stand.01zutitu
stand50stand.01jarri
stand50stand.01paratu
stand9.2-1stand.01zutitu
stand9.2-1stand.01zutik jarri
staple22.4staple.01grapatu
star29.8star.01filmeko izarra izan
stare30.3stare.01adi-adi begiratu
stare30.3stare.01begirik kendu gabe begiratu
start55.1start.01, start.04hasi
stash9.1stash.01gorde
stash9.1stash.01ezkutatu
state37.7state.01adierazi
state37.7state.01aditzera eman
state37.7state.01aurkeztu
state37.7state.01azaldu
stay47.1-1stay.01, stay.02gelditu
stay47.1-1stay.01, stay.02egon
stay47.1-1stay.01, stay.02geratu
steady45.4steady.01sendotu
steady45.4steady.01trinkotu
steady45.4steady.01egonkortu
steal10.5steal.01lapurtu
steal13.5.1steal.01lapurtu
steam43.4steam.02lurrina jario
steam45.3steam.01lurrinetan egin/egosi
stem10.7stem.02(odoljarioa) geldiarazi
stem48.1.1stem.01-n etorkia/jatorria izan
stem48.1.1stem.01geldiarazi
stew45.3stew.01'guisar
stew45.3stew.01estofar'
stick19stick.01sartu
stick19stick.01jari
stick19stick.01baionetaz sastatu
stick22.3-2stick.01itsatsi
stick22.3-2stick.01erantsi
stick9.7-1stick.01itsatsi
stick9.7-1stick.01erantsi
stimulate31.1stimulate.01bizkortu
stimulate31.1stimulate.01kilikatu
stimulate31.1stimulate.01zuzpertu
sting20sting.01eztonkatu
sting20sting.01erremindu
sting20sting.01sumindu
sting31.1sting.01erremindu
sting31.1sting.01sumindu
sting40.8.2sting.01erremindu
sting40.8.2sting.01sumindu
stir22.3-1stir.01(tea...) eragin
stir31.1stir.02zirraratu
stir31.1stir.02zirikatu
stir31.1stir.02asaldatu
stitch22.4stitch.01josi
stitch26.1stitch.02zizelez/labanaz landu
stock9.7-1stock.01(denda) -z hornitu
stone10.7stone.01harrikatu
stone10.7stone.01harrika hil
stone17.2stone.02harrikatu
stop55.1stop.01amaitu
stop55.1stop.01bukatu
stop55.1stop.01gelditu
store15.2store.01gorde
store15.2store.01biltegiratu
store15.2store.01bilduta gorde
storm57storm.01ekaitza egon
stow9.1stow.01zamatu
stow9.1stow.01kargatu
straddle47.6straddle.01zangarteka/hankapeka jarri
straddle47.8straddle.01zangarteka/hankalepo jarri
straddle50straddle.01zangarteka/hankalepo jarri
straighten45.4straighten.01zuzendu
straighten45.4straighten.01arteztu
strain10.4.1strain.02arropa zabaldu (?)
strain40.8.3-2strain.01(giharrea) teinkatu
strangle42.2strangle.01ito
strangle42.2strangle.01itota hil
strap18.3strap.03lokarriz/uhalez lotu
strap22.4strap.01lokarriz/uhalez lotu
stray51.3.2stray.01erratu
stray51.3.2stray.01ham-hemenka ibili
stray51.3.2stray.01bidetik irten
stray51.3.2stray.01galdu
streak51.3.2streak.01tximista bezala pasa
streak51.3.2streak.01biluzik laster/korri egin
stream43.4stream.01turrustan isuri
stream47.2stream.02turrustan isuri
stream47.2stream.02trumilka irten
stretch40.3.2stretch.01luzatu
stretch40.3.2stretch.01nagiak atera
stretch45.4stretch.01luzatu
stretch45.4stretch.01zabalagotu
strew9.7strew.01barreiatu
strew9.7strew.01hedatu
strew9.7strew.01sakabanatu
strew9.7strew.01-ztatu
stride51.3.2stride.01pauso luzeak eman
stride51.3.2stride.01urrats luzeak egin
strike18.1strike.01jo
strip10.4.1strip.01, strip.02zuhaitzei azala kendu
strip10.4.1strip.01, strip.02(margoa/pintura) tiraka kendu
strip10.6strip.01, strip.02estalkia kendu
stroke20stroke.01laztandu
stroll51.3.2stroll.01ibilaldi bat egin
stroll51.3.2stroll.01egurastu
struggle36.1struggle.01borrokatu
stub40.8.3stub.01oin-behatzak -en kontra joan/mindu
stud9.8stud.01diamantez josi (?)
study14study.01ikasi
study14study.01aztertu
study14study.01ikertu
study30.2study.01aztertu
study30.2study.01ikertu
study34study.01aztertu
study34study.01ikertu
stuff9.7stuff.01(perlak) hariztatu
stumble51.3.2stumble.01-ekin topatu
stumble51.3.2stumble.01behaztopa egin
stun31.1stun.01harritu
style26.4style.01ilea markatu
submit13.2submit.01froga aurkeztu
subtract10.1subtract.01kendu
suck10.4.1suck.01hurrupatu
suck10.4.1suck.01zurrupatu
suck10.4.1suck.01zurgatu
suffer31.3suffer.01sufritu
suffer31.3suffer.01pairatu
suffer31.3suffer.01jasan
suggest37.7suggest.01iradoki
suggest37.7suggest.01gogora ekarri
suggest37.7suggest.01gogorarazi
suggest37.7suggest.01gomutatu
supply13.4.1supply.01hornitu
support31.2support.01sostengatu
support31.2support.01aldeztu
support31.2support.01-en aldeko izan
suppose29.4suppose.01uste izan
suppose29.4suppose.01-tzat hartu
surge48.1.1surge.01uholdeka sartu/irten
surge45.6uholdeka sartu/irten
surmount47.8surmount.01gainditu
surprise31.1surprise.01harritu
surrender13.2surrender.01amore eman
surrender13.2surrender.01errenditu
surround9.8surround.01inguratu
survey30.2survey.01(lekua) miatu
survey30.2survey.01(egoera) aztertu
survey35.4survey.01(lekua) miatu
survey35.4survey.01(egoera) aztertu
suspect29.5suspect.01sumatu
suspect29.5suspect.01susmoa hartu
suspend9.2-1suspend.02eskegi
suspend9.2-1suspend.02eseki
suspend9.2-1suspend.02zintzilikatu
swap13.6swap.01trukatu
swap13.6swap.01truke egin
swap13.6swap.01-en truke eman
swathe9.8swathe.01zaplastekoak eman (-ekin) (?)
sway47.3sway.01kulunkatu
sway47.3sway.01dilin-dalan ibili
sweat43.4sweat.01izerdi egin
sweat43.4sweat.01izerditan egon
sweep10.4.1sweep.01garbitu
sweep10.4.1sweep.01erratzaz garbitu
sweep10.4.1sweep.01eskobatu
sweep47.2sweep.02erratzaz galbitu
sweep47.2sweep.02eskobatu
sweep47.2sweep.02minagabetu
sweep51.3.2sweep.02lasterka sartu/irten ibili
sweep51.3.2sweep.02espantu handiz sartu/igaro
sweep9.3sweep.01erraztu
swell45.5swell.01handitu
swell45.5swell.01hanpatu
swell45.5swell.01hantu
swim40.8.2swim.02EQUAL
swim51.3.2swim.01igeri egin
swim51.3.2swim.01igerikatu
swim51.3.2swim.01igerika igaro
swindle10.6swindle.01-i iruzur egin
swing47.6swing.01igeri egin
swing47.6swing.01igerikatu
swing47.6swing.01igerika igaro
swing51.3.1swing.02zabukatu
swing51.3.1swing.02dinbili dantzan ibili
synthesize26.4synthesize.01sintetizatu
tack22.4tack.01iltzez finkatu/lotu/albaindu
tack51.3.2tack.02norabidea aldatu (?)
tack51.4.2tack.02norabidea aldatu
tag25.3tag.01etiketatu
tag9.9tag.01-tzat jo
tag9.9tag.01-en atzetik ibili
tail51.6tail.01-en ondotik ibili
tailor29.8tailor.01jantzia egin
tailor29.8tailor.01jostuna izan
tailor29.8tailor.01joskintzan jardun
taint9.8taint.01usteldu
take10.5take.01, take.05, take.07hartu
take11.3take.01eraman
take29.2take.04hartu
tame45.4tame.01mantsotu
tan45.4tan.01beltzarandu
tango51.5tango.01tangoa dantzatu
tango51.5tango.01tangoan aritu
tap18.1tap.01-i esku zaplada bat eman
tape22.4tape.01zintaz itsatsi/lotu
tape25.4tape.02grabatu
tarnish45.5tarnish.01distira kendu
tarnish45.5tarnish.01histu
tarnish45.5tarnish.01distira joan/galdu
tarnish47.2tarnish.01distira kendu
tarnish47.2tarnish.01histu
taste30.1taste.01dastatu
taste30.1taste.01-z ohartu
taste30.4taste.02zaporea izan
tax54.5tax.01-i zerga ezarri
teach37.1-1teach.01irakatsi
tear23.2tear.01(ehuna/oihala) urratu
tear23.2tear.01papera puskatu
tear45.1tear.01puskatu
tear45.1tear.01urratu
tear51.3.2tear.02ziztu batean igaro
tear51.3.2tear.02arrapaladan jaitsi
tease35.6tease.01, tease.04-i adarra jo (-gatik)
tease41.2.2tease.03adarra jo !!
tease31.4adarra jo
teem47.5.1-1teem.01-z josita/beteta egon
teeter47.3teeter.01kulunkatu
teeter47.3teeter.01zabundu
telephone37.4telephone.01(telefonoz) deitu/hots egin
televise25.4televise.01telebistaz eman
tell37.1-1tell.01esan
tell37.1-1tell.01erran
tell37.2tell.01esan
tell37.2tell.01erran
terminate55.1terminate.01bukatu
terminate55.1terminate.01amaitu
terrify31.1terrify.01izutu
terrify31.1terrify.01izuarazi
tether22.4tether.01sokaz lotu
thank33thank.01eskertu
thank33thank.01eskerrak eman
thin45.4thin.01argaldu
think29.4think.01uste izan
think29.4think.01iritzi
thrash18.3thrash.01makilatu
thrash18.3thrash.01jo
threaten31.1threaten.01mehatxatu
thrill31.1thrill.01hunkitu
thrill31.1thrill.01berotu
thrill31.1thrill.01txunditu
thrill31.3thrill.01, thrill.02hunkituta egon
thrill31.3thrill.01, thrill.02pozarren egon
thrive39.6thrive.01osasunez oso ongi egon
thrive39.6thrive.01aurrera atera
thrive47.1-1thrive.01hazi
thrive47.1-1thrive.01ongi hazi
throw17.1throw.01jaurtiki
throw17.1throw.01jaurti
throw17.1throw.01bota
thumb35.5thumb.01gain-gainetik irakurri
thunder37.3thunder.01haserre bizian esan
thunder43.2thunder.01haserre biziz esan
tick43.2tick.01EQUAL
tie22.4tie.01lotu
tie22.4tie.01estekatu
tie22.4tie.01korapilatu
tie22.4tie.01korapiloa egin
tilt45.4tilt.01alderatu
tilt45.4tilt.01alboratu
tilt47.6tilt.01alderatu
tilt47.6tilt.01alboratu
tiptoe51.3.2tiptoe.01behatz puntetan ibili
tire31.1tire.01, tire.02aspertu
tire31.1tire.01, tire.02gogoait eragin
tire31.1tire.01, tire.02nekatu
tire45.4aspertu
tire45.4-ekin nekatu
tolerate31.2tolerate.01onartu
tolerate31.2tolerate.01toleratu
toot43.2toot.01heriotza ezkilak/kanpaiak jo
top10.7top.01, top.03gainditu
top10.7top.01, top.03aurrekoa izan
torment31.1torment.01gogoait eragin
torment31.1torment.01aspertu
toss17.1toss.01bota
toss17.1toss.01jaurtiki
toss40.3.2toss.01astindu
toss40.3.2toss.01inarrosi
toss40.3.2toss.01kordokatu
toss40.3.2toss.01durrundatu
total54.1total.01guztira X etorri
total54.1total.01guztira X izan
totter47.3totter.01, totter.02zabukatu
totter47.3totter.01, totter.02kolokan egon
totter47.3totter.01, totter.02(ibiliaz) balantzaka/zabuka/bilin-balan ibili
touch20touch.01ukitu
touch20touch.01hunkitu
touch31.1touch.01hunkitu
toughen45.4toughen.01gogortu
tower47.1tower.01luze izan
tower47.6tower.01luze izan
tower47.6tower.01neurtu (?)
trace25.2trace.01trazatu
trace25.2trace.01diseinatu
trace25.2trace.01delineatu
trace25.2trace.01kalkatu
trace25.2trace.01kopiatu
track35.3track.01-en aztarnari jarraitu
track51.6track.01-en aztarnari jarraiki/jarraitu
track51.6track.01-i jarraiki
trade13.1trade.01trukatu
trade13.1trade.01-en truke eman
trade13.6trade.01trukatu
trail51.6trail.01-en aztarnari jarraiki
trail51.6trail.01-en atzetik ibili
traipse51.3.2traipse.01mantso-mantso ibili
tramp51.3.2tramp.01astun ibili
tramp51.3.2tramp.01-tan zehar ibili
transfer11.1transfer.01transferitu
transfer11.1transfer.01aldatu
transfer11.1transfer.01-z aldatu
transfer13.2transfer.01transferitu
transfer13.2transfer.01aldatu
transform26.6transform.01eraldatu
transform26.6transform.01transformatu
transform26.6transform.01bihurtu
transport11.1transport.01garraiatu
transport11.1transport.01(gaiak) eraman
trap9.10trap.01(animaliak) tranpan/artean harrapatu
travel51.3.2travel.01bidaidatu
travel51.3.2travel.01bidia egin
travel51.3.2travel.01-tan/-tik zehar ibili
treat29.2treat.01tratatu
treat29.2treat.01hartu
treat29.2treat.01-tzat hartu
trek51.3.2trek.01ibilaldi/txango luzea egin
tremble40.6tremble.01ikaratu
tremble40.6tremble.01dardar egin
tremble40.6tremble.01dardaratu
trickle47.2trickle.01tantaka isuri/erori
trickle47.2trickle.01piskanaka erori
trim10.4.1trim.01moztu
trim41.2.2trim.03moztu
trim9.8trim.03apaindu
triple45.4triple.01hirukoiztu
triple45.4triple.01hirukoiztu
trot51.3.2trot.01trostan/arin ibili
trouble31.1trouble.01aspertu
trouble31.1trouble.01gogait eragin
trouble31.1trouble.01kezkatu
trouble31.1trouble.01atsekabetu
trouble31.1trouble.01nahigabetu
trouble31.1trouble.01larrit
trudge51.3.2trudge.01nekez ibili
trumpet37.3trumpet.01tronpeta jo
trumpet37.3trumpet.01(elefanteak) 'berrear
trumpet37.3trumpet.01bramar
trumpet37.3trumpet.01barritan'
trust13.4.1trust.01-en esku utzi
trust13.4.1trust.01-z fidatu
trust13.4.1trust.01-n uste ona izan
trust31.2trust.02-z fidatu
trust31.2trust.02-gan uste ona izan
tuck9.3tuck.01kamioiz eraman/garraiatu
tug11.4tug.01teinkatu
tug11.4tug.01tiratu
tug11.4tug.01atoian eraman
tug12-1tug.02soka amorra kendu
tug12-1tug.02soka teinkatu/tiratu/atezakatu
tug23.2tug.03amorra kendu
tug23.2tug.03teinkatu
tug23.2tug.03tiratu
tug23.2tug.03atezatu
tumble47.7tumble.01erori
tumble47.7tumble.01jausi
tumble47.7tumble.01lurreratu
turn26.6turn.01, turn.02bihurtu
turn40.3.2turn.01(lepoa) bihurtu
turn40.3.2turn.01itzuli
turn40.3.2turn.01jiratu
turn40.8.3-1turn.01(orkatila) irauli
turn51.3.1turn.01biratu
turn51.3.1turn.01jiratu
tutor29.8tutor.01klase partikularrak eman
twiddle40.3.2twiddle.01biratu
twiddle40.3.2twiddle.01jiratu
twiddle40.3.2twiddle.01bira egin
twist26.5twist.01okertu
twist26.5twist.01bihurritu
twist26.5twist.01biribildu
twist26.5twist.01biribilkatu
twist9.6twist.01okertu
twist9.6twist.01bihurritu
twitch40.3.2twitch.01tik egin
type25.2type.01, type.02idazmakinaz egin/idatzi
type25.4type.01, type.02idazmakinaz egin
underlie47.8underlie.01-en azpian/mamian/muinean egon
undulate47.3undulate.01kulunkatu
unfold45.4unfold.01hedatu
unfold45.4unfold.01ireki
unfold45.4unfold.01zabaldu
unify22.2unify.01batu
unify22.2unify.01bateratu
unify22.2unify.01bat egin
unite22.2unite.01elkartu
unite22.2unite.01batu
unnerve31.1unnerve.01harritu
unnerve31.1unnerve.01deskontzertatu
unsettle31.1unsettle.01larritu
unsettle31.1unsettle.01larrituta utzi
uproot10.1uproot.01sustraitik atera/erauzi
upset31.1upset.01estutu
upset31.1upset.01larritu
upset31.1upset.01asaldatu
upset31.1upset.01kezkatu
use29.2use.01erabili
use54.3use.01erabili
vacation56vacation.01oporrak
vacuum10.4.2vacuum.01xurgagailuz garbitu
value29.2value.01-etsi
value29.2value.01estimatu
value29.2value.01ederretsi
value54.4value.01-i balioa eman
vanish48.2vanish.01desagertu
vanish48.2vanish.01galdu
vanish48.2vanish.01suntsitu
vault51.3.2vault.01jauzi/salto eginez gainditu
veil9.8veil.01beloz estali
veil9.9veil.01beloz estali
vex31.1vex.01gogait eragin
vex31.1vex.01nazkatu
vex31.1vex.01iharduki
vibrate45.4vibrate.01dardaratu
vibrate45.4vibrate.01dar-dar egin
vibrate47.3vibrate.01dardaratu
vibrate47.3vibrate.01dar-dar egin
victimize33victimize.01bidegabeki tratatu
victimize33victimize.01jazarri
victimize33victimize.01oldartu
vie36.1vie.01-ekin lehian ibili
view30.2view.01begiratu
view30.2view.01behatu
visit36.3visit.01bisitatu
visit36.3visit.01-i bisita egin
visualize29.2visualize.01itxuratu
visualize29.2visualize.01iruditzan asmatu
void10.6void.01hustu
void10.6void.01indargabetu
void10.6void.01baliogabetu
void10.6void.01baliorik gabe utzi
volunteer29.8volunteer.01bolondres izan
vomit40.1.2vomit.01botaka egin
vomit40.1.2vomit.01ok egin
vomit40.1.2vomit.01okatu
vomit40.1.2vomit.01oka egin
vote13.3vote.02aukeratu
vote13.3vote.02bereizi
vote13.3vote.02hautetsi
vote13.5.1vote.02aukeratu
vote13.5.1vote.02hautatu
vote13.5.1vote.02hautetsi
vote13.5.1vote.02bereizi
wad26.5wad.01bete
wad26.5wad.01'acolchar'
waddle51.3.2waddle.01ahateak bezala ibili
waddle51.3.2waddle.01ahateen antzera ibili
waddle51.3.2waddle.01(ahateak) ipurkolo
wade51.3.2wade.01uretan ibili
waft47.3waft.01kulunkatu
waft47.3waft.01mugitu
waft47.3waft.01haizeak ekarri
wag40.3.1wag.01buztana/isatsa astindu
wag40.3.2wag.01(hatzari/buztanari) eragin
wail37.3wail.01auhen egin
wail37.3wail.01negar zotinak egin
wait47.1-1wait.01itxaron
wait47.1-1wait.01egon
walk51.3.2walk.01(oinez) ibili
wallow31.3wallow.01iraulkatu
wallow31.3wallow.01hauskatu (-n)
wander51.3.2wander.01hara-hona/noragabe/noraezean ibili
wander47.4noragabe/noraezean/-i erreparatu gabe ibili
want29.1want.01nahi
want32.1want.01nahi izan
war36.1war.01gerla/gerra egin
warm45.4warm.01, warm.02epeldu
warn37.9-1warn.01gaztigatu
warn37.9-1warn.01ohartarazi
warn37.9-1warn.01abisatu
watch30.2watch.01begiratu
watch30.2watch.01behatu
watch35.2watch.02begiratu
watch35.2watch.02behatu
water9.9water.01ureztatu
wave40.3.1-1wave.01eskuari eragin
wave47.3wave.01(bandera) airean ibili/eraman
waver47.3waver.01(sugarrak...) dardaratu
wax9.9wax.01ezkoztatu
wax9.9wax.01ziratu
weaken45.4weaken.01ahuldu
wear41.3.1wear.01(arropa) jantzi
weave47.7weave.02oihala ehun
weave47.7weave.02azpijokoan ari
wed22.2wed.01ezkondu
wedge9.3wedge.01hertsatua/hestua eduki (gauza bat nonbait)
weep40.2malko batzuk atera
weigh54.1weigh.01aztatu
weigh54.1weigh.01pisatu
weigh54.1weigh.01-ko karga/zama/pisua izan
whack18.1whack.01-i zaplastekoa eman
wheel11.5wheel.01haur-kotxeari bultza egin
wheeze37.3wheeze.01EQUAL
wheeze40.1.1wheeze.02arnasa nekez hartu
wheeze43.2wheeze.02EQUAL
whirl51.3.1whirl.01birarazi
whirl51.3.1whirl.01biratu
whirl51.3.1whirl.01biraka ibili
whirl9.6whirl.01birarazi
whisk10.4.1whisk.01irabiatu
whisk10.4.1whisk.01terrapan eraman
whisper37.3whisper.01txistu egin
whistle26.7-1whistle.01txistu egin
whistle37.3whistle.01pozez oihu egin
whistle40.2whistle.01txistu egin
whittle26.1-1whittle.01zizelez/labanaz landu
whoop37.3whoop.01EQUAL
whoosh43.2whoosh.01EQUAL
widen45.4widen.01zabaldu
widow29.7widow.01alargundu
widow29.7widow.01alargun utzi
wield15.1wield.01(makila/ezpata) erabili/eduki
win13.5.1win.01irabazi
win13.5.1win.01gailezndu
win13.5.1win.01lortu
win13.5.1win.01eskuratu
win13.5.1win.01erdietsi
wind10.7wind.01bildu
wind10.7wind.01(torlojua/mekanismoa) estutu
wind26.5wind.01(torlojua
wind26.5wind.01mekanismoa) estutu
wind51.3.1wind.01(ibaia/bidea) bihurka/sigi-saga joan
wink40.3.1wink.01begi-keinu egin
wipe10.4.1wipe.01garbitu
wipe10.4.1wipe.01xukatu
wipe10.4.1wipe.01lehortu
wipe9.3wipe.01trapu batez igurtzi
wire22.4wire.02kableak/hari elektrikoak instalatu
wire37.4wire.01telegramaz bidali/igorri
wire (money)11.5EQUAL
wish32.2wish.01desio/nahi bat eskatu
withdraw10.1withdraw.01dirua bankutik atera
withdraw10.5withdraw.01atera
wither45.5wither.01zimeldu
wither45.5wither.01ihartu
wither47.2wither.01zimeldu,ihartu
witness29.8witness.01ikusi
witness29.8witness.01aurrean egon
witness29.8witness.01lekuko izan
witness30.2witness.01begiratu
wonder31.3wonder.01bere buruari galdezka ari
wonder31.3wonder.01harritu
worry31.1worry.01kezkatu
worry31.1worry.01kezkarazi
worry31.1worry.01urduritu
worry31.1worry.01larritu
worry31.3worry.02kezkatu
worry31.3worry.02kezkarazi
worsen45.4worsen.01okertu
worsen45.4worsen.01txartu
wound31.1wound.01zauritu
wound31.1wound.01mindu
wow31.1wow.01erakarrri
wow31.1wow.01-ganatu
wow31.1wow.01'encandilar'
wrap9.7-2wrap.01bildu
wrest10.5wrest.01indarrez/bortxaz kendu
wriggle49wriggle.01bihurrikatu
wriggle49wriggle.01biribilkatu
wring10.4.1wring.02bihurrika xukatu
wring40.3.2wring.01bihurritu
wring40.3.2wring.01bihurikatu
wring9.3wring.02arropa bustia bihurrika xukatu
write25.2write.01idatzi
write26.7-2write.01(liburua) idatzi
write37.1-1write.01idatzi
write37.1-1write.01izkiriatu
writhe40.6writhe.01(minez) iraulka ari
writhe47.3writhe.01(minez) iraulka ari
yank12-1yank.01tiraka atera
yank23.2yank.01tiraka atera
yell38yell.01garraisi egin
yell37.7oihuka esan
yelp37.3yelp.01ulu/alaran egin
yield13.3yield.02ekoiztu
yield13.3yield.02sortu
zoom51.3.2zoom.01ziztu batean igaro